Pål Anderssons gård i Mo

Bilderna nedan, där några varit påskrivna Pål Andersson hör med stor sannolikhet till riksdagsmannen Karl Karlssons och Emma Ersdotter/Karlssons gård. Karl Karlssons

Karl Karlssons i Mo, tidigare Pål Andersson

Bild Jamtli ErBy 1028, Karl Karlssons i Mo, tidigare Pål Andersson.

Pål Andersson originalstorlek

Bild 38. Är tagen i samma rum som bilderna nedan.

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/InteriörerPersoner?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.023.jpg originalstorlek

Bilderna 023.(ovan) och nedanstående bilder 183, 187 och 042. Tavlan i hörnet kan föreställa samma kvinna som på bild 38 tidigare.

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/InteriörerPersoner?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.183_b.jpg http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/InteriörerPersoner?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.187_b.jpg http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/InteriörerPersoner?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.042_b.jpg

width=600 originalstorlek

Bild 37. med notering "Pål Andersson i Mo 29.4 -05". Pål Andersson, förmånstagare (hos Karl Karlsson ) född 1824 21/1 i Lit, död 1907 11/9

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/DivPersoner?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.008.jpg

Bild 008 Skulle kunna vara Pål Andersson i Mo, förre ägaren till Karl Karlssons gård(Selanders).

Busvebacken: HansEricssonFoton/PålAndersson (senast redigerad 2016-09-25 23:23:03 av JanNilsson)