When writing your email address, use <<MailTo(Firstname DOT Lastname AT example DOT net)>> to avoid spam.

[RSS]

2020-03-17
[ÄNDRINGAR] 10:55 Info JanNilsson [1-3]
2020-03-13
[ÄNDRINGAR] 18:22 Info JanNilsson [1-6] #03 Bilagan 'Berättelsen om Älven.pdf' raderad.
#04 Uppladdning av bilaga 'Berättelsen om den stora ELVEN i Jämtland - Storå´a.pdf'.
#06 Uppladdning av bilaga 'Carta Marina och De Nordiska folkens historia.pdf'.
2020-02-20
[ÄNDRINGAR] 16:20 Info JanNilsson [1-6]
2020-02-14
[ÄNDRINGAR] 15:25 Info JanNilsson
2020-02-07
[ÄNDRINGAR] 13:56 Info JanNilsson [1-3] #02 Uppladdning av bilaga 'TidsaxelKyrkås.pdf' .
[ÄNDRINGAR] 13:50 Info JanNilsson [1-12] #03 Uppladdning av bilaga 'TidsaxelKyrkås.pdf' .
2020-02-04
[ÄNDRINGAR] 10:47 Info JanNilsson
2019-09-28
[ÄNDRINGAR] 16:06 Info JanNilsson [1-7] #03 Uppladdning av bilaga 'Revsundslisten.jpg' .
#07 Uppladdning av bilaga 'Skogbonaden.jpg'.

[ÄNDRINGAR]

marks older pages that have at least one backup version stored (click for an author diff)

[UPPDATERAD]

marks pages edited since you set your bookmark (click for a bookmark diff)

[NY]

marks pages created since you set your bookmark, and were not edited after creation

[BORTTAGEN]

marks page deletions

[DÖPT OM]

marks page renames

[KONFLIKT]

An editing conflict happened, please resolve it by merging both versions of the problematic paragraphs together.