Gamla foton

1937.jpg
2144_1.jpg
2144_2.jpg

Alma Ligner. Lärare i Bringåsen först 1881 - 1883, sedan en period 1888 - 1899 i den nybyggda folkskolan.Då hade även hennes far, skräddare, och hennes yngre bror Hjalmar flyttat till Bringåsen från Stockholm. 1899 antog Alma en lärartjänst på den nybyggda Odenslundsskolan och flyttade med sin far in till stan. Hans Andersson kände familjen under Stockholmstiden och den nämns flera gånger i brevväxlingen.

Backmans_o_PerJakobs.jpg

Glasplåtfoto av Hans Ericsson, taget från Backmanshållet en högsommarkväll omkring 1905 mot det som nu är bygdegården. Fotografens farmor, Erik-Persa-Stina i förgrunden.

Bygdeg_mot_oster.jpg

Erik Perssons, sedermera Bygdegården, omkr 1905 då fotografen, Hans Ericsson, längst t h var 20 år. Man kan ana att han håller en fjärrutlösare till glasplåtskameran i vänster hand. Hans och den yngre brodern Per(längst t v )bodde med föräldrar och syskon i Odenslund sedan 1891 då gården sålts till Jonas Hansson i Lungre. Kvar på gården fanns på s k födoråd (undantag eller "pension")deras farmor, Erik-Persa-Stina(bredvid Hans på bilden). Mellan henne och Per står en dräng, Andreas Nilsson.

Ingeborg Nilsson från Backmansgården, som 1887 blev gift med A J Hansson från Backen i hans första gifte. Hon blev mor till Hans Andersson i Smedsta, Nickolaus Andersson i Klösta, Lars J Andersson i Sjör och Anna Eriksson i Kläppe samt Emil som dog i Stockholm vid 22 års ålder och Brita som dog vid 15. Ingeborg blev bara 36 år och dog något år efter Annas födelse efter att bl a ha vistats på sjukhem i Mörsil.

Julia och Jöns Backman. Ingeborgs syster Julia och hennes man Jöns Backman blev så småningom fosterföräldrar till Ingeborgs yngsta dotter Anna f.1900, då Ingeborg blev sjuk och dog 1,5 år efter Annas födelse. Se även några små [http://busvebacken.ath.cx/BrevSamling?action=AttachFile&do=get&target=brev_1900-.pdf brev] som Ingeborg skrev från sjukhem eller sanatorium i Mörsil 12 månader före sin död.

Liss Olof Larsson, bonde och riksdagskamrat från Gagnef, Dalarna

Nils H Nilsson t h med brodern Otto som lutar sig mot Nisses traktor. Dom arbetade här sommaren 1937 med att plöja upp det som skulle bli Frösö flygfält med var sin traktor. Nisse kom till Backen som dräng och förlovad med Karin, dotter i huset, 1932. Dom gifte sig 1934 och övertog västra delen av gården 1937-38 samtidigt som brodern Erik övertog den östra delen med den gamla byggnationen.

Fordson 1927,20 hkr fyrcylindrig fotogenmotor, med Otto Nilsson på Frösö flygfält 1937. Traktorn tillhörde Nils H Nilsson och togs till Backen samma år som troligen en av första traktorerna i socknen. Den hade från början inköpts av Nils familj när föräldrarna och den 15-hövdade syskonskaran under en period i slutet på 1920-talet arrenderade det stora jordbruket vid Klöstanäs herrgård i Lit.

Barnen Hans, Jonas, Lars Petter och Brita Kristina samt brodern Lars Andersson med fru Agnes och deras dotter Karin med man Erik Bengtsson i Kläppe

Några av A J Hanssons barn, Hans och Nicke, Erik, Brita (dog ung) och Lars Julius samt Anna (gift Eriksson i Kläppe) Andra sidan Anna, dotter till Hans´bror Lars i Kläppe, samt Lars´ hustru Agnes(?). Nedanför Hans A:s äldsta dotter Anna med man Per Eriksson i Bringåsen/Odenslund

J F Broman, agronom från Västergötland, som Hans var med och anställde till Ope lantmannaskola och Hushållningssällskapet som direktör 1877. Verkade för jordbrukets utveckling i länet ända fram till första världskriget.

Brita Kristina Hansdotter som gifte sig med Lars Olov Eriksson i Lungre, år1900. Nedan Lars far Erik Jonsson och hans hustru.

En generation av ägarfamiljen Lithander på Klöstanäs herrgård. Lithanders var köpmän med stora intressen i den nordsvenska hästaveln och importerade bl a många norska avelsdjur vid slutet av 1800-talet

albumsida_08.jpg
albumsida_09.jpg
backen_01.jpg
backen_02.jpg
backen_03.jpg
backen_1.jpg

Backen, foto av W. Hallander, 15 sept 1904.Barnen bör vara Lars Julius f-1896 och Brita f-1897. Kvinnan på trappan bör vara AJH:s blivande hustru Maria, som än så länge var tämligen nyanställd husföreståndarinna. Båda boningshusen hade äldre förstutrappor som ändrades några år senare. "Kryddgårn" låg här vid södra gaveln, men flyttades senare till öster om gårdsplanen.

Backmansgården. Foto av Ernst Roslund 1903. Den lilla flickan är med all sannolikhet Anna, yngsta dotter till Ingeborg och A J Hansson. Några av de vuxna är Julia och Jöns Backman som då ägde och brukade gården.

Stoet Lillborka framför mangårdsbyggnaden på Backen, 15 sept 1904. Foto W. Hallander.

Vy mot NV från omkr 1905 av det som nu är Bygdegården. Brukades först av Erik Persson efter delning omkring 1865 med brodern Nils som fick "Backmans". 1884 gifte sig Hans o Britas äldsta dotter Anna med sonen Per Eriksson och de drev gården till 1891 då den först såldes till Jonas Hansson och senare till kommunen och de flyttade till Odenslund i stan. Gården blev sedan ålderdomshem,"Fattiggår´n", fram till kommunsammanslagningen med Lit. Längst t v skymtar delar av OlErs(Hillegården)

bygdegarden_senare.jpg

Julkort som farmor Brita, troligen egenhändigt skrivit 1909(?) till barnbarnet Anna, dotter till A J Hansson och Ingeborg. Modern dog när Anna var två år och Anna blev därefter fosterbarn hos sin moster Julia och Jöns Backman nere i byn vilka var barnlösa.Texten på framsidan: "Skriv svar så är du rar. Klipp sånt de hen korte, de e så styggt." "Din fästman" är klottrat på gentlemannen längst t v .

Gruppbild från 1925 på inneboende och grannar vid "Fattiggårn" - nuvarande Bygdegården.

Backens Fordson 1927 i slutet av sin levnad ungefär 1955 med undertecknad Jan Nilsson vid ratten och pappa Nils bakom på den omgjorda tvåhästars slåttermaskinen, som Nisse första gången kopplade till traktorn år 1931 på Klöstanäs. Traktorn gick för plog, harv slåttermaskin och självbindaren och ibland som stationär motor med remskiva för t ex sågverk. Jämfört med bilden från 1937 har Nisse efterhand modifierat traktorn med bildäck fram, magnettändningsapparat(fram t v ) och kraftigare slirskydd (mycket obekväma på stenigt underlag).

Satellitbild över Busvebacken. Ungefär samma område som på flygbilden i FotoSamling.

Busvebacken: GamlaFotografier (senast redigerad 2010-02-23 00:23:50 av JanNilsson)