Intervju med Katarina Nilsson år 1956 i bilagan Lantmannabladet, Stockholmstidningen.

Katarina Nilsson

Busvebacken: KatarinaNilsson (senast redigerad 2013-03-08 16:18:01 av JanNilsson)