Weiders gård i Mo

Gården hette tidigare Lars Larssons. Hans dotter Ingrid f 1834 gifte sig med en Anders Weider f 1834 fr Liden, vilken nu var död. Weiders döttrar var Märta f 1862, Andrietta f 1866 och Erika f 1879.

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/WeidersMo?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.226_7_8-05_ingrid_weiders_g_rd_byggn_mo.jpg

Bild 226 Fotografens notering: " 7.8 -05 Ingrid Weiders gård byggn. Mo" originalstorlek

oooooooooooooo

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/WeidersMo?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.143_ingrid_weiders_g_rd_mo_6-05.jpg

Bild 143 Fotografens notering: "Ingrid Weiders gård Mo .6 -05" originalstorlek

oooooooooooooo

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/WeidersMo?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.106_fr_f_st_hos_weiders_mo_6_8-05.jpg

Bild 106 Fotografens notering: "Fr. fäst hos Weiders Mo 6.8 -05" originalstorlek

oooooooooooooo

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/WeidersMo?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.213_6-05_grupp_fr_weiders_mo.jpg

Bild 213 Fotografens notering: " .6 -05 Grupp fr. Weiders Mo" Sittande i gräset fr v Erika Weider gift Olsson, okänd, Gunilla Edling. Sitter på bron Ingrid Weider, Magdalena Andersson, Per Andersson. Stående trea fr v Märta Weider, sedan på bron Ante Persson, Andrietta Weider. originalstorlek

ooooooooooooöö

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/WeidersMo?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.133_m_rta_weider_mo_6-05.jpg

Bild 133 Fotografens notering: "Märta Weider Mo .6 -05" originalstorlek

oooooooooooooo

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/WeidersMo?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.043_erika_weider_mo_h-05.jpg

Bild 043 Fotografens notering: "Erika Weider Mo h -05" originalstorlek

Busvebacken: HansEricssonFoton/WeidersMo (senast redigerad 2016-09-25 23:11:13 av JanNilsson)