Bifogade filer

För att referera till bilagor på en sida, använd attachment:filename, som visas nedan i listan av filer. Använd INTE [get] länkens URL, eftersom den inte är permanent och kan ändras.
  • [hämta | visa] (2011-08-02 21:19:03, 53.4 KB) [[attachment:Blästerugn.jpg]]
  • [hämta | visa] (2011-08-02 21:19:03, 300.9 KB) [[attachment:Gla kyrkan 1897.jpg]]
  • [hämta | visa] (2011-08-02 21:19:03, 248.5 KB) [[attachment:Myrjärn.jpg]]
  • [hämta | visa] (2011-08-02 21:19:03, 12.5 KB) [[attachment:ämnesjärn.jpg]]
 All files | Selected Files: delete move to page copy to page

Du får inte bifoga en fil till den här sidan.