SkannadeOriginal/tmp.webnail_2150_001.jpg

För att se den fullstora bilden, klicka på SkannadeOriginal/2150_001.jpg.

Festklädd folksamling på Backmansgården. Det kan ha varit någon slags skolköksavlutning för de vitklädda flickorna i mitten. Tidpunkten bör vara 1915-1917. Av de vitklädda flickorna känner vi igen från v: Olga Andersson, Bringåsen, senare gift med Hans Eriksson; Anna Andersson, född på Backen, uppväxt på Backmans samt senare gift med Ecke Eriksson i Kläppe. Av barnen i främsta ledet är den femte fr v med långt hår Karin Hansson gift Nilsson från Backen; därefter i sjömanskostym Nils Karlsson från Pe´kalls och Lars Andersson från Kläppe no 1, far till Anders Andersson,Kläppe; samt Olle Lindberg från Lungre; sedan en okänd, och den siste på marken är Erik Hansson från Backen; den vithårige på stolen är Eriks farbror Jonas Hansson från Lungre; damerna närmast bakom honom till v är småskollärarinnan Ida Gladh och till h i vit blus Märta Öberg från Kyrkbyn; den långe mannen t h bakom Märta Öberg är folkskolläraren Carl Wiklund; framför dem står Pimp-Brita K.Eriksson; mot väggen bakom Ida Gladh står Paul Norling i Lungre; några gubbar längre åt vänster, framför den vänstra fönsterruta och utan hatt borde vara Jöns Backman själv.

Busvebacken: GruppBildBackmans (senast redigerad 2009-05-12 07:13:51 av localhost)