Walls

Walls är en del av Bringåsen No 1 som klövs av på 1820-talet men låg kvar jämte den andra delen på "Per Jakobstomten". Vid laga skiftet 1840 flyttades gården med halva parstugan till nuvarande plats. Den lilla, gamla mangårdbyggnaden är denna halva i vilken Jan och Birgit Wall nu bor.

Alla gårdarna på den här sidan finns beskrivna med aktuella flygfoton under NybyggandetiKyrkås

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/WallsKarlErs?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.084_e_walls_g_rd_bring_sen_-04.jpg

Bild 084 Fotografens notering:"E. Walls gård Bringåsen -04" Här bodde då hemmansägaren och gratialisten (pensionerad soldat) Erik Wall f 1837, hustrun Anna Greta Jonsdotter f 1844 på gården, barnen Jonas f 1871, Erik f 1874, Anna Lucia f 1879, Olof f 1884 och Maria Josefina f 1886.

Personerna på bilden torde väl vara Anna Greta och Erik Wall. originalstorlek

oooooooooooooo

oooooooooooooo

Pål Hanssons/Karl Ers

Pål Hanssons är en del av gamla Bringåsen No 2, som delades ett par gånger före laga skiftet. Den ursprungliga gårdstomten för No 2 låg på nuvarande åkern mitt emellan Wall och nuvarande Wikstens. Den gården löstes 1837 på exekutiv auktion av Brita Jonsdotters far, Jon Johansson i Lungre, som fick den utflyttad till Backen vid en omskiftning av laga skiftet. Den andra delen delades mellan Salomon Ljung (nuvarande ägare familjen Wiksten, desförinnan Jan Ivan Eriksson) och Hans Pålsson eller egentligen mellan deras resp hustrur som var födda där. Hans Pålssons son Pål Hansson hade en dotter Anna som gifte sig med Karl Eriksson. Deras son Erik Eriksson och hustru Helga är dom som senast bott där, efter deras död har gården stått obebodd.

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/WallsKarlErs?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.154.jpg

Bild 154 Detta är Karl Ersgården, som ligger strax nedanför (öster om) Jan Ivans. Den brukades som gård senast av Erik i Karl Ers, vilken nu är död sedan ett antal år. Personerna på bilden bör vara dottern Anna och bonden Pål Hansson (se bild 227) originalstorlek

ooooooooooooooo

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/WallsKarlErs?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.227_karl_ers_i_bring_sen.jpg

Bild 227 Framför högra huset står nog Pål Hansson f 1843 och hustrun Märta f 1843. På stegen till vänster deras dotter Anna Kathrina f 1879 som senare gifte sig med Karl Eriksson. originalstorlek

oooooooooooooo

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/WallsKarlErs?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.228_karlers-anna.jpg

Bild 228 Karl Ers-Anna (se ovan) sitter bakom det vänstra huset på gården. originalstorlek

Pål-Hans Nils Hansson, i bakgrunden Anna Pålsson Pål Hans Nils

Bild 15. Pål-Hans´ Nils Pålsson, ogift bror och förmodligen dräng hos dåvarande bonden Hans Pålsson. Anna Pålsson är samma som senare blev Karl Ers-Anna.

Ljunggården

Ol Salmonsson 1904 Olovs 1980

Bild 09. Närmaste granne till Erik Perssa åt öster var Ljunggården där Hans E hade en liten fotografiövning med gamlingen Olof Salmonsson (1823 - 1907) utanför undantagsstugan som fanns kvar frampå 1980-talet. Här skymtar även en hög kornlada som bör ha stått i öppningen mellan härbret och den tidigare vita mangården. Olof S dog 1907 vilket nog betyder att korten på honom är tagna senast 1905 (Det finns inga glasplåtar som har kunnat dateras till åren 1906 - 1910).

Olof Salmonsson 1905Olof Salmonsson 1905

Bild 09. och 10. Porträtt av Olof S mot ljus och mörk bakgrund.

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/OkändaGårdar?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.051.jpg

Bild 051 Från Ljunggården. Förmodligen Salomon Ljungs sonson Olov Olovsson f 1883 vid tömmarna. originalstorlek

Busvebacken: HansEricssonFoton/WallsKarlErs (senast redigerad 2016-09-25 22:56:29 av JanNilsson)