Erik Persas/Bygdegården i Bringåsen

Detta är fotografen Hans Ericsons föräldragård. Här föddes han 1887 och tillbringade delar av sin uppväxt här så länge som hans farmor Stina levde kvar på undantaget. På äldre dagar övertog Hans granngården Backmans som sommarnöje tills han dog 1950.

Gården härstammar från hemmanet Bringåsen No 3. Denna tillkom troligen i början av 1600-talet och var då belägen på östra sidan av den äldre gården Bringåsen No 1 på ”Per Jakobkullen” och ”knutfast” med denna. (Den urspungliga Bringåsen No 2 låg på åkern mitt emellan Valls och nuvarande Jan Ivans.) Bringåsen No 3 delades år 1771 mellan två bröder. Den som blev kvar på gamla tomten gav så småningom (1860) upphov till gårdarna som nu ägs av Karlssons resp Hans o Artur Eriksson. Då hade den flyttats västerut 1840 efter laga skiftet och ägdes då av Anders Nilsson från Lit. Den som 1771 flyttade ut blev till nuvarande Backmansgården och ett torp uppe på Berget. Några generationer senare på ”Backmans” överläts så gården år 1858 till två söner, Nils och Erik Persson. 1860 upprättade dom ett delningsdokument där det noggrant angavs vilka befintliga byggnader som skulle tillhöra den gamla resp den nya gården och vid behov flyttas, samt vilka nya som skulle uppföras och gemensamt bekostas. Efter lottkastning blev Nils Persson kvar på den gamla med nummer 3:4, och hans dotter Julia gifte sig med Jöns Backman som gav upphov till gårdens nuvarande namn. Erik Persson med nygift hustru Stina Persdotter från Brynje blev första åbor på Bringåsen 3:5. Den nya mangårdsbyggnaden där blev därmed början och ursprunget till nuvarande Bygdegården som nu har registernummer 3:19. Förmodligen i samband med delningen byggdes på båda gårdarna likadana stora vitkalkade stenlagårdar. En likadan fanns även på granngården ovanför och väster om Backmans. Alla tre kan ses på foton från början av 1900-talet, men då var deras tid redan ute och dom blev ersatta av timrade träbyggnader på Backmans och OlErs. I februari 1874 startades även en affär hos Erik Persson i fastigheten. . År 1885 överlät Erik Persa gården till sonen Per Eriksson (senare Ericsson) och hans hustru Anna Hansdotter från Backen i Bringåsen. Per hade dock vidare vyer (och troligen även en del ekonomisk utbildning) och han byggde sig en fastighet i Odenslund, Skolgatan 2, dit familjen flyttade 1891. Han arbetade resten av livet som bl a ekonomiskt konsult i stan och ledamot i Sparbankens styrelse. Fadern Erik dog i den här vevan medan ErikPersaStina bodde kvar på Bringåsen-fastigheten, som Per drev med arrendatorer fram till våren 1901. Då köptes den av Jonas Hansson i Lungre för 6000 kr och 40 famnar ved. Jonas övertog då även ett födorådsansvar för Stina som bodde kvar ett antal år till.

1913 sålde Jonas gårdstomten och åkern omkring till Kyrkås kommun, som därmed inrättade ålderdomshem i mangårdbyggnaden. Det allmänna namnet på denna institution var ”fattiggårn”. ”Bygdegården” upphörde som jordbruksföretag och lagården revs utan att ersättas. Troligen fraktades alla stenlagårdarna till ambulerande stenkrossverk som flyttades omkring i bygden vid den här tiden och producerade grus till landsvägarna som började byggas under 1900talets första årtionden Jonas Hansson behöll en obebyggd del av fastigheten vid korsvägen och därbortom, och börjde där bygga en bostadslägenhet som han sedan sålde 1925, köpte tillbaka 1927 och sålde igen 1931. Medan Jonas ägde den, lånade han ibland ut den som danslokal för byns ungdomar. Sedan blev där bl a Harald Nilssons affär, och idag är den återigen samlingslokal, nu för mcklubben Random. Fattiggårn fungerade fram till kommunsammanslagningen med Lit 195X då den blev ledig och påbörjade sin historia som Bringåsens bygdegård.

Alla bilderna här utom den sista tillhör Hans Ericssons glasplåtsamling, men de onumrerade tillhör en omgång som lämnades in till museet 1986 med kommentarer av Karin Nilsson

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/ErikPersas?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.bygdeg_rden_omkr_1905_per_ericsson_dr_ngen_stina_persson_.jpg

Personerna utanför Erik Persas här är: Per Ericsson f. 1889, drängen utan namn, Stina Persson f. 1835 och Hans Ericsson f. 1887. Hans håller nog en fjärrutlösare till kameran i vänster hand. Pers och Hans ålder kan väl datera bilden till omkring 1903 - 1904. Rönnen som fladdrar i vinden finns med på de flesta av nedanstående foton också, och kan tjäna som lite riktmärke för bildernas tillkomsttid. originalstorlek

ooooooooooooooooooooo

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/ErikPersas?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.bygdeg_mot_so_1905_erik_persa-stina.jpg

Stina Persson framför gården. Den här bilden har bearbetats till en vacker (Photoshop-redigerad förstoring av Mattias Hagström)

ooooooooooooooooooooo

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/ErikPersas?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.ericpersa_lagard.jpg

Närbild på stenlagården, som förmodligen revs någon gång under första världskriget och krossades upp till väggrus. originalstorlek

ooooooooooooooooooooo

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/ErikPersas?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.bygdeg_mot_ster.jpg

Erik Persas mot öster i vinterskrud. (Photoshopredigerad förstoring av Mattias Hagström)

oooooooooooooooooooo

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/ErikPersas?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.folk_p_bygdeg_rden_1900.jpg

På bron till Erik Persas står fr v ett okänt par, änkan Erik Persa-Stina f. 1835, Julia Backman från granngården f. 1863 och längst fram Hans Ericssons syster Kristina (Stadigh) f. 1885. originalstorlek

oooooooooooooooooooo

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/DivPersoner?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.140.jpg

Bild 140 Det hittills okända paret från bron på ovanstående bild. Taget vid samma tillfälle. Han ser ut att kunna vara bror till Stina Persson. originalstorlek

ooooooooooooooooooooo

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/ErikPersas?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.jonas_hansa_med_sl_tterfolk1.jpg

Bilden bör vara från de första åren på 1900-talet. Jonas Hansa, som sitter på slåttermaskinen utanför Erik Persas, köpte fastigheten av sin syster Anna och hennes man Per Ericsson (Hans Ericssons föräldrar)år 1901 och började då direkt att sköta den odlade marken, vilket finns noterat i hans efterlämnade dagböcker. Jonas hade ingen egen familj men hade för jämnan ett lämpligt antal dagamän och rakstrar(räfserskor) anställda, förutom ordinarie drängar och pigor("mitt folk") hemma på gården i Lungre. Den gamla kvinnan utan räfsa i mitten bör vara Stina Persson, som bodde kvar på s k födoråd. originalstorlek

oooooooooooooooooooooooo

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/ErikPersas?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.jonas_hansa_med_sl_tterfolk2.jpg

Här är Jonas Hansa på slåttermaskinen med slåtterfolk utanför lagården i Erik Persas. Det kan vara samma år som ovan men lite annat slåtterfolk. originalstorlek

ooooooooooooooooooooooo

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/ErikPersas?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.bygdegarden_senare.jpg

Här ser man Erik Persas några år senare när lagården har börjat falla sönder. Jämför bilden med sprickorna i stenväggen på föregående bild. Jonas noterade på något ställe i dagböckerna att han hade unghästar här. 1913 sålde Jonas Hansa gårdstomten med byggnader och en del jord omkring till Kyrkås kommun som här inrättade "fattiggårn", alltså ett ålderdomshem. (Photoshopreigerad förstoring av Mattias Hagström)

ooooooooooooooo

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/ErikPersas?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.loge_v_bygdeg_rden.jpg

Utsikt från husknuten mot logar och härbren. originalstorlek

PageBrak ooooooooooooooooooooooo

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/ErikPersas?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.olers_och_bygdeg_rden.jpg

Utsikt från Erik Persas mot väster och gården som då var Erik Mårtenssons, senare "Ol Ers" efter sonen, och numera ägs av Hillegården AB. Skymd mellan gårdarna ligger Backmans. originalstorlek

oooooooooooooooooooooo

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/ErikPersas?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.olers_och_bygdeg_rden_2.jpg

originalstorlek

ooooooooooooooooooooo

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/ErikPersas?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.olov_olovsson_o_olov_eriksson_bring_sen.jpg

Ynglingarna heter Olov Olovsson och Olov Eriksson från granngårdarna på östra resp. västra sidan och är ungefär jämnåriga med fotografen Hans Ericsson. originalstorlek

oooooooooooooooooooo

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/ErikPersas?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.2147.jpg

originalstorlek

oooooooooooooooooooo

http://www.busvebacken.se/GamlaFotografier?action=AttachFile&do=get&target=webnail_gruppfoto_1.jpg

originalstorlek

Busvebacken: HansEricssonFoton/ErikPersas (senast redigerad 2016-09-24 21:55:35 av JanNilsson)