Här följer bilder från Bringåsens folkskola och tre mindre fastigheter som byggdes upp runt skolan omkring sekelskiftet 1900

Skolan

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/BringåsenSkola?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.127.jpg

Bild 127 Folkskolan i Bringåsen. Byggd 1884 på tomt som avstyckats från gården Backen. Den långe mannen till höger på bilden är läraren Carl Wiklund som arbetade här mellan åren 1912 till 1924 med några kortare avbrott. Bilden tog förmodligen 1912 eftersom Wiklund är med och Hans Ericssons glasplåtsfotogfi verkar ha tagit slut då. originalstorlek

Skolan

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/BringåsenSkola?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.bilder_fr_n_museet_002.jpg

Denna bild kommer från museet (Jlm80x28_10-11), okänd fotograf. Om man jämför träden med samma på ovanstående bild (granen mellan de stora tallarna här bör vara samma som den mindre granen t v om den grenade tallen på bild 127) måste denna bild vara äldre. Många omständigheter talar för att det är Sven Westin från Häggenås som tagit den här bilden samtidigt med ett antal andra i Kyrkås under sommaren 1897. originalstorlek

Personerna mitt för skolan bör vara lärarinnan Alma Ligner f 1859,kom till Kyrkås 1882, och hennes far skräddaren Karl Jakob Ligner f 1828, som flyttat hit från Stockholm 1887 till sin dotter när han blev änkeman. Mer om Alma på GamlaFotografier. Hon flyttade vidare till Odenslunds nybyggda skola 1898.

Skolan

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/BringåsenSkola?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.skolan_1918.jpg

Karins bilder, okänd fotograf. Lärare och elever vid Bringåsens folkskola troligen hösten 1918. Barnen är födda mellan 1905 och 1908. Stående fr v längst bak: Läraren Carl Viklund, vidare Per Engström, Olle Lindberg, Gunnar Bengtsson, Olof Edholm, Valdemar Larsson, Lars Andersson, Erik Hansson, Holger Enarsson, Per Rönnlund, Erik Pålsson. Sittande på slänten; Stina Östh, Ada Edholm, Karin Hansson, Brita Hemmingsson, Ida Borg, Maria Rönnlund. Brita Hemmingsson är född i gården SO om skolan (se bild 128 nedan). originalstorlek

Nya lärarbostaden 1920 Lärarbostad med lagård

Paul Norling fotograferade den alldeles nybyggda lärarbostaden på hösten 1920. Bygget noteras i KarinsMemoarer och den dåvarande läraren Carl Wiklund fick sin önskan om lagård med en hushållsko uppfylld (se baksidan på högra bilden med lagård som sedan ändrades till nuvarande bakstugan). Skolans och lärarens dass låg mot lagårdsväggen med gemensam gödselstad för ko och folk. Senare lades dassen i separat byggnad (nuvarande förrådet) bakom huset. Observera höskullen ovanför lagårn! Lärarbostaden fick tegeltak, men var till att börja med inte brädfodrad utanpå timret.


Knutssons

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/BringåsenSkola?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.130.jpg

Bild 130 Denna tomt vid landsvägen öster om skolan köptes av P. Olsson 1896, bebyggdes och såldes till E. Knutsson från Hallviken 1903. Det bör vara hans familj vid det nybyggda huset på kortet. Här drevs även affär några år. 1917 köptes fastigheten av Petter Fransson och för bara några år sedan köpte Viviann och Gillis Eriksson den av änkan Märta Franssons dödsbo. originalstorlek


Ante Mårsas

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/BringåsenSkola?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.128_ernst_hemmingsson_faktor_bring_sen_d_15_8-05.jpg

Bild 128 Enligt fotografen: "Ernst Hemmingsson (faktor)Bringåsen d. 15.8 -05" Han var son (f.1883) till musiksergeanten Erik M Hemmingsson som köpt och bebyggt den avstyckade fastigheten SO om skolan 1884 av Nils-Marta, som skötte affärerna på Per Kalsgården vid den här tiden. 1910 gick fastigheten vidare till Magnus Bernard Hemmingsson, som sålde till Ante Mårtensson omkr 1930. Nu ägs fastigheten av Antes sonson Ingemar Mårtensson ohh Carina. originalstorlek

Ante Mårsas

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/BringåsenSkola?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.219_b_d_15_8_05_ernst_hemmingsson_uniform_bring_sen.jpg

Bild 219 Enligt fotografen: "d 15 8 05 Ernst Hemmingsson uniform Bringåsen" originalstorlek

Ante Mårsas

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/BringåsenSkola?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.075.jpg

Bild 075 Poserar i skogen öster om skolan och Hemmingssons - kan vara en av sönerna, förslagsvis Otto Theodor H. (f. 1890). originalstorlek


Josefs

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/BringåsenSkola?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.015_karin_josef_och_hans_hansson.jpg

Bild 015 Karin f 1881, Josef f 1902 och Hans Hansson f 1861 utanför sitt hus strax söder om skolan. Josef är född sept 1902, så kortet bör vara ett av Hans Ericssons tidigare försök 1904. Fastigheten delades av från Backen och blev Hans Hanssons arvslott 1887, men han blev formell ägare (lagfart) 1893,och förmodligen började den bebyggas då. Hans och Karin Jakobsdotter från Undersåker gifte sig år 1900. originalstorlek

Josefs

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/BringåsenSkola?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.104_josef_hansson_f_1902.jpg

Bild 104 Josef Hansson f. 1902, taget vid samma tillfälle som föreg bild. originalstorlek

Josefs

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/BringåsenSkola?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.156.jpg

Bild 156 Staketet bakom babyn liknar skolstaketet på bild 127. Babyn skulle kunna vara Martin Hansson f 1905. originalstorlek

Josefs

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/BringåsenSkola?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.126.jpg

Bild 126 Karin Hansson med sönerna Martin f-05 och Josef f-02. Omkr 1912 och fadern Hans är troligen i Amerika första gången. Man kan ana att huset har telefonanslutning. originalstorlek

Josefs

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/BringåsenSkola?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.087.jpg

Bild 087 Ett senare foto på Hans Hanssons gård, det är nog samma telefonledning som på föregående bild men huset har brädfodrats och målats gult. Elektricitet kom till byn först 1918. Antagligen gjordes den här brädfodringen innan hela familjen emigrerade till Amerika i juni 1914. originalstorlek

Josefs

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/BringåsenSkola?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.josef_hansson_jenny_och_hans_ericsson_karin_och_hans_hanss.jpg

Foto som troligen är taget med en nyare Hans Ericssonkamera. Föreställer Josef Hansson, Jenny och Hans Ericsson samt Karin och Hans Hansson. De sitter i trädgården bakom Josefs med skolans senare lärarbostad i bakgrunden. Tidpunkten är sannolikt sommaren 1928 och Hans E och Jenny tar avsked från Josef som är i färd med att emigrera till Amerika senare på hösten. Strax före avresan gifte han sig med Maja från Lillsjöhögen. Brodern Martin hade rest iväg på våren samma år. Josef kom tillbaka till Sverige på våren 1946 efter faderns död och tog över fastigheten. Nuvarande ägare är Olof Sjödin. originalstorlek

Josef i Amerika

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/BringåsenSkola?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.dad_martin_and_joseph_1929.jpg

Bild från 1929, amerikansk fotograf. Martin och Josef Hansson arbetade från början på sågverk utanför Seattle, Washington vid stillahavskusten i nordvästra USA. Här växer Douglasgran med ansenliga dimensioner, som fraktades till sågarna på järnväg. Det förekom att man tog reda på stockar med dubbla diametern mot denna.

Busvebacken: HansEricssonFoton/BringåsenSkola (senast redigerad 2016-09-25 22:39:18 av JanNilsson)