Lars Ers-gården i Lungre, Kyrkås.

Det urspungliga hemmanet delades 1756 mellan två bröder. De ståtliga bostadshusen som finns på denna och den södra gården, där Brita Jonsdotter växte upp och hennes son Jonas Hansa vid den här tiden var hemmansägare byggdes vid generationsskiften 1827 och 1826. På södra gården bevarades huset som museum redan från 1915. Det norra huset (Lars Ers) används fortfarande som fullt moderniserad bostad av den senaste generationen i samma släkt. På Lars Ers-gården härskade fadern Erik Jonsson från 1870 till 1908. Han hade sex döttrar och en son, Lars Olov (Lars Ersa), som alltså övertog gården 1908. Lars Ersa -73 gifte sig dock redan 1898 med Hans och Brita Anderssons på Backen yngsta dotter Brita Kristina -66, och de bodde från 1900 till 1908 på Skolgatan i Odenslund och var grannar med familjen Per och Anna Ericsson, fotografen Hans Ersas föräldrar. Anna var alltså Brita Kristinas äldre syster.

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/JonasHansa?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.246.jpg

Bild 246 Hästvisning utanför Lars Ers. Kan vara Erik Jonsson, som var hemmansägaren fram till 1908. originalstorlek

oooooooooooooooooooo

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/JonasHansa?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.072.jpg

Bild 072 Bilden från Lars Ersgården som skymtar i bakgrunden. Flickorna bör vara Astrid(f.-04)och Erika(f.-98) Eriksson och mannen med grepen deras far Lars. I så fall hör fotot till perioden omkr 1910. originalstorlek

oooooooooooooooooooo

Riksdagsman Johan Olofssons bil på Agnes och Anders Olssons bröllop originalstorlek

Bild 18. Hans Ericssons notering:"Lungre, riksdagsman Johan Olofssons bil (en av de första i Jämtland) På Agnes och Anders Olssons bröllop." I bilen sitter fr v Johan Olofsson, Lars Ersa, hans syster Edla Eriksson samt en okänd som möjligen kan vara syskonen Erikssons svåger Per O Lindberg, handlaren i Lungre. I Bilhistoria finns lite mer "bonusmaterial" omkring det här fina bilfotografiet.

Agnes och Anders Olsson? originalstorlek

Bild 19. Kan vara från Agnes och Anders Olssons bröllop 1905.

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/LarsErs?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.012.jpg

Bild 012 Troligen tre mellandöttrar och en måg utanför Lars Ers (Brita -78, Märta -80 Agnes -83) originalstorlek

oooooooooooooooooooo

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/LarsErs?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.050.jpg

Bild 050 Hemmavarande syskon till Lars Ersa inne i salen med väggmålning som fortfarande finns kvar. Förutom systrarna i föregående bild skulle de stående kunna vara fr v yngsta systern Edla(-89), Lars Ersa(-73) och hans hustru Brita Hansdotter(med rörelseoskärpa). originalstorlek

ooooooooooooooooooooo

Fam Lars Eriksson omkr 1908

Familjen Lars Olof och Brita Kristina Eriksson med barnen Erika och Astrid. År 1906.

oooooooooooooooooooo

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/LarsErs?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.212_b_15_7-05_grupp_fr_e_jonssons_lungre_fr_fr_.jpg

Bild 212 Fotografens notering:"d 15.8 05 Grupp fr. E. Jonssons Lungre (fr. fr.)" originalstorlek

oooooooooooooooooooo

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/LarsErs?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.195.jpg

Bild 195 Nedanför gamla stugan, nuvarande sommarstugan, på Lars Ers. Om kortet är taget runt 1905 så bodde Lars och Brita Eriksson fortfarande i stan, där han var snickare, innan dom övertog gården 1908. Här har samlats en del folk plus ett antal av Lars Ersas systrar, som var sex stycken. Sittande längst t v bör vara Kristina Ericsson/Stadigh. Herrarna fr v föreslås vara Jöns Backman från Bringåsen, Jonas Hansson och Pål Pålsson. Jonas och Pål var närmaste grannar till Lars Ers. Pål var gift med Jonas´ moster, Kristina Jonsdotter. Längre till höger står även Julia Backman från Bringåsen. originalstorlek

oooooooooooooooooooo

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/LarsErs?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.078.jpg

Bild 078 Föregående uppställning i ny exponering. originalstorlek

Karin Hansdotter 1908 Karin Hansdotter

Bild 21. och 240. Hans Ericssons notering:"Begravning i Hans Jons". Det är Karin Hansdotter, vilken som änka efter Jonas Ersson, Lungre, antagligen hushållade åt sin ogifte son Hans Jonsson i Lundhem, Kyrkbyn. Hon dog i sept 1908 och bilderna är från den s k utbärningen.

Busvebacken: HansEricssonFoton/LarsErs (senast redigerad 2016-09-25 16:20:28 av JanNilsson)