Skannade original, osorterat

Anders Persson

2129_001.jpg
2131_001.jpg
2132_001.jpg
2133_001.jpg
2134_001.jpg
2135_001.jpg
2136_001.jpg
2137_001.jpg
2138_001.jpg
2139_001.jpg
2140_001.jpg
2141_001.jpg
2142_001.jpg
2143_001.jpg
2144_001.jpg
2145_001.jpg
2146_001.jpg
2147_001.jpg
2148_001.jpg
2149_001.jpg

Festklädd folksamling på Backmansgården.Fotot taget omkring 1915. Vem vet mera? Se även GruppBildBackmans.

Godtemplare på Backmans. I IOGT-logen Lantblommans protokollsbok finns upptaget om att ett möte hölls i Bringåsen 9/6 1903.

2151_001.jpg
2152_001.jpg

Beskrivning av den omfattande skogsslåttern,sådan den försiggick på Hans Anderssons hemgård i Kläppe där brodern Lasse var brukare.Karin är Lasses dotter och gift med Erik Bengtsson på en granngård.Jfr även Minnen.. av L P Hansander med beskrivning av skogsslåttern på Backen i KulturBerättelse.

2154_001.jpg
2155_001.jpg
2157_001.jpg
2160_001.jpg
2161_001.jpg
2162_001.jpg
2163_001.jpg
2164_001.jpg
2166_001.jpg
2167_001.jpg
2168_001.jpg
2169_001.jpg
2170_001.jpg
2171_001.jpg
2172_001.jpg
2173_001.jpg
2174_001.jpg
2175_001.jpg
2176_001.jpg
2177_001.jpg
2178_001.jpg
2179_001.jpg
2180_001.jpg
2181_001.jpg
2183_001.jpg
2184_001.jpg
2186_001.jpg
2187_001.jpg
2188_001.jpg
2189_001.jpg
2200_001.jpg

Busvebacken: SkannadeOriginal (senast redigerad 2009-05-12 07:16:01 av localhost)