Gustaf och Nils Anderssons gård i Bye, Lit.

Härifrån kom Hans Ericssons hustru Jenny Andersson f 1888. Dom gifte sig dock först 1920, alltså långt efter det följande foton togs. Denna Jamtlibild visar Jennys familj omkr 1912.

Det var bröderna Gustaf och Nils Andersson som tillsammans köpte i Bye år 1887 - änkan Johanna ägde ½ fastigheten efter Nils död 1913 - Johanna, död 1921, testamenterade sin del till Stina gift med Erik Olof, som 1921 byggde det röda huset uppe på backen i kurvan (Röda huset) mittemot dåvarande mejeriet - Erik Olof gick i konkurs och de fick lämna (allt) den del av fastigheten som Stina ärvt av faster Johanna. Den andra ½ , Gustafs del, - köpte Jenny, Anna, Nils d y - sedan köpte Nils systrarnas delar. I mitten av 1930-talet sålde Nils till Matias Eriksson - vet ej när hans söner Olle och Ture övertog - Olle bodde i den gröna byggnaden (som tid. varit vit) - Ture bodde i den gula byggnaden. Örjan E. bor idag i gula byggnaden och driver jordbruk - Olles barn kanske äger den numera vita byggnaden.

ooooooooooooooooooo

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/NilsAnderssonsBye?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.029.jpg originalstorlek

Bild 029: Det vita huset där Nils d ä och Johanna Andersson bodde (farbror o faster till ungdomarna på gården). Sittande fr v Paul Eriksson f 1888, Anna Andersson f 1890 (g m Johan Agerberg, Ås), i mitten Nils Andersson f 1893, Jenny Andersson f 1888 (blommig blus, slips, g m Hans Ersa), Kristina Eriksson f 1885 (g Stadigh, syster till Hans Ersa), Brita (kallad Bibbi) Eriksson f 1890 (g 1:a Öhman, 2:a Gradin).

Raden ovanför, bakom Nils, i ljus blus Stina Andersson f 1886 (g m EO Eriksson). Stående t v lutad mot stuprör Erik Olof Eriksson f 1886 (g m Stina). T v på bron bakom stuprör Severus Nylin, Östersund f 1890, kamrat till fotografen Hans Ericsson.

ooooooooooooooooooo

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/NilsAnderssonsBye?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.103.jpg originalstorlek

Bild 103: samma tillfälle som bild 29. Verkar vara taget från balkongen på gul-byggnaden. Kristina Eriksson f 1885 (syster till Hans E., blommig blus, hund bakom sig), 3:e personen t h om henne Nils Andersson f 1893, 2:a personen t h om honom Jenny Andersson f 1888 (blus, slips). Längst t v i bild Stina Andersson f 1886 (ljus blus o kjol), Erik Olof Eriksson f 1886, Anna Andersson f 1890 (ljus blus o kjol), Severus Nylin f 1890.

Flickorna i Bye originalstorlek

Bild 36. med texten "Flickorna i Bye med Berta Sundström". Tre döttrar till Anna o Gustaf Andersson i Bye fr v Anna f 1890, Kristina (Stina) f 1886, Jenny (senare HE:s hustru) f 1888. Kvinnan med vit hatt Berta Sundström (i kyrkoarkiven Märta Karolina) var född 1870 31 okt i Sundsvall, död 1923 29 maj i Varberg /Svedenborgsgården/, begravd Norra begravningsplatsen i Östersund 4 juni 1923 i Sundströmska familjegraven (fadern var Lars Sundström, guldsmed). Det donerades 100 kr 1923.

Karin Andersson, som är barnbarn till Gustav Andersson skriver vidare i sin utredning över Berta S :

I brev till Jenny från familjen i Bye, (J var tydligen i Östersund en tid) nämns om denna Berta Sundström. Vidare i brev till Jenny från Bertha dels från Boden dels Kristianstad, där hon är jungfru/ hushållsfröken/ husföreståndarinna hos Swedenborgs. Det framgår att hon varit till Bye flera gånger och hälsar till alla på gården även att Kapten och Frun hälsar så innerligt.

Varför har jag då följt denna Bertha? En ”tavla”, som jag har, är en tryckt bild med text som visar Andrèes avfärd från Spetsbergen 11 juli 1897 (Även Frankel och Strindberg var ju med). Fotografiet taget av G.W.E Swedenborg, som var officer och uttagen som reservman.

Det var hos Hedvig och Vilhelm Svedenborg som Bertha var anställd under 12 år (1911 – 1923). När jag fick hjälp att öppna baksidan på tavlan står texten Kapten och Fru Svedenborg (rad ovanför är bortskuren). Troligen har bilden ramats in hemma i Bye och med stor sannolikhet var det Bertha som medverkade till att detta minne överlämnades till Förvaltare Nils Andersson i Bye (farbror Nils var bror till farfar).

Busvebacken: HansEricssonFoton/NilsAnderssonsBye (senast redigerad 2016-09-25 23:09:57 av JanNilsson)