Edsåsen i Undersåker

Hans Ericssons syster, Brita Kristina (Stina)f. 1885, gifte sig 1910 med Per Jacobsson Stadigh f. 1883 från Edsåsen i Undersåker och följande foton har vi kopplat till Edsåsen. Eftersom Stina även förekommer på många foton från Odenslund och trakterna omkring Östersund, kan man väl anta att dessa kort i allmänhet är från hennes ungflickstid före 1910, alltså mest kring 1905, medan Edsåsenkorten kan vara tagna efter 1910.

I boken Jämten 1997 har Christina Mattsson skrivit artikeln Arvet från Spinnsidan, som handlar om hennes mormor Kristina Stadigh - hennes handskrivna visböcker, som hon lämnade till sin dotterdotter - hennes huskurer - hennes anteckningar om sånglekar. CM skriver vidare att hennes mormor målade tavlor, hon sydde, hon broderade, hon vävde och hon knypplade.

Hon har även vävt antependiet som nu finns i Kyrkås gamla kyrka. Tillsammans med sin mor Anna Hansdotter från Backen framställdes mönstret, som skulle likna det gamla antependiet från Kyrkås. Modern kardade ull, spann och växtfärgade garnet och Kristina vävde. Den fritt utförda kopian blev färdig 1912, finns numera på Jamtli museum. Till återinvigningen av Kyrkås gamla kyrka 1959 hade Kristina Eriksson Stadigh (KES) återigen vävt en “kopia”, som sommartid pryder altaret där. Sen finns det ytterligare en i privat ägo. Det finns således tre “kopior” vävda av KES, alla med olika storlekar.

Per Stadighs gamla gård Edsåsen Per Stadighs gamla gårdoriginalstorlek

Bilder 31. och 30. med texten "Per Stadighs gamla gård"

width=800 Pensionatspersonal utanför kokhuset originalstorlek

Bild 30.(utsnitt) och 32. med texten "Pensionatspersonal utanför kokhuset". På den första står Kristinas förmodade svärmor (bild 113) i mitten och Kristina sitter till h. Det verkar även vara Kristina i mörkt förkläde i till h portöppningen på nästa bild.

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/EdsåsenOchGårdar?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.011.jpg

Bild 011 "Gammelstadighs" i Edsåsen som revs på 1960-talet. Fjällen i bakgrunden heter fr v Håttöfjället och Anarismassivet. originalstorlek

ooooooooooooooo

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/OkändaGårdar?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.113.jpg

Bild 113 Här är andra sidan på "Gammelstadigs" eller som det även kallas - Edsåsens Fjällpensionat med några gäster och personal. Kan det vara Stina Stadighs svärmor som står i mörk kjol i mitten och kanske är boss på stället? originalstorlek

Jämför även dessa Jamtlibilder Edsåsens Fjällpensionat och Pensionatet

Edsåsen Pettertorpet originalstorlek

Bild 35. med texten "Edsåsen, Pettertorpet"

oooooooooooooooooo

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/EdsåsenOchGårdar?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.097.jpg

Bild 097 Kafferast i slåttern. Kvinnan med kaffebrickan skulle kunna vara Stina Stadigh. Serveringen sker i Edsåsenn nedanför Högen, bredvid Anders Stadighs hus. originalstorlek

oooooooooooooo

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/OkändaGårdar?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.217_b.jpg

Bild 217 Större slåttersällskap. Man skulle nog kunna våga en slant på att detta till en del är gäster vid fjällpensionatet i Edsåsen. originalstorlek

ooooooooooooooooooo

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/EdsåsenOchGårdar?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.163.jpg originalstorlek

Bild 163 Hans Ericsson själv i studentmössa (efter år 1908?) med okänd dam i fjällen. Edsåshöjden - utsikt mot Åreskutan och Åresjön.

Edsåsen sommargäster originalstorlek

Bild 34. Sommargäster. Samma plats och dam till h som föreg bild 163.

Sommargäster Edsåsen originalstorlek

Bild 33. "Sommargäster i Edsåsen" . Taget från Edsåshöjden - utsikt mot Undersåker med Indalsälven hitom.

ooooooooooooooooooo

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/EdsåsenOchGårdar?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.238_b.jpg

Bild 238 Kortet taget längs vägen från Vålådalen ner mot gamla älvbron och Undersåker där bortom. Obs den utbyggda telefonlinjen längs vägen! originalstorlek

Busvebacken: HansEricssonFoton/EdsåsenOchGårdar (senast redigerad 2019-01-05 22:14:49 av JanNilsson)