Bilder från regementet A4 i Östersund, samt en del I 23-soldater

I 23 blev så småningom I 5

Tilläggas kan beträffande bilderna med militärer som hotfullt drar sina sablar så bör dessa kunna dateras till 1911-1913. Hans E. tillhörde årsklassen 1908, men fick på grund av studier, bl.a. vid universitet i Berlin, uppskov med rekryten. Han inskrevs därför den 22 mars 1911 vid rekrytskolan på I 23 (nuv. I 5). Som fil. studerande (fil.kand), som det står i "Inskrifningsboken", utbildades han under 150 dagar vid regementets 5 kompani till reservunderbefäl. Åren därpå, fram till 1913, genomfördes totalt fem rep.övningar på I 23 med en befordran till troppchef den 12 sept. samma år. Den militära karriären förefaller ha fortsatts i ofredstid då han den 9 november 1914 antogs till reserv-befälsutbildningens högre kurs vid I 1. Kursen avslutades den 15 mars 1915 med noterad "krigstjänstgöring". Mindre glamoröst torde nog det faktum vara att han vid minst två tillfällen uteblev från den årliga mönstringen. Ett faktum som bl.a. sent på året 1918 renderade honom "mönstringsböter" sedan regementet eftersökt honom. Enligt anteckningarna vistades han "å okänd ort" men "påträffades" under februari året därpå i Härnösand "å Härnösands-Posten".

//Per

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/A4Bilder?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.162.jpg

Bild 162 Regementet sett nerifrån stan omkr 1905 originalstorlek

ooooooooooooooo

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/A4Bilder?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.161.jpg

Bild 161 Studiebesök på kaserngården originalstorlek

ooooooooooooooo

Så här såg A4 ut nerifrån stan på en något äldre Jamtlibild A4 före 1900

ooooooooooooooo

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/A4Bilder?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.118.jpg

Bild 118 Parad för allmänheten på kaserngården? originalstorlek

ooooooooooooooo

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/A4Bilder?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.041.jpg

Bild 041 Utanför A4. Uniformen M/10 som "daglig dräkt". Vapenrocken med alla knapparna kallades Attila. originalstorlek

ooooooooooooooo

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/A4Bilder?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.064.jpg

Bild 064 originalstorlek

ooooooooooooooo

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/A4Bilder?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.171.jpg

Bild 171 Soldater i arbete, några i 'grötmunderingen'. originalstorlek

oooooooooooooo

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/SkolgatanOdenslund?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.1702.jpg

Bild 170 Befäl framför Per Ericssons fastighet. Detta kan vara I 23-kamrater från 1911. originalstorlek

ooooooooooooo

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/A4Bilder?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.039.jpg

Bild 039 Flera knektar i samma uniform men utan sablar originalstorlek

Busvebacken: HansEricssonFoton/A4Bilder (senast redigerad 2018-08-30 23:03:54 av JanNilsson)