Hans Ericssons fotosamling från början av 1900-talet

Här följer skannade foton från en samling av cirka 250 glasplåtsnegativ som till 2007 låg i en öppen margarinlåda, stående på en bänk framför ett fönster i ett ouppvärmt gårdsmuseum i Lungre, Kyrkås, numera Östersunds kommun. Av några bipackade blad från dagstidningar att döma blev de nerpackade ungefär 1942. Skanningen har förtjänstfullt utförts av Mediaverkstan i Östersund och finansierats av Kyrkås Hembygdsförening. Från och med april 2008 förvaras negativen på Jamtli Bildarkiv.

Fotona har tagits av Hans Erik Ericsson/Hans Ersa, de flesta förmodligen 1905 då han var 18 år (född 1887 i Erik Persas/nuvarande Bygdegården i Bringåsen). Ett par belagda dateringar är från 1903, och ett antal foton utan datering ser ut att vara tagna omkring 1912. Hans Ersa var barnbarn till Hans Andersson och Brita Jonsdotter (Brita var nog född i det ovannämnda gårdsmuseet) och motiven ser mest ut att ha anknytning till hans egen uppväxtmiljö och de närmaste släktingarna till honom och hans kommande hustru Jenny, som var född i Bye, Lit.

Hans Ericsson finns här på en Jamtlibild som kommenterats av Karin Andersson, brorsdotter till Jenny från Bye.

Hans Ersas familj flyttade redan 1891 in till dåvarande samhället Odenslund, Brunflo kommun till en fastighet som hans far Per Ericsson uppfört på Skolgatan 2, alldeles intill A4:s regementsområde, och här bodde Hans och Jenny egentligen kvar hela livet. En del av skolgången i folkskolan gjorde han dock i Bringåsens folkskola - med hans egna ord "eftersom han hade både far- och morföräldrar boende här". Förmodligen bidrog att det i det nybildade Odenslund var lite haltande skolväsen i början och att Bringåsen på 1890-talet hade en duktig och uppskattad lärarinna som hette Alma Ligner, som förmodligen Hans Andersson hade värvat hit från Stockholm i början av 1880-talet. 1899 flyttade hon till den nybyggda Odenslundsskolan, där hon avslutade sin lärarbana. Man kan anta att Per Ericsson - starkt kommunalt engagerad - stod bakom den värvningen.

Vid tiden 1905 och fotograferingen bedrev Hans Ersa studier på läroverket i Östersund. Av inskrivningsmatrikel framgår att han skrevs in på Östersunds Högre Allmänna läroverk i klass 1 den 2 september 1899. Vidare står under Allmänna anteckningar att han var frånvarande vårterminen 1908. Sedan vet vi att han tog studenten vid Norra Latin i Stockholm 1908. Därefter läste han några terminer på universitet i Berlin och avslutade studierna med en fil. kand i Litteratur och konstvetenskap på Stockholms högskola 1909-1914.

Under åren reste han till Norge 1904 och 1921, Danmark och Tyskland 1908-09, Schweiz, Frankrike och Belgien 1909, Tyskland 1928, Schweiz och Tyskland 1929-30.

På grund av studierna uppsköts hans militärtjänst till 1911, se A4-bilder/I23 bilder Efter den "militära karriären" började han som medarbetare i Östersunds-posten (ÖP) 1917-18 (se ÖP-bild) , som redaktionssekreterare i Hernösands-posten 1919 och sen var han redaktionssekreterare i ÖP 1919-30.

Det bör nämnas att Hans var sjuklig - efter närmare tio år på Östersunds-Posten (ÖP) måste han lämna det regelbundna aktiva tidningsarbetet.Sjukdomen gjorde att Hans och Jenny kom att befinna sig i Davos i början av år 1930.

Intresset för konst och litteratur delade han med sin hustru Jenny. Han var aktiv bland annat i Sällskapet för Jämtländsk Konstkultur (SJK), Jämtlands läns konstförening (JLK), Östersunds fabriks- och Hantverksförening, Kyrkås hembygdsförening. I föreningen Gamla Östersunds årsskrifter skrev han artiklar om "Gamla Odenslund" (1946), Änge gård - en förgången storhet (1948) och En försvunnen Odenslundsidyll (1949). Vidare skrev han i Jämten 1949 om Carl Lignell och i Jäntlands biblioteks vänners årsskrift 1948 om Karl Ljungstedt.

Som författare/medarbetare står Hans Ericsson för böckerna Östersunds fabriks- och hantverksförening 1847-1947 (1947), Jubileumsskrift utgiven till minne av den officiella travtävlingen i Jämtland 22 mars 1832 (1932), Vem äger bilen: förteckning med inregistrerade automobiler och motorcyklar i Jämtlands län (1923, -27, -31). Porträttmatrikel utgiven med anledning av föreningens 80-åriga tillvaro (1923), /hantverksföreningens/.

Tilläggas kan att han som konstkritiker skrev i ÖP under åren 1920-45 under pseudonymer som H.E-n, Hen, X-son, -n Floretten, och han hade sina bestämda uppfattningar och sin konstuppfattning. Med anledning av JLK:s 100-åriga tillvaro ger föreningen nu 2012 ut en jubileumsbok 100 år och hundra konstnärer, där det i vissa kapitel handlar en hel del om Hans Ericsson. Han medverkade även till flera av konstutställningarna i stan. Den sista bör ha varit minnesutställningen över August Berg - 20 år efter hans död. JLK och SJK:s utställning med 218 verk ägde rum på Länsmuseet den 23 april - 2 maj 1944.

Hans Ersa var tidigt engagerad i politiken och då inom jordbruksnäringen, ett engagemang som varade livet ut. Han deltog i organiserandet av Bondetåget 1914 och reste ut som försvarstalare. För Jordbrukarnes Riksförbund besökte Fil. kand. Hans Ericsson många platser och höll föredrag (1917). Han var lokalredaktör för Jordbrukarnas Föreningsblad från 1935 - redigerade ÖP:s lantbrukssida från 1945. Detta endast ett axplock av vad han arbetade med under sin livstid.

Hans Ericssons biografi - Vem är vem 1950 Utdrag ur biografin Vem är vem? från 1950, vilket bör betyda att Hans Ericsson själv levererat och granskat innehållet av uppgifter.

På äldre dagar hyrde Hans och Jenny grannfastigheten till Erik Persas i Bringåsen som sommarnöje. Den kallas fortfarande för Backmans efter den föregående ägaren Jöns Backman, vilken gift sig med dottern i huset, Julia Nilsdotter. Hon var alltså dotter till Nils Persson, som var Erik Perssons bror. Många kort kommer från den här miljön.

Hans Ersa kände hela livet varmt för sin hembygd i Kyrkås och var även en av initiativtagarna till bildandet av hembygdsföreningen 1947. Han dog 1950, och hustrun Jenny 1960 och dom är begravda på kyrkogården i Kyrkås.

Några få av hans glasplåtar var försedda med omslag där fotografen noterat om motivet och datum för fotograferingen. Den tresiffriga numreringen härrör från själva skanningen och anger bara i vilken ordning de osorterade negativen blivit skannade.

Alla numrerade foton har tagits av Hans Ericsson (kallas även Hans Erik Eriksson och Hans Ersa). Några kompletterande bilder av andra fotografer finns även med, samt några onumrerade Hans Ersa-bilder som varit inlämnade till Jämtlands länsmuseum/Jamtli för ett tjugotal år sedan av Karin Nilsson på Backen.

I NyaBilder visas ett galleri av de senast funna (2011) ca 60 glasplåtarna med tvåsiffrig numrering, där ett flertal har Hans Ericssons egna kommentarer.

Det verkar som att han suttit på senare tid och kommenterat detta urval av foton, tagna samtidigt med den stora samlingen. Alla foton med identifierad härkomst presenterar jag efterhand med egna kommentarer på följande länksidor. Längst ner finns några grupper med okända personer och platser, som jag väldigt gärna vill ha ha in flera uppgifter på.

Om man klickar på "originalstorlek" kommer fotot i full upplösning. I allmänhet hade negativen hög skärpa så här kan man studera detaljer i hög förstoringsgrad.

Kyrkås

Lit

Brunflo

Ås

Undersåker

Östersund

Diverse

* FotoSamling innehåller ett antal osorterat inscannade nya och gamla fotografier på gården, familjen och några av Hans Ericssons eller Hans Anderssons vänner, vilket jag upprättade vid början av denna hemsidans historia.

Busvebacken: HansEricssonFoton (senast redigerad 2016-09-25 22:31:58 av JanNilsson)