Kläppe No 1 i Kyrkås

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/KläppeNo1?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.198.jpg

Bild 198 Kläppe No 1 där Hans Andersson föddes 1826. Fotot troligen 1905, då Hans brorson Ante Larsson f 1870 var hemmansägare. Lagårn t v byggdes 1904, samma år som Ante gifte sig med Margaretha Nilsdotter fr Brunflo och tog över gården efter sin far Lars Andersson f 1829 och farfar Ante Larsson f 1796. Från det här hållet ser gården fortfarande ganska lika ut, den gick från Ante vidare till sonen Lars Andersson f 1906, sedan till nästa generation Anders Andersson f 1942, och återigen till Lars Andersson f 1976. originalstorlek

Familjen på hemgården i Kläppe såg ut så här omkring 1884. Om flickorna står i åldersordning är dom fr v Anna f. 1857, Brita f. 1860, Kristina f. 1862, Karin f. 1867, Ante f. 1870. Främre raden Hans f. 1873, mor Agnes f. 1832, Lars Otto f. 1877 och Lars f. 1829.

oooooooooooooooooooo

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/KläppeNo1?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.bilder_fr_n_museet_003.jpg

Bild från Jamtli. Mangårdbyggnaden på Kläppe No 1. Fotot påstås vara 1840-tal, men är säkert från en bit in på 1900, då man kan se isolatorer till en luftledning troligen för el på väggen. Elektriciteten kom till Kyrkås 1918. originalstorlek

ooooooooooooooooooooo

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/OkändaGårdar?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.249_b.jpg

Bild 249 Ante Larsson på gårdsplanen till sin gård. Troligen 1905. originalstorlek

oooooooooooooooooooooo

Här följer några Kläppebilder från Jamtlis bildarkiv från några år på 1890-talet. Först en familjebild från Kläppe No 1. (Båda familjekorten är tagna av Sven Westin, Häggenås, och med all sannolikhet i anslutning till det följande bröllopsfotot. Flera av personerna har samma kläder på båda korten.)

Lars Anderssons familj 1897

oooooooooooooooooooooo

Nästa kort är familjen på granngården Kläppe No 4 tillhörande brodern Anders som, liksom Hans Andersson i Bringåsen och ovannämnde Lars, var födda på Kläppe No 1. Förmodligen taget samma dag som föregående bild. Texten till den bilden är fel och bör nog vara som följer:

Från vänster Jonas Jonsson från Lungre f 1857, hustrun Anna Andersdtr f 1861, Magnina Andersdtr f 1865 lärarinna i Odenslund och ogift, Anders Andersson f 1835, hustrun Anna Magnusdtr fr Korsta f 1835, Brita Kristina Andersdtr f 1869 (senare gift m Anders Karlsson Norderåsen) samt Jonas och Anna Jonssons barn Anton f 1892 och Karin f 1890. Anders Anderssons familj 1897

oooooooooooooooooooooooooo

Bröllop 1897

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/KläppeNo1?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.bild_1897.jpg

Stort bröllop i Lars Annersas på Kläppe No 1, 1890-tal. Det är dottern Karin 1867-1941, som den 4 juli 1897 gifter sig med bonden Erik Bengtsson på Kläppe 2:2, 1872-1952. På en förstoring av detta kort, som nu finns hos Selanders i Mo, noteras att 83 personer var närvarande vid bröllopet. Foto: S Westin, Häggenås. Beskrivningen av personerna skall vara gjord av brudgummen år 1946 med följande tillägg: "Af i bröllopsfesten deltagande 84 personer, finns nu i livet 14 personer. Antecknadt af mig Eric Bengtsson på den 49:e årsdagen av vårt bröllop, den 4 juli 1946. Taflan bör förvaras, det är fotografi på nästan alla som bodde i Kläppe år 1897. Tiden var då synnerligen god, något tal om landsbygdens avfolkning hade man ej hört. Alla var nöjda och glada." originalstorlek

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/KläppeNo1?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.bild_1897_b1.jpg

Till vänster om brudparet sitter brudgummens föräldrar, odelstorparen *Bengt Hemmingsson 1837-1910 och *Fredrika Paulsdtr-Nässeur 1837-1922. Till höger om bruden hennes föräldrar *Agnes Hansdotter 1832-1921 och *Lars Andersson 1829-1905.

Övriga, stående längst bak fr v: *Olaus Bengtsson, hem.äg. i Mo, disponent för Lits o Kyrklås El AB m m 1875-1945; *Brita Hansdotter, sedermera fru Lars Eriksson i Lungre 1866-1916; *Hans Larsson, artist och konstnär i Kläppe 1873-1947, broder till bruden; *Brita Bengtsdotter gift Svensson 1878-1963, brudgummens syster, mor till Brita Ax; *Hemming Olofsson 1874-1960 hem.äg i Kläppe; *Magnina Andersdotter 1865-1950 lärarinna i Odenslund; *Otto Larsson 1877-1968, brudens broder, hem.äg i Kläppe; *Olga Olsson 1873-1951, husföreståndarinna i Kläppe; *Brita Thorhuus f Jonsdotter i Kyrkås 1844-, hustru Backen Ås, mor till Otto Thorhuus.

Stående i mellanraden fr v: *Ante Larsson 1870-1957, brudens broder. hem.äg. i Kläppe, kommunalnämndens ordf mm; *Paulina Bengtsson 1870-1940, fröken, brudgummens syster; *Hemming Bengtsson 1867-1950, brudgummens broder, hem.äg. i Kläppe, hembygdsforskare mm; *Stina Larsson 1862-1922, fröken, brudens syster;

På marken framför Lars Andersson: *Kristina Ericsson 1885-1969, sedermera fru Stadigh;*Erik Hansson, hemäg. i Mörsil; *Anna Larsson 1859-1922, fröken, brudens syster. originalstorlek

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/KläppeNo1?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.bild_1897_a.jpg

Översta raden stående fr v: *Erik Olofsson 1860-, hem.äg. i Fjäl; *Erik Olof Olofsson 1866-1930, handlare i Bringåsen; *Hans Hansson 1861-1945, hem.äg. i Bringåsen; *Anders Olsson 1850-1925, sadelmakare i Kläppe; *Anders Carlsson 1858-1940, dräng i brudgums hem i 18 år; *Per Persson (Pelle Pe)1849-1926, hem.äg. i Kläppe; *Göran (Jörn) Eriksson 1856-1925, hem.äg. i Kläppe, 1908 g.m. "Jörnbrita"(brudens syster, som tydligen inte var med på kortet);

Andra raden stående fr v: *Erik Eriksson 1851-1916, hem.äg. i Kläppe och far till Erik "Ecke" Eriksson, farfar till Ingegärd Broman; *Emma Natanalsdotter 1848-1941, hustru till föregående; *Hemming Larsson 1859-1925, arrendator på Singåbacken, morfar till Mia Pålsson; *Hemming Persson(senare Stockfelt) 1861-1932, kusin till brudgum och handlare i Lit; *Hemming Eliasson 1855-1903, kusin till brudgum och gårdägare i Östersund; *Tilde Eliasson f Mattsson 1862-1949, hustru till föregående.

Sittande på bänk fr v: *Erik Göransson 1824-1913, hem.äg. och nämndeman i Kläppe, far till Jörn Eriksson; *Brita Eriksdotter 1827-1907, hustru till föregående; *Anders Andersson 1835-1920, hem.äg. i Kläppe och bror till Lars och Hans Andersson; *Anna Magnusdotter 1835-1915, hustru till föregående; *Olof Hemmingsson 1839-1916, hem.äg. i Kläppe; *Lucia Eriksdotter 1838-1905, hustru till föregående.

Sittande på marken fr v: *Hjalmar Ligner 1875-1935, dräng i Kläppe och bror till skollärarinnan Alma Ligner i Bringåsen; *Hemming Ersson 1870-1927, hem.äg. i Åsen, Lit; *Andreas Persson 1868-1949, torpare i Kläppe; *Per Olof Östh 1868-1934, torpare i Kläppe; *Jonas Hansson 1859-1939, hem.äg. i Lungre; *P.O.Lindberg 1859-1928, handlare i Lungre; *Lars Petter Hansander 1870-1954, hem.äg. i Singsjön. originalstorlek

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/KläppeNo1?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.bild_1897_c1.jpg

Översta raden fr v: *Hans Jonsson 1851-1934, hem.äg. Lundhem i Kyrkbyn; *Kristina Jonsson 1845-1924, husföreståndarinna Lungre; *Kristina Persson 1859-1944, fröken, syster till "Pelle Pe"; *Maria Persson, sedermera fru Johannes Åkerberg; *Märta Olofsson 1865-1912, fröken Kläppe; *Anna Jonsson 1878-1971, Böle, sedermera fru Berg; *Brita Olsson 1862-1901, fröken Kläppe.

Andra raden fr v: *Jonas Jonsson 1857-1940, hem.äg. och kommunstämmans ordf. Kläppe; *Pål Jonsson 1858-1915, hem.äg i Böle Lit, *Anna Andersdotter 1861-1941, hustru till Jonas Jonsson; *Anna Olofsdotter 1863-1945, hustru till Pål Jonsson; *Anders Johan Hansson 1857-1932, hem.äg. Bringåsen, landstingsman och riddare af Vasaorden; *Ingeborg Nilsdotter 1866-1902, hustru till föregående; *Lars Mårtensson 1852-1943, hem.äg. i Kläppe, far till Karl Larsson och farfar till Olle Larsson; *Märet Larsdotter ?-1909, hustru till föregående; *Jöns Aronsson 1861-1920, hem.äg. och handlare i Kläppe och Östersund; *Brita Hansdotter 1865-1930, hustru till föregående; *Karin Fastberg f Jonsson 1863-1946, fru Östersund.

Sittande å bänk fr v: *Hans Andersson 1826-1900, Bringåsen, riksdagsman och Riddare af Vasaorden; *Brita Jonsdotter 1826-1922, hustru till föregående; *Mårten Eriksson 1825-1912, hem.äg. i Kläppe och far till Lars Mårtensson ovan; *Anna Larsdotter 1825-?, hustru till föregående; *Karin Hansdotter 1822-1908, änka; *Erik Persson 1823-1906, hem.äg. Kläppe och kummunnämnds ordf., farfarsfar till Ingegärd Broman; *Katarina Hemmingsson f. Sahlin 1827-1918, änka; *Anna Hansdotter, fru Handog; *Salomon Persson, hem.äg. i Handog.

Sittande å mark fr v: Margareta Nilsson 1871-1961, sedermera fru Ante Larsson; *Erik Andersson 1871-1921, hem.äg. i Hölje och kummunstämmans ordf.; *Jonas Jonsson 1865-1942, godsägare i Walla, Håsjö; *Lisa Åhlander 1871-1932, sedermera fru Lundvall Torpshammar; *Anna Persson 1851- , sömmerska Kattstrupen; *Paul Fastberg 1892- utvandrat till USA; *Paulina Pålsson f 1856, fröken Bye; *Olof Thomasson från ? utvandrat till USA. originalstorlek

Kläppebilder, övrigt

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/KläppeNo1?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.80x28_9.jpg

originalstorlek

Kläppe 5 Juli 1897 Foto Eivind Jonsson (Kan inte Sven Westin ha tagit fotot mot brudparets nya hem eftersom han fotograferade brölloppet samma helg?) Vy från Lars Anderssons mot Per Jöns-Bengtssons-Jörns. Jlm80x28:9

Erik Bengtssons gård, 1905 originalstorlek

Bild 48. Hans Ericssons bild från gårdplan på Erik Bengtssons gård år 1905. Det är troligen den gamle Bengt Hemmingsson (1837-1910) som står där. Jämfört med föreg foto har båda bostadshusen upprustats sedan 1897 med nya tak och nya yttre skorstenar. Det gamla huset till vänster har dessutom förlängts med två fönster och fått en vällingklocka på taket. Tak av falsad plåt och plåtstuprör var man nog ganska ensam om i Kyrkås på den här tiden - det var byggteknik som annars bara användes i stan.

ooooooooooooooooooooooooo

Här möter Kläppebyn när man kommer gamla landsvägen från Lit över Hölje.

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/OkändaGårdar?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.236.jpg

Bild 236 Det vita, vänstra huset tillhör Bengtssons gård och beboddes väl senast av Ella Bengtsson. Då (1905) var det ovan nämnda Erik Bengtsson och Karin som bodde här. Jämfört med föregående bild från 1897 har Bengtssons hus fått falsat plåttak. Huset har inte ändrats något utvändigt sedan dess, och numera ägs gården av Pelle och Birgitta Selander i Mo. Den närmaste mörka mangårdsbyggnaden är Per Jöns och tillhör i dag Håkan och Roland Olofsson och har gjorts om en hel del. Man ser gårdarna från NV och kan skymta nuvarande Bromans och Lars Anderssons i bakgrunden. originalstorlek

oooooooooooooooooooooooo

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/KläppeNo1?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.KarinErikBengtsson1915.jpg

Interiör från Bengtssons 1915 med Karin och Erik Bengtsson samt Karin Hansson(Nilsson) f. 1906 från Backen, Bringåsen, som var inackorderad här 1915 när hon började småskolan. Den inhystes just då i granngården hos Karins syster Brita och Göran Eriksson (Jörn-Brita). Det vita golvuret finns kvar hos Selanders i Mo. Hos Bengtssons 1915

oooooooooooooooooooooooo

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/KläppeNo1?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.Klappe1910.jpg

Foto:J.P.Eriksson Dufed, poststämplat 1910. Vykort från Kläppe med Henrik Pålssons i förgrunden, längre bort mitt i bild ligger Per Jönssons och mot högra kanten Bengtssons Vykort

En Jamtlibild av fotografen Nils Thomasson som visar vägskälet i Kläppe, mitt i den nuvarande trafikplatsen på E 45. Sägs var 1910-tal. Den gamla i mitten kan vara Fredrika Hemmingsson 1837-1922. Huset i bakgrunden bebos nu av Anna Pålsson, men var då troligen en filialaffär till P O Lindbergs affär i Lungre. På affärsskylten står "P.Olsson Speceri och diversehandel". Enligt vissa uppgifter byggde Lindberg egen telefonlinje mellan affärerna på ett tidigt stadium. Man kan se en stolpe på vägen mot Kyrkås kyrka, men även stolplinje längs vägen mot Lit på fotot. Intressant vägstandard, men detta var nog några år innan biltrafik började komma igång. Vägskälet i Kläppe JLM.NTh13917

Busvebacken: HansEricssonFoton/KläppeNo1 (senast redigerad 2018-07-24 09:46:24 av JanNilsson)