Östersundsvyer

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/ÖstersundsVyer?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.192b.jpg

Bild 192 Utsikt från Frösön norr om bron mot Östersund originalstorlek

Bild 192 är vacker då det är ett vintermotiv vilket är ovanligt för panoramabilderna över Östersund. Dock är den lite knivigare att datera. I alla fall så syns det tämligen nybyggda (1905) Lasarettet till vänster i bilden. Däremot förefaller varken Rådhuset, klart 1912, eller Brandstationen på Regementsgatan 23, klar 1913, vara uppförda. Precis till höger om det ena brospannet kan man faktiskt se gamla brandstationens slangtorn. Så en datering av bilden bör alltså bli efter 1905, men före 1912. //Per

ooooooooooooooo

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/ÖstersundsVyer?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.116_b.jpg

Bild 116 Utsikt mot Östersund från Önet på Frösön. originalstorlek

Vybilden 116 bör vara tagen före 1905 då Lasarettets första stenbyggnader, som var gula och i fyra våningar, inte förefaller vara byggda. Jag kan heller inte se det tämligen höga och reveterade karaktärshuset på Rådhusgatan 5 som till stora delar uppfördes av återvunnet virke från det gamla lasarettet. //Per

ooooooooooooooo

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/ÖstersundsVyer?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.191.jpg

Bild 191 Östersunds hamn 1905 originalstorlek

Bilden är en aning otydlig, men den främsta båten bör vara hjulångaren Carl XV (femtonde). Den var på sin tid Storsjöns största båt. Vill minnas att jag läst någonstans att den tog ur trafik omkring 1915. Säkert kan man se båtens namn på en bild med större upplösning. Om ej Carl XV så kan det kanske vara ångaren "Framåt". //Per

Bakom den ligger ångaren Östersund och Thomee är på ingång från höger. Västra station ligger alldeles ovanför, och den här hamnen torde väl ha varit huvudomlastning mellan järnvägen och den viktiga sjöfarten på Storsjön innan vägtrafik med lastbilar kommit igång. (Den blev nog inte så vanligt förrän efter 1925). Observera även de stora vedupplagen bortom båtarna, vilket väl antyder att en hel del av Östersunds bränsleförsörjning kom sjövägen.

oooooooooooooo

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/ÖstersundsVyer?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.157_b.jpg

Bild 157 Östersund från A4:s torn. originalstorlek

Det stora stenhuset till vänster tycker jag känns igen som SJ:s så kallade Betjäningshus, idag vid Rådhusgatans rondell mot Stuguvägen, alltså Rådhusgatan 60 (kvarteret Arken). Fastigheten byggdes uppfördes under åren 1901-02. Arkitekt var den i Sverige på sin tid tämligen populäre Folke Zetterwall. Stenhuset till höger om detta bör även det vara uppfört av SJ:s så kallade "Änke- och Pupillkassa", men är beläget på Kyrkgatan 55. Fastigheten, som även den uppfördes 1901-02 var bostäder för högre tjänstemän vid järnvägen. Sedermera inrymdes Vägförvaltningen i Jämtlands län i huset. När Vägverket under början av 1990-talet flyttat till f.d. postens fastighet på Rådhusgatan 56 ombyggdes "SJ-huset" interiört till kanonfina bostadsrättslägenheter.

Om vi börjar från höger så skymtar faktiskt tornet till någon av frikyrkorna i kvarteret Bönboken. Kan antingen vara Östersunds Missionsförsamling på Rådhusgatan 29, eller Filadelfiakyrkan på Gröngatan. Huset med byggställningar mitt i bilden bör vara beläget på kvarteret ABC-boken. Där uppfördes 1910, på Gröngatan 30, ett ännu kvarstående reveterat hus i 2½ vån. med timmerstomme. Men det är inte huset på bilden. Nästa byggarbetsplats, lite längre bort till vänster, bör göra det möjligt att datera bilden till sommaren 1905. Då uppförde nämligen Frälsningsarmen sitt ännu kvarstående bönehus på Rådhusgatan 58.

//Per

oooooooooooooo

Busvebacken: HansEricssonFoton/ÖstersundsVyer (senast redigerad 2018-08-30 23:10:39 av JanNilsson)