Ericssons, Skolgatan 2 i Odenslund (Östersund)

Per Eriksson f 1859 i Kyrkås (fotografens far) flyttade med familj till denna hans då nybyggda stadsfastighet 1891. Odenslund var då ett samhälle i ytterkanten av Brunflo socken. Efter Per Ericssons död 1941 såldes fastigheten, revs och ersattes med ett stort stenhus (Nya stenhuset). Fastighetsbeteckning då Stg 1015 i kv. Pionen, idag Pionen 5. Jenny och Hans E. flyttade in i en stor fin lägenhet på senhösten 1943, adress Skolgatan 2.

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/SkolgatanOdenslund?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.061_b.jpg

Bild 061 Hela fastigheten vid Skolg 2 sedd från Fyrvalla-hållet. Det torde väl vara Per jr och Per sr Ericsson som står där. originalstorlek

ooooooooooooo

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/SkolgatanOdenslund?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.125.jpg

Bild 125 Huvudbyggnaden på Skolg 2. I bakgrunden ser man delar av A4-området och på ingenmanslandet däremellan går i dag Stuguvägen fram och infarten till Campus ligger till höger i det här området. originalstorlek

ooooooooooooo

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/SkolgatanOdenslund?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.142.jpg

Bild 142 Samma vårbild på fastigheten som den föregående, fast några timmar senare då lite mer snö smält undan och de vuxna ersatts av ett antal barn. originalstorlek

ooooooooooooo

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/SkolgatanOdenslund?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.180.jpg

Bild 180 Huvudbyggnaden på Skolg 2 i vinterskrud originalstorlek

oooooooooooooo

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/SkolgatanOdenslund?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.010.jpg

Bild 010 Brodern Julius Eriksson f 1891 framför huset på Skolg. originalstorlek

ooooooooooooo

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/SkolgatanOdenslund?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.144.PerEricssonjuniorsamtBrunte.jpg

Bild 144 Fotografens notering: "Per Ericsson junior samt Brunte" originalstorlek

Per vid lada

Bild 29. Per Ericsson vid lada i Odenslund.

ooooooooooooo

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/SkolgatanOdenslund?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.068.jpg

Bild 068 Brodern Julius f 1891 och hunden Stella originalstorlek

ooooooooooooo

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/SkolgatanOdenslund?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.020.jpg

Bild 020 Kompis med hunden Stella originalstorlek

ooooooooooooo

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/SkolgatanOdenslund?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.006.jpg

Bild 006 Julius utanför stallet originalstorlek

ooooooooooooo

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/SkolgatanOdenslund?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.206.jpg

Bild 206 Bröderna Julius och Per på gården vid Skolgatan 2 originalstorlek

ooooooooooooo

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/SkolgatanOdenslund?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.205.jpg

Bild 205 Posten kommer. Kan det vara Hans Hansson i Bringåsen som är här? originalstorlek

ooooooooooooo

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/SkolgatanOdenslund?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.203_b.jpg

Bild 203 Släktmöte på Skolg. 2 utanför stallet 1905. Dom gamla är Brita Jonsdotter f 1826 från Backen och Erik Persa-Stina f 1835 fr Bygdegården i Bringåsen, Hans Ericssons mormor och farmor. Efter Brita står dottern Anna f 1855 (HE:s mor), och efter Stina står Annas syster Brita f 1867(gift med Lars Ersa i Lungre, men familjen bodde mellan 1900 och 1907 i Odenslund)och längst till höger står HE:s syster Kristina f 1885 (senare gift Stadigh). Den vänstra av småflickorna är Brita Andersson, Backen och den högra är Erika Eriksson f 1898 Lungre. Kortet kan vara från 1905 - Brita är tandlös och 7 år. originalstorlek

Kvinnorna från Backenoriginalstorlek

Bild 23. "Odenslund Mor, Mormor, Moster Brita, Brita i Backen, Erika" . Anna Ericsson Odenslund, Brita Jonsdotter/Andersson Bringåsen, Brita Kristina Eriksson Lungre, Brita Andersson jr Bringåsen, Erika Eriksson Lungre. Förmodligen samma tillfälle som bild 203 eftersom de tillresta har samma kläder. Brita K Eriksson och Erika bodde i närheten vid den här tiden. Man kan också observera längdskillnaden mellan systrarna Anna och Brita K, den senare hade ärvt fadern Hans Anderssons kroppsbyggnad - lång och smal.

oooooooooooo

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/SkolgatanOdenslund?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.2082.jpg

Bild 208 Utsikt mot Mariebyhållet. Huset med den utbyggda farstun beskrivs i Jamtlibilder under rubriken Hantverksgatan 27 och är numera rivet. originalstorlek

ooooooooooooo

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/SkolgatanOdenslund?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.159.jpg

Bild 159 Utsikt från ett fönster mot Storsjön originalstorlek

Gatan kan vara Järnvägsgatan, som i sin ursprungliga sträckning gick mellan Brunflovägen och Odensalagatan. Gatans avkortning bör ha skett omkring 1911-1912. Den återstående delen av gatan heter idag Grundläggargränd. Gatan avgränsade som sagt kvarteret Pionen (Skolgatan 2) och gick precis bakom fastighetens uthus. Det bör därför sannolikt vara dess spånklädda tak som skymtar nedtill på en av bilderna.

//Per

oooooooooooo

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/SkolgatanOdenslund?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.155.jpg

Bild 155 Vinterbild, samma motiv som föreg bild (159). originalstorlek

oooooooooooo

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/OdensLund?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.209_b.jpg

Bild 209 Här ser man granntomt till Skolg 2 samt gaveln till Änge gård längre bort t h. Tidig vår med lövsprickning lite gräs och nykrattat men osått i grannens kryddgård t h. Den mörka gaveln i mitten ligger på nuv. Skolgatan 10, kv Konvaljen. Huset uppfördes 1899 av Lars Svelander och finns fortfarande kvar.

Till v ligger Skolgatan 5, kv Hasseln, om vilket Hans E skriver i FGÖ årsskrift 1946 "Gamla Odenslund .....Uppe vid Skolgatan hade slaktare E W Hassel uppfört sin gård 1885, som var den andra, när min far, gårdsägare Per Eriksson, 1891 flyttade in i sin då nybyggda gård å Skolgatan, som revs för tre år sedan och då fick lämna plats för ett modernt stenhus." År 1946 ägdes huset av sonen, tågmästaren Ossian Hassel. originalstorlek

ooooooooooooo

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/InteriörerPersoner?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.190.jpg

Bild 190 Skolgatan inifrån, Per Ericsson senior i arbete. originalstorlek

Morsgumman vid ungefär 50 år originalstorlek Kristina Eriksson 1904

Bild 22. "Morsgumman vid ungefär 50 år." Anna Ericsson 1905. Nästa bild ett vykort från 1904 från Kristina till fästmannen Per Stadigh (Jamtli97x3:4). Samma rum som föreg och nästa bild. Det bör vara Hans Ericsson som även tagit denna bild och han skickar med en hälsning i högra kanten.

Rum på Skolgatan 2 originalstorlek

Bild 094. Ett av rummen på Skolgatan 2.

(Hamlet i frack) hans Ericsson originalstorlek

Bild 28. "(Hamlet i frack)Hans Ericsson" hemma i Odenslund 1905.

Hungriga Odenslundsgrabbar originalstorlek

Bild 27. "Hungriga Odenslundsgrabbar" Inifrån Skolgatan 2, Hans Ericsson själv längst till v.

ooooooooooooo

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/SkolgatanOdenslund?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.HansEricsson,Odenslund.jpg

Foto av Hans Ericsson från Karin Nilssons inlämning till museet. HE själv vid bokhyllan. Stödjer foten på ett skrin ("skrucken") som finns kvar i släkten, så det bör vara på Skolgatan. originalstorlek

ooooooooooooo

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/InteriörerPersoner?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.093.jpg

Bild 093 Här sitter HE vid sitt skrivbord i samma rum som på föreg bild. På väggen: "Arbetsordning för Östersunds högre allmänna läroverk 1906-1907" och "Östersunds arbetareinstitut, föreläsningsschema höstterminen 1906" originalstorlek

ooooooooooooo

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/SkolgatanOdenslund?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.1652.jpg

Bild 165 Mera uniformer, fastän mer på lek. Här kan man även se hur fönstren är "vinterrustade",vilket förekom hemma på Backen, Bringåsen in på 1960-talet också. På hösten satte man in innanfönstren, lade en kavel av bommullsvadd i botten mellan ytter- och innerbågarna och klistrade pappersremsor över alla springor mellan bågarna och karmen på rumssidan. originalstorlek

Busvebacken: HansEricssonFoton/SkolgatanOdenslund (senast redigerad 2018-08-30 22:21:10 av JanNilsson)