Lungre by och Kyrkås kyrkor

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/LungreoKyrkorna?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.lungre_1948.jpg

Ett flygfoto från 1948 som visar alla gårdarna och nya kyrkan i byn originalstorlek

ooooooooooooooooooooooo

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/LungreoKyrkorna?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.kyrk_s_ka.jpg

Hans Ericssonfoto från år 1907 på nya Kyrkan från väster. "Likhuset" uppfördes av bl a Jonas Hansson år 1903. originalstorlek

Kyrkås sockenstuga vid invigningen år 1907 originalstorlek

Bild 20. Sockenstugan sedd från kyrkan, med några av kyrkstallarna bakom längs Kläppevägen. Det fanns även en rad kyrkstallar till höger efter vägen mot Skjör, med ruinerna fortfarande synliga i slutet av förtiotalet. Fotot taget i samband med invigning efter ombyggnad till logelokal på övervåningen år 1907.

ooooooooooooooooooooooo

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/LungreoKyrkorna?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.253.jpg

Bild 253 Nya Kyrkan från söder originalstorlek

ooooooooooooooooooooooo

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/LungreoKyrkorna?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.gla_kyrkan_1900.jpg

Hans Ericssonfoto på Kyrkås gamla kyrka i Kyrkbyn. Sannolikt taget 1905 eller tidigare, då socknen just börjat med återupprustningen av den tömda och förfallna kyrkobyggnaden. Första upprustningsarbetena började 1901 enligt Jonas Hanssons dagboksanteckningar. originalstorlek

ooooooooooooooooooooooo

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/LungreoKyrkorna?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.003.jpg

Bild 003 Kyrkås gamla kyrka i Kyrkbyn, som tillhör Lungre by. Nu ser det mer ordnat ut och bilden kan vara från omkring 1912 när kyrkan snart kunde börja användas igen. Första gudstjänsten i kyrkan sedan den lagts ner 1844 hölls 5 september 1915 av S N Sundelin, Lit. originalstorlek

ooooooooooooooooooooooo

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/LungreoKyrkorna?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.jonas_p_ls_lungre.jpg

Okänd fotograf. Jonas Pålsgården i Lungre, tidigt 1900-tal. Vid sekelskiftet 1900 bodde här Brita Jonsdotters syster Christina Jonsdtr f 1836 och hennes man Pål Pålsson f 1839, samt deras son Jonas f 1877. Jonas kan vara gift vid fototillfället med Anna Maria Eriksdotter fr Odensala, och förmodligen är det dessa personer och några till som syns. (Det kan vara så tidigt som 1890-tal, och då är det Christina och Pål Pålsson framför bron och sonen Jonas längst t v) originalstorlek

ooooooooooooooooooooooo

http://www.busvebacken.se/SkannadeOriginal2?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail_Lungre_1920-tal.jpg

Okänd fotograf. P O Lindbergs (f.1859) affär vid vägen i Lungre. Han gifte sig 1900 med Erik Jonssons i Lungre äldsta dotter Karin (f.1871) och hade affären här från 1900 till in på 1920-talet. Enligt gamla vykort bodde familjen här i Lungre år 1922 medan adressen år 1925 var Köpmangatan 47 i Östersund. Han hade även en filialaffär i Kläppe ( seVägskälet i Kläppe 1910)och han lär själv ha dragit telefonledning mellan fastigheterna innan det allmänna nätet kom igång. Lindbergs barn var Maria Kristina f 1902 och Olov Erland f 1905. originalstorlek

oooooooooooooooo

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/DivPersoner?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.032.jpg

Bild 032 Bör vara Jonas Peter Norling f 1865, hustrun Kristina Pålsdotter f 1863, sönerna Paul f 1892, Alfred f 1895 och Olof Isak f 1902. Då är kortet från 1905 och i familjen skulle även finnas fosterdottern Carmen f 1903. originalstorlek

Busvebacken: HansEricssonFoton/LungreoKyrkorna (senast redigerad 2019-04-08 22:06:12 av JanNilsson)