Torstaskolans fastighet

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/TorstaÅs?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.033.jpg

Bild 033 Utsikt från kyrktornet i Ås mot Rödön och det som senare blev Torsta lantmannaskola. originalstorlek

ooooooooooooooooo

Den här Jamtlibilden från Torsta finns i en nästan exakt lika upplaga i min fars fotopärm från sin lantbrukskurs 1926. Man kan se på snösmältningen att det kan skilja några dagar mellan tagningarna. Torsta omkr 1925

ooooooooooooooooo

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/TorstaÅs?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.070.jpg

Bild 070 Framför mangårdsbyggnaden. Några år fram till omkring 1905 huserade Jämtlands folkhögskola här innan dom flyttade ner till Birka. Det skulle kunna vara en sådan kurs. Kristina Ericsson/Stadigh sitter som nr tre från höger i mellanraden. originalstorlek

Busvebacken: HansEricssonFoton/TorstaÅs (senast redigerad 2016-09-25 23:28:36 av JanNilsson)