Backen Bringåsen i Kyrkås "Busvebacken"

Bilder från Backen Bringåsen No 2:2 i början av 1900. Bilderna 035, 037 och 085 kommer från Hans Ersas glasplåtar.

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/BackenBringåsen?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.bring_sen1904-1.jpg

Gården Backen daterat 1904, okänd fotograf. Så här anlände man till gården med byvägens dåvarande läge. Stallet t v ersattes 1912 med det nuvarande, och bostadshusens entreer är av en tidigare modell. originalstorlek

Backgården Anders Hans

Foto Hans Ericsson m notering: Backgården, Anders Hans. Bör vara samtidig och samma fotograf som föregående originalstorlek

ooooooooooooooooooooooo

tmp.webnail.035.jpg

Bild 035 Gamla mor Brita Jonsdotter/Andersson f.1826 utanför det högra huset på Backen, omgiven av barnbarn. Fr v systrarna Karin -06 och Anna -00 från Backen, Erika -98 fr Lars Ers, HE:s syster Kristina (Stadigh)-85, Helga Hansander -01 fr Singsjön och Astrid -04 fr Lars Ers. Kortet bör vara från 1912, samma tillfälle som bild 02, 03 och 085 nedan, och Brita är sedan några år invalidiserad p g a ett lårbensbrott som man då inte kunde "spika ihop". originalstorlek

Mor mormor Kristina & Lill-Märta 1912 originalstorlek

Bild 02. och följande bild 03. Fyra generationer, Anna Ericsson, Brita Andersson(Jonsdotter), Kristina Stadigh och Märta Stadigh(1911-1921). Fotograferat vid utbärningen av Lill-Brita Andersson som dog 24 sept 1912 (se nedan).

4 generationer originalstorlek

ooooooooooooooooooooooo

tmp.webnail.037.jpg

Bild 037 Syskonen Andersson på Backen på välten bakom Lill-Borka omkr 1903. Fr v Hans -88, Emil -94, Nickolaus -92, Lars Julius -96, och Brita -97. Emil dog 1916, Brita 1912 och deras mor Ingeborg hade dött något år före fotot. I bakgrunden en piga eller husföreståndare. originalstorlek

Kristina, Lill-Brita, mormor originalstorlek

Bild 04. Foto inifrån köket i den högra undantagsstugan på gården. Ungefär samma tidpunkt som föreg bild 037, kanske 1904. Kristina Ericsson (Stadigh), Lill-Brita Andersson och mormor/farmor Brita Andersson (Jonsdotter).

ooooooooooooooooooooooo

tmp.webnail.085.jpg

Bild 085 Detta måste vara Brita Andersson -97 på sin dödsbädd 1912.(Hon dog av tbc liksom hennes mor, två mostrar och hennes faster Brita i Lars Ers, Lungre.) Fotot är då taget vid utbärningen som brukade ske några dagar före jordfästningen och då samlades de närmaste släktingarna. Kan vara samma tillfälle som bild 035 ovan. originalstorlek

Systern Karin minns

oooooooooooooooooooooo

tmp.webnail.backen_-03.jpg

Backen, foto av W. Hallander, 15 sept 1904. Barnen bör vara Lars Julius f-1896 och Brita f-1897. Kvinnan på trappan är AJH:s blivande hustru Maria, som än så länge var tämligen nyanställd husföreståndarinna. Båda boningshusen hade äldre förstutrappor som ändrades några år senare. "Kryddgårn" låg här vid södra gaveln, men flyttades senare till öster om gårdsplanen. Fotografen var veterinären, lektorn och sedermera professorn Wilhelm Hallander från Veterinärinrättningen i Skara.Han hade enligt flera brev just då med kamera besökt A J Hansson i samband med verksamhet omkring den alldeles nystartade Hingstuppfödningsanstalten Vången i Alsen. Båda ingick i de ledningsgrupper som utrett, byggt och nu drev anstalten. Hallander var även anställd som stambokssekreterare för att ge ut den nya Nordsvenska häststamboken där A J Hansson medverkade med ett stort utredningsarbete kring de jämtländska hästsläkterna originalstorlek

ooooooooooooooooooooo

tmp.webnail.karins_bilder78.jpg

Foto som kan vara arrangerat och taget av Hans Ersa, som själv är med på bilden. En kusinbild (i förekommande fall med makar) som ganska säkert är från utbärning eller gravöl efter gamla Brita Jonsdotter/Andersson ungefär 10 juni 1922. Enligt olika källor föreställer dom: Övre rad fr v: Martin Hansson, Nicke Andersson, Josef Hansson, Per Ericsson, Birger Hansander, Hans Ericsson Mellanrad: Märta Andersson, Erika Eriksson, Lars J Andersson, Jenny Ericsson, Julius Ericsson, Astrid Eriksson, Hedda Ericsson, Karin Hansson/Nilsson, Anna Andersson (i Smesta), Anna Andersson (i Backmans), Hans Andersson, Kristina Stadigh, Helga Hansander. Nere rad: Knut Hansander, Erik Hansson, Ingvar Hansander, Hans-Olov och Kerstin Stadigh, Bojan Andersson Smesta, Ingeborg Andersson Skjör. (Det är nog bara Hans och Anna Hansander som saknas). originalstorlek

Busvebacken: HansEricssonFoton/BackenBringåsen (senast redigerad 2016-09-25 22:36:09 av JanNilsson)