Gårdar i Lundkälen och Singsjön

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/LundkälenSingsjön?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.100_p_o_lithanders_g_rd_lundk_len_d_26_8-05.jpg

Bild 100 Fotografens notering: "P.O.Lithanders gård Lundkälen d. 26.8. -05" P O Lithander f 1858 i Kyrkås bodde här med hustru och två döttrar år 1900. originalstorlek

oooooooooooooooo

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/LundkälenSingsjön?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.066_l_p_hansander_m_fam_1904.jpg

Bild 066 Lars Petter Hansander f 1870 med hustru Emma Larsdotter f 1877 och barnen Helga f 1901 och Birger f 1903 framför sitt nybyggda hus Singsjön. Bilden bör vara från 1904. originalstorlek

ooooooooooooo

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/OkändaGårdar?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.090.jpg

Bild 090 Gården "Väst at" Singsjöböle i Singsjön, som vid den här tiden brukades av Olov Broddesson, morbror till Emma Hansander. Nuvarande ägare Norell. originalstorlek

oooooooooooooooo

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/LundkälenSingsjön?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.105_backman_singsj_n_d_20_8-05.jpg

Bild 105 Fotografens notering: "Backman Singsjön d. 20.8 -05" Det fanns 1890 i Singsjön en fältjägare och odelstorpare Nils Magnus Backman f. 1853, hustru Ingeborg Persdotter f 1848 och sönerna Per f 1880, Nils Jonas f 1883, Olof Leander f 1886 och Johan Erik f 1888. Bilden torde föreställa en av sönerna. originalstorlek

Busvebacken: HansEricssonFoton/LundkälenSingsjön (senast redigerad 2016-09-25 23:26:56 av JanNilsson)