Troliga Odenslundsmiljöer

Bild 42. Kristina Ericsson g Stadigh tillsammans med (?)

En samling Odenslundspojkar framför vår grålada originalstorlek

Bild 26. "En samling Odenslundspojkar framför vår grålada" Kan ev vara ute på gården i Bringåsen.

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/OdensLund?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.222.jpg

Bild 222 Okänd folksamling originalstorlek

oooooooooooo

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/OdensLund?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.024.jpg

Bild 024 Hus med plåttak - troligen i Odenslund originalstorlek

oooooooooooo

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/OdensLund?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.027.jpg

Bild 027 originalstorlek

oooooooooooo

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/OdensLund?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.204.jpg

Bild 204 Samma hus som föreg bild 027 och rimligen samma familj fastän några år senare. originalstorlek

oooooooooooo

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/OdensLund?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.167.jpg

Bild 167 originalstorlek

oooooooooooo

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/OdensLund?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.160.jpg

Bild 160 originalstorlek

oooooooooooo

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/OdensLund?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.201_b_samma_hus_som_f_reg.jpg

Bild 201 Samma hus som påföreg bild (160) originalstorlek

ooooooooooo

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/OdensLund?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.194.jpg

Bild 194 originalstorlek

ooooooooooo

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/OdensLund?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.111.jpg

Bild 111 originalstorlek

ooooooooooo

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/OdensLund?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.082_jonssons_barn.jpg

Bild 082 Fotografens notering: "Jonssons barn" originalstorlek

ooooooooooo

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/OdensLund?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.057.jpg

Bild 057 originalstorlek

oooooooooooo

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/OdensLund?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.054.jpg

Bild 054 originalstorlek

oooooooooooo

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/DivPersoner?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.223_b.jpg

Bild 223 originalstorlek

oooooooooooo

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/SkogsbilderOdlingar?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.002_hans_ericsson.jpg

Bild 002 Hans Ericsson, troligen i trakten av Odenslund originalstorlek

oooooooooooo

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/DivPersoner?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.173.jpg

Bild 173 Från ungefär samma plats om föreg bild originalstorlek

oooooooooooo

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/OdensLund?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.040.jpg

Bild 040 originalstorlek

oooooooooooo

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/OdensLund?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.053.jpg

Bild 053 originalstorlek

oooooooooooo

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/DivPersoner?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.150.jpg

Bild 150 originalstorlek

oooooooooooo

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/OkändaGårdar?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.102_per_o_lara_mask_-03_jfr_b_232_.jpg

Bild 102 Fotografens notering:"Per och Lara (mask) -03" Förmodligen i Odenslund, brodern Per i masken och Julius i bakgrunden. Enligt detta skulle Hans Ericsson börjat sin fotografering minst år 1903 vid 16 års ålder. originalstorlek

ooooooooooooooo

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/OkändaGårdar?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.232_b_jfr_bild_102_.jpg

Bild 232 Samma plats som föreg maskeradbild. Samma tillfälle också? originalstorlek

ooooooooooooooo

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/OdensLund?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.182 b.jpg

Bild 182 Samma ställe som på de två föreg bilderna. Personerna till vänster i bild kan vara "Bye-folket". 1:a raden: Jenny Andersson f 1888 (senare gift med Hans Ericsson), Nils Andersson f 1893. 2:a raden: Kristina Stadigh. Till höger om henne med vit krage Kristina (kallad Stina) Andersson f 1886. 3:e raden: Kan vara Erik Olof Eriksson f 1886 (senare gift med Stina Andersson), Anna Andersson f 1890 (senare gift med Johan Agerberg i Ösa, Ås).Mot dörren står troligen Severus Nylin (1890-1965). originalstorlek

Busvebacken: HansEricssonFoton/OdensLund (senast redigerad 2018-08-30 23:00:48 av JanNilsson)