Backmansgården i Bringåsen

Rågranne på västra sidan om Erik Perssons, där Hans Ericsson var född. Gränslinjen uppstod 1860 när bröderna Erik och Nils Persson efter sina respektive giftermål fick dela fadern Per Nilssons ursprungliga fastighet i två lika delar. Efter lottning fick Nils stanna kvar på den gamla gårdstomten, som vi nu kallar Backmans, medan Erik flyttade med några byggnader samt fick hjälp av Nils att uppföra behövliga nya på nuvarande Bygdegården. Bl a uppfördes omkr 1860 på båda gårdarna nya, relatvt stora stenlagårdar. Förmodligen uppfördes ungefär samtidigt en tredje likadan stenlagård i raden på gården väster om Backmans, nuvarande Hillegården AB:s fastighet. Alla tre varade inte längre än ca 50 år och revs strax efter sekelskiftet. På Backmans och "Hillegården" ersattes de av timrade, då moderna träbyggnader med körbar högre höskulle och körbrygga. Bygdegården upphörde som jordbrukshemman och där blev bara mangårdsbyggnaden kvar till våra dagar och ingår numera i samlingslokalen.

oooooooooooooooooo

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/NilsPersasBackmans?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.backmans_o_perjakobs_2.jpg

Ett av Hans Ericssons onumrerade foton, där man ser Backmansgården vid eller strax efter sekelskiftet 1900, som den såg ut under Nils Perssons regim. T h bortom ser man den s k Per Jakobsgården, som revs och försvann på 1940-talet. Detta var den ursprungliga första gårdsplatsen i Bringåsen. originalstorlek

oooooooooooooooooo

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/NilsPersasBackmans?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.backmans_nyare.jpg

Detta onumrerade Hans Ericssonfoto visar gårdens utseende sedan Jöns Backman byggt ny trälagård och rivit den gamla stenlagården. Jöns kom till gården genom giftermål med Nils och Anna Perssons äldsta dotter Julia. Den självständiga jordbruksdriften upphörde här i och med Jöns och Julias död i mitten av 1930-talet. De var barnlösa och fastigheten köptes då av Julias systerbarn Lars J Andersson i Skjör och Anna (Ecke) Eriksson i Kläppe. Sedan hyrdes bostadshuset av Hans och Jenny Ericsson som sommarnöje fram till Hans´ död 1950. Därefter såldes och flyttade den stora parstugan i mitten. originalstorlek

oooooooooooooooooo

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/NilsPersasBackmans?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.backmans_1903_logem_te.jpg

Ett Hans Ericsson foto som Karin Nilsson identifierat och bundit till ett dokumenterat IOGT-logemöte i juni 1903 med logen Lantblomman i Kyrkås. Här finns även Hans Ericsson själv med på bilden. originalstorlek

Good Templarorden i Kyrkås 1905 originalstorlek

Bild 05. Foto på Goodtemplarna i Kyrkås år 1905. Okänd plats.

oooooooooooooooooo

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/NilsPersasBackmans?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.Backmans+1903a.jpg

originalstorlek

oooooooooooooooooo

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/NilsPersasBackmans?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.Backmans+1903b.jpg

originalstorlek

oooooooooooooooooo

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/NilsPersasBackmans?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.230_logem_tet_jonas_thorhuus_hilda_och_edla_eriksd-r.jpg

Bild 230 Samvaro i trädgården i samband med ovannämnda logemöte 1903. Gruppen närmast bör vara Jonas Torhuus från Kyrkbyn, Hilda och Edla Eriksdotter från Erik Jonssons(Lars Ers) i Lungre. originalstorlek

oooooooooooooooooo

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/NilsPersasBackmans?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.017_anna_andersson.jpg

Bild 017 Anna Andersson f.1900 Dotter till A J Hansson på Backen och Ingeborg Nilsdotter från Backmansgården. Modern dog i tbc 1902, varvid A J placerade den lilla som fosterdotter hos sin mormor Anna och moster Julia Backman, där hon växte upp. Hon gifte sig 1933 med Ecke Eriksson i Kläppe. Fotot från omkring 1905. originalstorlek

oooooooooooooooooo

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/NilsPersasBackmans?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.Anna+och+Backmans+1903.jpg

Kan vara Hans Ericssons foto. Den lilla skall vara Anna och året 1903. originalstorlek

oooooooooooooooooo

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/NilsPersasBackmans?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.038.jpg

Bild 038 Gårdsfolket på Backmans omkring 1904 (dömt efter lilla Annas uppskattade ålder). Fr v Jöns och Julia Backman, Anna Andersson, gamla mor Anna Eriksson samt några okända som kan vara tjänstefolk och ev någon äldre ogift hemmavarande släkting. originalstorlek

oooooooooooooooooo

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/NilsPersasBackmans?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.052_anna_a_elsa_eriksson_bring_sen_11_8_-05.jpg

Bild 052 Fotografens notering:"Anna A & Elsa Eriksson Bringåsen 11.8.-05". Den gamla t h kan vara flickan Anna A:s mormor Anna Eriksson originalstorlek

Nils-Persa-Ann, Jöns Backman, Lill-Anna Andersson och Anna Nilsson resesällskapet originalstorlek

Bild 06. Hans Ericssons notering:Jöns Backman med Nils-Perssa-Ann, Anna Nilsson och Lill-Anna till stan, på väg till Malvåg i Norge. Bör vara ung. 1905 och sällskapet ska med tåg till Norge för att hälsa på någon av Lill-Annas bröder som gick på skola i Malvåg.

ooooooooooooooooo

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/NilsPersasBackmans?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.060_anna_andersson.jpg

Bild 060 Anna Andersson. Här ser hon ut att kunna vara i tolvårsåldern, så kortet bör vara från omkring 1912. originalstorlek

oooooooooooooooo

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/NilsPersasBackmans?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.034.jpg

Bild 034 Det vänstra paret är Jöns och Julia Backman. Sedan tre systrar och en svåger till Lars Ersa i Lungre. originalstorlek

oooooooooooooooo

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/NilsPersasBackmans?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.004.jpg

Bild 004 Jöns Backman till höger och samma herre som på bilden ovan i skogsmiljö. originalstorlek

Jöns Backman harjakt var ett stort intresse.

oooooooooooooooo

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/NilsPersasBackmans?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.059.jpg

Bild 059 Jöns Backman och dräng visar upp ett par hästar. originalstorlek

oooooooooooooooo

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/NilsPersasBackmans?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.098.jpg

Bild 098 Sannolikt dottern Märta Eriksson från granngården Ol Ers(jfr bild 13 där). Bakom syns både den nya och den gamla lagården på Backmans. Då är bilden troligen från ca 1912. originalstorlek

oooooooooooooooo

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/NilsPersasBackmans?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.007.jpg

Bild 007 Nyodling med stubbrytare. Jöns Backman till höger. originalstorlek

oooooooooooooooo

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/NilsPersasBackmans?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.bild_1.jpg

Bild av okänd fotograf.Festklädd folksamling på Backmansgården. Det kan ha varit någon slags skolköksavlutning för de vitklädda flickorna i mitten. Tidpunkten bör vara 1915-1917. Av de vitklädda flickorna känner vi igen från v: Olga Andersson, Bringåsen, senare gift med Hans Eriksson; Anna Andersson, född på Backen, uppväxt på Backmans samt senare gift med Hans Erikssons bror, Ecke Eriksson i Kläppe. Längst t h av skolköksflickorna, med mörk blus, är Helga Hansander, Singsjön. Av barnen i främsta ledet är den tredje fr v troligen Maria Rönnlund, sedan Brita Hemmingsson Bringåsen, hon med långt hår Karin Hansson gift Nilsson från Backen; därefter i sjömanskostym Nils Karlsson från Pe´kalls och Lars Andersson från Kläppe no 1, far till Anders Andersson,Kläppe; samt Olle Lindberg från Lungre; sedan Per Rönnlund, och den siste på marken är Erik Hansson från Backen; den vithårige på stolen är Eriks farbror Jonas Hansson från Lungre; damerna närmast bakom honom till v är småskollärarinnan Ida Gladh och till h i vit blus Märta Öberg från Kyrkbyn; den långe mannen t h bakom Märta Öberg är folkskolläraren Carl Wiklund; framför dem står Pimp-Brita Persson; mot väggen bakom Ida Gladh står Paul Norling i Lungre; några gubbar längre åt vänster, framför den vänstra fönsterruta och utan hatt borde vara Jöns Backman själv. originalstorlek

oooooooooooooooooooo

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/NilsPersasBackmans?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.Bild+1a.jpg

originalstorlek

ooooooooooooooooooo

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/NilsPersasBackmans?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.Bild_1b.jpg

originalstorlek

ooooooooooooooooooo

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/NilsPersasBackmans?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.Bild_1c.jpg

originalstorlek

ooooooooooooooooooo

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/NilsPersasBackmans?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.farklippning_1920-tal_Anna_och_pigan_pa_Backmans.jpg

Bild från Karins album, okänd fotograf som kan vara Hans Ericsson. Platsen är framför lagårdsdörren på Backmans. Det är Karins syster Anna och gårdens piga som klippt får. Bör vara början av 1920-talet.

originalstorlek

ooooooooooooooooooo

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/NilsPersasBackmans?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.nils_petter_persson_och_hans_ericsson_juli-43.jpg

Foto från 1940-talet med Hans Ersa närmast, i samspråk med norra grannen Nils Petter Persson.

Busvebacken: HansEricssonFoton/NilsPersasBackmans (senast redigerad 2018-12-24 23:13:25 av JanNilsson)