Jonas Hansa på Lungre No 1, även kallat för Per Jons

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/JonasHansa?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.211_kyrk_s_ka_och_jonas_hansas_lungre.jpg originalstorlek

Bild 211 Gården Lungre No 1 i Kyrkås. T v bakom träden syns tornet till Kyrkås nya kyrka.

Lungre utanför Per Jons originalstorlek Brita i Per Jons (min Gudmor) originalstorlek

Bild 16. Hans Ericssons bildtext:"Lungre utanför Per Jons. Hemming Larsson i Brynje & Per Orssa i Östersund." Bortom ekipaget står pensionären Per Jonsson själv. Man kan även observera det ovanliga utbyggda förstugan på det gamla parhuset till höger, vars ena halva flyttades (se nedan)ett par år senare för att ge plats åt den nya mangårdsbyggnaden.

Andra bilden 17. har bildtexten "Lungre Brita i Per Jons (min gudmor)." Lungre Brita kallades i kyrkböckerna för pigan Brita Ersdotter f 1842, kom till Lungre från Lit och noterades i den ogifte Per Jonssons hushåll på 1870-talet. (se BritaErsdotter) Hon var uppenbarligen väl etablerad i Lungre om hon blev gudmor till Per och Anna Ericssons förste son, så jag antar att man kan betrakta henne som ganska officiell sambo till Per Jonsson. Efter Pers död 1913 försvinner även Brita från gården. Vi har nu senare konstaterat att "hushållerskan" på sin ålderdom flyttade till Per Jonssons syster Kristina Pålsson i närmaste granngården, och där avled hon 1927 med en kvarlåtenskap enligt bouppteckningen värd nästan 2000 kronor (ca 60.000 kr i dagens värde), som tillföll hennes syskon och syskonbarn. I bouppteckningen finns en fordran hos grannen och boutredaren J P Norling på jämnt 1000 kronor - vilket jag vill tolka som en testamenterad eller kanske informellt överlämnad och fram till hennes död ograverad summa från hennes arbetsgivare (i praktiken "sambo") Per Jonsson. I bouppteckningen efter Per fanns inga spår efter summan.

Vid närmare eftertanke tror jag att den här sociala konstruktionen följde ett ganska vanligt mönster som gick ut på att försöka behålla arvet inom sin egen släkt i dom fall som man saknade egna barn (bröstarvingar) eller blev änkling tidigt men hade barn som man ville ge hela arvet. Om jag inte missminner mig så hade båda närmaste grannarna, Lars Ersa och Jonas Pålsa, som blev tidiga änklingar, sina "trotjänande hushållerskor" på äldre dar vilka inte tillhörde någon formell familjerelation.

Jonas Hansa som kom efter Per Jonsson lyckades ju inte heller med sina frierier. Enligt dagböckerna blev det nog någon slags relation till en av "husföreståndarna" i början av 1900-talet eftersom han tog upp den lilla flicka, Alva Ekbom, hon hade med sig som fosterbarn och försörjde henne tills hon blivit giftasvuxen 1926 och flög ut. Mamman avlönades några år, men sedan framgick det aldrig när eller hur hon försvann ur bilden.

Här på gården är Hans Anderssons fru, Brita Jonsdotter, född 1826. Fotona är tagna omkring 1905. Då ägdes och brukades gården av Britas son Jonas Hansson f. 1859 - från 1887 till sin död 1939. Vid fototillfället fanns även förre hemmansägaren, Britas ogifte bror Per Jonsson, kvar på födoråd på gården. Han bodde i det stora huset, som byggdes samma år (1826) som Brita föddes och efter Pers död år 1913 inrättade Jonas Hansa samma byggnad som gårdsmuseum, där han samlade diverse antikviteter. Här återfanns häromåret (2007) glasplåtsamlingen med Hans Ericsson-foton som här återges, och även nästan 40 års dagboksanteckningar från Jonas Hansas verksamma tid.

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/JonasHansa?action=AttachFile&do=get&target=Lungre+1.JPG

Flera år före sin död 1939 utsåg Jonas H till sin efterträdare den unga släktingen Ingeborg Andersson/Jonsson från Skjör. Hon tillträdde hemmanet några år efter 1939 då hon gifte sig med Viktor Jonsson från Fjäl. Efter Viktors död övergick gården till sonen Gunnar och Gulli Jonsson och nuvarande hemmansägaren från 2009 är Ingeborg och Viktors sonson Tobias Jonmeister med hustru Maria. Den nya färgbilden från 2011 visar gården med den nu nyrenoverade mangårdsbyggnaden som Jonas Hansson uppförde omkring 1908, något år efter de gamla fotonas tillkomst. Halva den gamla mangårdsbyggnaden flyttades då ett steg åt höger och ingår fortfarande i den högra flygeln med garageportarna. Det berättas att Jonas H då gjorde husflytten som stående byggnad med hästar till sin nya plats.

Jonas Hanssons ett hundra år gamla GårdsMuseum håller nu på att uppfräschas av Tobias och Maria, och vi sentida ättlingar till Hans Andersson och Brita Jonsdotter/Andersson räknar med att här samla allt familjerelaterat arkivmaterial som inte platsar på Landsarkivet i Östersund.

ooooooooooooooooooo

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/JonasHansa?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.218_jonas_hansas_lungre_fr_n_kyrktornet_omkr_1905.jpg

Bild 218 Jonas Hansas gård i Lungre, sedd från kyrktornet omkring år 1905. Längst t v skymtar J P Norlings gård. originalstorlek

Jonas hansas gård 1919

Paul Norling tog samma bild från kyrktornet 1919, där man ser Jonas Hansas nya mangårdsbyggnad med det gamla flyttade huset strax bortom. J P Norling har också satt upp den nuvarande vita mangårdsbyggnaden mitt i bild mellan 1905 och 1919 liksom även Jonas Pålsson längst till v.

ooooooooooooooooooo

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/JonasHansa?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.028.jpg

Bild 028 Jonas Hansa (vid slåttermaskinshjulet) med sitt slåtterfolk strax nedanför sin gård. I bakgrunden t v granngården Lars Ers. originalstorlek

ooooooooooooooooooo

http://www.busvebacken.se/HansEricssonFoton/JonasHansa?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.225_b.jpg

Bild 225 Ytterligare en exponering av föregående motiv. Fler bilder med Jonas och slåtterfolk finns på ErikPersas i Bringåsen vilket han ägde vid den här tiden (1905).

originalstorlek

Jonsgården

Busvebacken: HansEricssonFoton/JonasHansa (senast redigerad 2019-02-05 23:39:31 av JanNilsson)