Skannade original forts., osorterat

Bringåsenfruar, kanske början 1930, enligt Martin Hanssons beskrivning för några år sedan är de i bakre raden: Signe Wall, Erika i Lundkälen, Anna Magnusson, Emma Johansson, Kristina Karlsson, Ingeborg Andersson, Hildur Eriksson, Märta Olovsson. Främre raden: Maria Olsson på Berget, Olava Pålsson, Berta Davidsson, Ragnhild Estensson, Julia Backman, Karin Hansson(Martins mor)

Kyrkås gamla kyrka stod enligt utsago vid sekelskiftet 1900 tom och öppen så att fåren kunde gå in. Enligt Jonas Hanssons dagböcker började upprustningen så smått år 1901. Fotot av Hans Ericsson kan vara taget strax efter 1910 när man höll på med takomläggning

Denna och följande sidor om när järnvägen kom till Östersund kan läsas på HistoriskSkrift.

Jacobsson_2.jpg
Jacobsson_3.jpg
Jacobsson_4.jpg
Jacobsson_5.jpg

Jonas Hansa i Lungre köpte den här "bygdegårdsfastigheten" 1901 av Anna o Per Eriksson efter att dom flyttat till Odenslund. Här sitter han på slåttermaskinen tillsammans med sitt lejda slåttergäng omkring år 1905.

Kyrkas_Ka.jpg

Fastigheten "Ivars" vid vägen i Lungre. Ivar Persson bodde här på 1930-talet och framåt. Här på bilden är den P O Lindbergs affär med handlaren själv på trappan.Han finns med på Backmansbilden från 1903 och hade barn i skolan 1915-20. Huset syns i bakgrunden på "flygbild" nedan.

Dessa stiliga ynglingar, Olov Olovsson och Olov Eriksson framför Bygdegården torde vara blivande bönder på granngårdarna "Olovs"(Jan-Ivan Eriksson) och "OlErs" (Hillegården) strax efter år 1900.

Foto från Jonas Påls-gården i Lungre. Någon av herrarna borde vara Jonas Pålsson, annars är de oidentifierade.

gamla_bron_lit.jpg

Ungdomar/kusiner under sälgen vid stallet på Backen, sommaren 1927 eller tidigare. Astrid Eriksson, Lungre och Karin Hansson, Backen samt sittande Josef och Martin Hansson Bringåsen, Hans och Ingvar Hansander Singsjön.

Gamla mangårdbyggnaden på Kläppe no 1, där Hans Andersson var född. Bilden finns på museet och påstås vara från 1850-talet, vilket nog inte är möjligt. Man kan skymta isolatorer till el eller tele på gaveln, vilket tyder på knappast tidigare än 1910-1920-tal.

"flygbild" från kyrktornet över Lungre No 1 år 1906 när Jonas Hansa härskade här. På nuv mangårdsbyggnadens,uppförd 1909, plats stod då en gammal parstuga. Ladugården ersattes av den nuvarande stenladugården omkr 1940

Flygfoto över Lungre by,Godkänt av försvarsstaben 1948, förmodligen taget något år dessförinnan. Brita Jonsdotters hemgård t v om mitten, senare ägare Per Jonsson, Jonas Hansson, Ingeborg o Viktor Jonsson, Gunnar o Gulli Jonsson. T h ligger Lars Ers´ som var gift med Brita Kristina Hansdotter. Nuv ägare dotterdottern Helena o Gösta Persson.

Hans Hansson i Bringåsen framför sitt hus, med sönerna Martin och Josef omkring år 1925

"Från Klösta till A. J. Hansson, Bringåsen". Hästkarlar emellan. Bilden från nuvarande ägaren Kjell Olofssons gård och föreställer fadern Magnus Olofsson och dennes far. 1920-tal?

Hans Anderssons utredning ang. stambanans sträckning inför riksdagsbeslut 1876 Innehåller mycket om tidens skogsbruk också. Läs här JarnvagsBroschyr.

sida_02.jpg
sida_03.jpg
sida_04.jpg
sida_05.jpg
sida_06.jpg
sida_07.jpg
sida_08.jpg
sida_09.jpg
sida_10.jpg
sida_11.jpg
sida_12.jpg

Folkskolan i Bringåsen, byggd år 1884, här bild med div personal från tiden före år 1920 då "lärarbostaden" uppfördes. Den var från början avsedd till bl a slöjdsal för gossar och en liten lagård i nuvarande bakstugan, där dåvarande läraren Carl Viklund skulle ha en ko. Nu kan vi nog datera bilden till 1890-tal. Mitt för skolan står i så fall lärarinnan Alma Ligner och hennes far, skräddaren Karl Jakob Ligner.

Busvebacken: SkannadeOriginal2 (senast redigerad 2010-11-18 11:20:22 av JanNilsson)