Odenslunds skola och Änge gård

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/SkolanOdenslund?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.124.jpg

Bild 124. Odenslunds gamla skola. Avsöndring från hemmanet nr 5 i Odensala, ligger i hörnet Skolgatan - Mariavägen men huset ligger efter Skolgatan, idag fastighetsbeteckning Linnean 1, adress Mariavägen 1. Byggnaden finns fortfarande kvar men är nu rödmålad.

Detta område tillhörde Brunflo socken, fr om 1 jan 1900 Odenslunds municipalsamhälle i Brunflo och 1918 inkorporerades med Östersunds stad.

Det beslutades 1897, enligt säker källa på Per Ericssons initiativ, att inrätta en fast folkskola i Odenslund och den blev färdig 1899. Första lärarinnan blev Alma Ligner f 1859 i Skövde landsförs., kom från Kyrkås 1899. Hennes far var skräddaren Karl Jakob Ligner f 1828, som också flyttade med från Bringåsen till stan.

Hans Ersa har aldrig gått i denna skola. Han började småskolan i mitten på 1890-talet och till en början inrättades flyttande småskola, som inhystes än här och än där. Folkskolan gick han i Kyrkås " ..... där vi hade gård och där både far- och morföräldrar ännu levde", skriver han.

Under 1910-1918 rådde permanent brist på lämpliga folkskolelokaler. Man fick inreda röstrummen på vinden av skolhuset, man tvingades t o m att återvända till Odenslunds första skola med några klasser.

Odenslunds första skola, var lokaler i gamla Tingshuset - ett tingsställe som var mycket kortvarigt - några år omkr. sekelskiftet men namnet har levt kvar. Senare var det skolhus, vandrarhem, militärkvarter och en hel del annat. Före tingshustiden tillhörde byggnaden Änge gård och dess storhetstid var 1870-1880-talen, som HE skrivit mycket om. Här var stort jordbruk, brännvinsbränneri och tegelbruk. Änges egendom bytte ägare under ett antal år, från 1881 ägdes den av Löwenadlers och 1898 Brunflo kommun. Under L:s tid anlades tegelbruk som upphörde före 1898 och fick ge plats för Odenslunds folkskola. originalstorlek

ooooooooooooo

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/OdensLund?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.207_nge_g_rd_lina_bremberg_1903.jpg

Bild 207 Fotografens notering: "Änge Gård Lina Bremberg 1903". Ur boken: ÖSTERSUNDSBILDER från Oscar II:s och Gustaf V:s tid. Ett album utgivet av föreningen Gamla Östersund 1968. På sidan 138 är bilden med text: "Odenslund var i början ett enkelt samhälle utanför stadsgränsen, huvudsakligen byggt av inflyttade järnvägsmän. Det blev municipalsamhälle 1899 och inkorporerades med staden 1918. Gården Änge i Odenslund, en byggnad från 1840-talet av herrgårdskaraktär, tidvis tingshus, skolhus m m syns på bilden här intill, från 1903, med husmamsellen Lina Bremberg. Gården är nu borta." Karin Anderssons forskning har visat att efternamnet är missuppfattat, och att hon enligt församlingsböckerna egentligen hette Carolina Maria Brännberg, sköterska, född 1855 28/1 i Karlskoga, Örebro län. Död 1918 5/5 i Odenslund, Östersund, begravd 12 maj 1918.

originalstorlek

ooooooooooooo

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/SkolanOdenslund?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.139.jpg

Bild 139 Härligt skidåkargäng. Bör vara vid Odenslunds skola 1904? originalstorlek

Busvebacken: HansEricssonFoton/SkolanOdenslund (senast redigerad 2018-08-30 23:12:46 av JanNilsson)