Brev, dagbok mm från Ingeborg Nilsdotters giftermål med A J Hansson 1887-1902

Ingeborg 1887 Ante 1886 Ante och Ingeborg 1897

Det enda kort jag hittat som jag tror tagits på Ingeborg i samband med bröllopet. Antes kort togs året före. På tredje kortet ser vi Ante och Ingeborg tio år senare, eller juli 1897 när dom befinner sig i Kläppe på bröllop mellan Antes kusin Karin Larsdotter och Eric Bengtsson från granngården.

Ingeborg var dotter till bonden Nils Persson och Anna Ersdotter på den gård som nu kallas Backmans (strax ovanför Bygdegården i Bringåsen). Hon var jämnårig med Antes syster Brita och även med kusinen Emma i granngården. Brita gifte sig tio år senare med Lars Eriksson i Lungre och Emma (svägerska till Antes syster Anna) gifte sig med den blivande riksdagsmannen Karl Karlsson i Mo, Lit på den gård som nu hundra år senare ägs, bebos och brukas av Pelle o Birgitta Selanders familj.

Med tidens slumpvisa utveckling som orsak har Selanders från Mo i grannsocknen numera övertagit ägandet och brukandet av både Antes, Annas och Nils Perssons/Backmans jordbruksfastigheter i Bringåsen tillsammans med flera andra fastigheter i Kyrkås socken.

Ungdomsanteckningar

Lite glimtar av hur livet kundes levas av ungdomar vid den här tiden framgår av Ingeborgs fragmentariska dagboksanteckningar från tiden strax före giftermålet, som hon uppenbarligen inte var så glad åt. Det finns just inga fler uppgifter om hennes person, men jag får ett intryck av att hon kanske inte utan vidare ville foga sig i omgivningens konventioner - på ovanstående bild från Kläppebröllopet är hon en av få gifta kvinnor som inte bär den svarta huvudbonad som alla gifta kvinnor då tydligen bar vid högtidligare tillfällen. Ingeborg kallar sig själv Nilsson i dagboken, vilket också känns som en protest när alla kvinnor annars fortfarande använde faderns förnamn och -dotter som tillägg i sitt efternamn. Det första kortet av Ingeborg kan vara ungefär från 1885 när hon är 19 år. Det andra kan vara som nygift två år senare. Ante såg ut så här när han gifte sig och tog över hemmanet Busvebacken 1887.


Brev från Ingeborg Hansson hem till A J Hansson när hon låg på sanatoriet i Mörsil. Breven skrivna kring årsskiftet 1901-1902, ungefär ett halvt år innan hon avled.

Mörsil den 4 Decb. (1901)

Min kära Ante!

Jag mår efter omständigheterna bra, och trifs gör jag också, fast dagarna äro mycke långa, men de sjuke säger, att tiden går fortare när man ligger ute. I går var jag till Docktorn, han undersökte mig mycket noga, han sade att högra lungan var nog bra mycke angripen, men den venstra tyks han inte finna något fel på, i dag har jag vari till Docktorn, med lite opphostning som han skulle undersöka i morgon skall jag också gå dit för att få höra hur det är. Docktorn sa till, att jag skulle köpa en feber mätare, han kostade 3 kr. jag tänkte, att jag skulle ha skickat efter, han vi har hemma, men då har det nog dröjt några dagar innan han har kommit hit. Och jag skulle ha den strax. Jag skall mäta 3 gånger om dagen Morgon, Middag, och afton.

Om du inte har skickat fäln och kudden än, så tag en liten kudde i stället för den stora jag nämde om. Kuddvarenna ligger i salsskänken. När du skrifver så tala om mycket noga hur det är med Brita (ja med eder alla) om hon blir något bättre i bröstet, säg till farmor, att hon har spjellet öppet om dagarna, och stänker snö på sina mattor, när hon sopar, så inte Brita drar i sej alt för mycke dam.

Säg till Lisbet, att hon skall fråga Maria Persson, hvilken dag hon kan vara hoss oss och baka. Så hon kan ställa sig derefter. Tala om för Lisbet var de där bättre rågmjölet är, kanske du moste köpa lite rågsigt, som hon får bland i, och baka Julbrödet af. Några ägg måste du också köpa, för dom skal fell baka lite Julkrus.

Mörsil den 11 decb.(1901)

Min Kära Ante.

Tack skall du ha för brefvet och hvad deri var. Klockan var det otur med, glaset var i små kras när jag fick den. Nu vill du väl höra hur det är med mig sen sist jag skref. I Fredags när jag var ner och åt frukost så fick jag lite lungblödning, då gick jag till docktorn och talte om de. Han skref då till ett recept och skickade på apoteket så jag fick medicin. Sen Telefonerade han efter kusken och sköterskan då fick jag skjuts dit jag bor. Jag fick inte ens kläda af mig skälf, det gorde sköterskan. Fast jag hadde nog krafter till det, men jag fick inte anstränga mig det minsta, sen har jag legat. Docktorn har varit till mig två gånger om dagen, och sköterskan, syster, som de kalla henne har gett mig mat, jag fick inte resa mig, men jag åt en gång. De två första dagarna jag låg var det blod med oppkastningen men sén blef det bra, lite plågor hade jag i ryggen och bröstet. I dag fick jag tilåtelse att stiga opp, men inte gå ut. Eller anstränga mig något. Nu känner jag mig kry igen, nog lite mattare än förut, men jag hoppas det skall blifva bettre. Jag var riktigt glad öfver att jag var här och fick så bra skötsel. Jag kan nog inte tala om någon förbättring än på en så kort tid. Docktorn undersöker oss en gång i var tre vecka. Jag har nog lite mindre hosta nu. Jag hörde i ditt brev att Brita har mindre hosta också, men lyssna på hennes rygg och hör efter, om det hörs något rassel. Helst på måron, inte blott en gång utan flera gånger.

En fru har blifvit utskrifven som frisk nu, hon är ifrån Skåne hon har varit här i 7 månader hon skall resa hem före jul. Nu måste jag sluta för jag skall skicka brefvet när de går ned och äter middag. Många hälsningar från mig till Eder alla från från din ringa

Till Jonas Emil Andersson, Bringåsen

Mörsil den (?) 1900

Lycka till god Jul. Tack skall du ha för brefvet. Du mår väl bra lilla Emil, jag mår bra, jag vet inte när jag kom hem. Jag blir nog borta bra länge, var snäll!

Skrif flera gånger till mig.

Till Lars Julius Andersson, Bringåsen

Mörsil den (?) 1900

Min lilla kära Lasse!

Lycka till god Jul. Tack för brefvet lilla Lars, Jag ser du mår bra. du är väl snäll och flink, var inte ute och frys så mycke, det är kallt. Din mamma mår bra. Skrif (?) gång till din

Till AJH

Mörsil den 18/2 1901 (bör vara 1902)

Min kära Ante!

Tack för brefvet och pengarna jag fick i Lördags, jag ser du tänker komma hit den 23, det blir om Lördan, det är bra, så får jag höra hur länge, du tänker jag skall vara här o.s.v. Jag mår någorlunda bra, om jag vore fri febern, så mådde jag utmärkt bra, det är nog inte så bra med lungorna när inte febern vill je se. Docktorn undersökte bröstet i dag. Han sade det hördes renare nu än sist, han hörde på, och det tror jag nog, för jag hostar mindre, och hostar upp mindre. Har det blifvet tvättat kläder efter jul. Har de inte blifve tvättat så måste du höra efter någon, som gör det, barnen är nog utan rent, för länge sedan då. Se efter hur det är, om Brita har för liten kallsong, och om han har blifve tvättat någo sen jag drog till hemifrån, är han liten så han stramar så låt inte henne ha den då, kanske det fins någo slag oppi storvinn, som kan gå an att göra en kallsong af, åt Brita. Jag känner mig riktigt orolig när jag tänker på, kanske ingen ser efter om barnen får byta om strumpor och kalsonger, och tvettar åt dem o. m. d. Jag hör det är friskt ombyte med hushållerskorna, det är nog mycke tråkigt, men det lär nog inte vara någon annan råd, vi får talas vid mera, när du kom hit jag för nu slutar min skrifning, för jag blir så trött jag måste lägga mig.

Många helsningar från

Läs öfver det förra brefvet innan du kommer, jag vill be att du skaffar mig en burk honung och har med de.


Följebrev med medicin från Amerika

April 1902

Här har Ante tydligen skickat efter en "hästkur" från Amerika för att försöka förbättra Ingeborgs prognos. Det fanns inga ytterligare brev från Ingeborg själv, vilket kanske tyder på att hon blivit för svag för att skriva. Hon dog den 28 juni samma år (1902).

Medicin 1 Medicin 2

Brev till Ante Hansson från systern Brita Kristina på badresa till Malvik, Norge med ett antal barn i sällskapet. Malviksgärde, Malvik

Söndagen den 5 Juli (inget år- 1901-1902? )

Bästa bror! Ja nu har vi badat en hel vecka och det går utmärkt, vattnet är 18-20 gr. Och varm väder fastän litet regnigt. Brita blef ganska trött å svag de första dagarna hon ville mest ligga och då hon var ute svettades hon aldeles förskräckligt, så fick hon diare utaf den feta sötmjölk som man här får, men sist af allt började hon kräkas så fick hon ligga mycket en dag och ej bada, men nu har klimatfebern gått öfver så nu blir hon starkare för hvar dag och mår godt utaf mjölken. Hon vill ej hem säger hon, Hans var äfven mycket trött å svag de första dagarna, men kryade sig fortare och håller nu på att lära sig simma, han trifves äfven godt och tycker att det är Söndag alla dagar, han har redan börjat bli rundare i kinderna, han har äfven fiskat lite.

Vi hvar nu tillsammans 7 svenskar, men Kristina reser hem i morgon, allesamman ha haft klimatfeber så när som Erika och jag vi äro vanare luften å vattnet. Vi har varit till Trondhjem en gång men ämnar resa dit på Tisdag för att göra sällskap med Inga i Mårviken och hennes dotter, de ha i dag helsat på oss, de bo här på hotellet, Kapten Kilstedt med fru å barn bor här, samt Hjelm med familj, 2 andra svenska familjer bo här äfven men vi vet ej deras namn.

Här har slåttern börjat och mycket hö blir det i år åkrarna se äfven lovande ut.

I dag har här varit ”präka” (gudstjenst som vi kalla) här i Malvik här förrättades barndop, jordfästning, samt skriftgång hvilken hålles alla gångar här är präka, och allt försiggår mycket katolskt, Hans började dra på flin då den store Nordtömme (presten) framträdde för att framför altaret iklädas sin messhake. Kyrkan är ej målad inuti utan ungefär som en forlada.

Hur mår Ni derhemma kanske du och mor skall resa hit emot oss då vi far hem. Då du sänder hit pengar måste du äfven skrifva ett bref å underätta oss om när de komma. Som ni ser mår vi mycket godt, äter, sofver, badar å mår. Brita helsar så mycket från pappa (säger hon)! Hans helsar till allihop. Ika ( Britas dotter Erika) helsar till farmor, och undertecknad helsar allihop.


Ingeborgs hemmavarande barn vid dödsfallet omkr 1902 Elsa Ericsson, Anna Andersson och Anna Persdotter aug 1905

Första fotot visar Ingeborgs fem hemmavarande barn ungefär när hon avled 1902. Yngsta dottern Anna blev tidigt pga Ingeborgs sjukdom omhändertagen av sin mormor Anna i Backmans, och syns här år 1905 mellan Elsa Eriksson från granngården Ol Ers och sin mormor Anna Eriksdtr.

Lars Julius och Brita taget aug 1904 Britta Jonsdtr med barnbarnen Kristina Ericsson och Britta Hansson 1904

Syskonen Lars Julius och lill-Brita fotograferades av en gästande Vångenledamot i augusti 1904 med sannolikt sin blivande styvmor Maria på bron i bakgrunden. Det andra kortet visar Lill-Brita inne i köket hos farmor Brita och kusinen Kristina Eriksson på besök till vänster. Kristina var nog där tillsammans med sin bror Hans som står bakom kameran år 1904 eller -05.

Kusinerna med farmor/mormor 1911 width=300 Brita dödsbild 1912

Tre bilder från 1912. Den första visar alla kvinnliga kusinerna omkring Brita Jonsdtr. Fr v systrarna Karin -06 och Anna -00 från Backen och Backmans, Erika -98 fr Lars Ers, HE:s syster Kristina (Stadigh)-85, Helga Hansander -01 fr Singsjön och Astrid -04 fr Lars Ers. Den andra bilden visar Anna Andersson hemma i Backmans och den tredje är ett vanligt sista-gången-foto från den här tiden av Lill-Brita på sin dödsbädd. Hon avled 1912 i samma sjuka, lungtuberkulos, som drabbade både hennes mor Ingeborg och båda Ingeborgs systrar samt hennes faster Brita i Lungre (Malviksbrevet) inom en femtonårsperiod.

Den 7 år yngre systern Karin, min mor, hade följande minne från Britas dödsbädd. Samlingen av svartklädda kusiner på de ovanstående bilderna talar för att även de fotona togs vid samma tillfälle.

Karins minnen


Brev från Hans (Petter), 20 år, vid Birka folkhögskola i Ås, hem till någon av de yngre bröderna Nikolaus eller Lars

Birka den 26 feb 1908

  • Snälle Bror!

I dag har vi fest här det kommer nog mycket folk, tåget skall stanna på linien här mitt för skolan. Det kommer inte någon ifrån Bringåsen hit. I går fick jag ett brev från moster Julia. Men jag har inte fått något ifrån dig, du måste skriva o tala om hur det går hemma och om du har gillrat något mer åt räven och om han inte gick förbi detta järnet som je gilldra. Moster J. talade om att ni hade roligt på godtemplarmötet om söndag. Vi var också på mötet här uppe i Ås. Stadsborna voro hit, så att det var ganska mycket folk. Och livat var det. Konrad kom väl sen hem den där dagen när han följde mig till staden. Jag var här vid tre säger (3) tiden på aftonen. J. åkte direkt från alpbacken och hit. det har gått olyckligt till med mina skidor, jag bröt neml. av den ena en dag förra veckan. Jag åkte ner genom skogen och när jag kom ner till sjön var där en tvärbrant så att det bar iväg huvudstupa så att skidan brast. Men jag har fått mig en annan i stället så det går lika bra nu som tillförene.

Förra kvällen skurade vi vårt rum här, så vi har det rent till festen. Men kamrat K. sitter och rakar sig nu, vi har nyss varit ner och ätit frukost kl är inte mer än 8 än men det går lika galant ändå. De äro nu friska allesammans som varit sjuka. Den hära veckan är Backman och jag gullgrävare. Drängen har slutat här nu så vi får elda själva eller B. och L. är det som står för eldningen av ångpannan de får betalt föret. Det har varit ganska kallt nu ett tag kanske du har fått någon räv eller hur. Han har väl gått mycket nu. Jag har reda på lösen för det här kvartalet den tyder så (Lere Esperanto) eller hur du har väl fått den också. Jag skall skicka dig så att du får betala för mig någon gång på nästa möte. jag har brott så jag slarvar åtskilligt.

  • fortsättning nästa timme

Jag får börja med att tala om att vi skall få fara på marknan en dag tror jag. Jag skall väl skriva till dig och tala om när det blir för en dag, du kommer väl också dit. Nu är kl. 6, festen är slutad och de håller på leker här nere. Det har varit mycket folk här i dag ett hundratal personer hade beställt mat här. Hilda Eriksson i Lungre har varit här i dag också. Greven, not. Brant samt Merlin och Bergdal har hållit föredrag. I morgon eller fredag är grevens födelsedag. Då skall vi uppvakta honom med sång. Det brukadr vara roligt här på grevens födsed. säga de som voro här i fjol. I dag, när jag skriver detta, som står på denna sidan, är det Torsdag, och det snöar och blåser så förfärligt uti på sjön.

Vi har nu hållit på att stöka ihop efter festen. Slöjdläraren vid Åsgård gjorde en minnesten som vi satt i en vrå i skolsalen, denna såg ut aldeles som den skulle varit av granit men den var av papp i verkligheten.

Skriv till mig och tala om hur ni mår och vad ni knogar med hemma. Jag skall skriva mera en annan gång. Jag har så brott nu.

  • Vänligen fr din bror Hans

Brev från AJHs och Ingeborgs dotter Brita, 13 år, till äldste brodern Hans Petter som gjorde värnplikt eller repövning vid Frösö Läger. Brita dog två år senare.

Bringåsen den 24 April 1910

  • Snälla bror Hans!

Tack för brevet som jag fick från dig på tisdan. Det går bra för dig där borta på lägret. Jag skulle tala om för dig att vi fått en fåle efter Graffa. Skulle hälsa dig från Farmor och Kristina att de må bra nu, vi mår alla bra här hemma. På fredan far mjölkskjutsen första gången med vagn till Kläppe. I går var pappa till Lit och i dag är han till Kläppe. Den 5 April fick vi två kalvar, det var Pryd och Perla som kalvade. Perla hade en kalv som var svart, den andra var svart o vit på sidorna. Den 11 April kalvade Rosa. Snart skall Gullros kalva också. Nu på gården här är det barjora, det är bara några snöfläckar midt på gården o på nylannom hålle på å titt opp barfläckan. Det blåser bra mycket i dag det är 3 grader varmt nu. I dag skall Kristina Eriksson i Odenslund komma hit och hälsa på; sedan skall hon till Edsåsen. Jag skall tala om för dig att Per Jonsson på Åsen skall fara till Amerika. förra söndan var han till Anders Persson och hälsade på där. Jag kan inte skriva mera på detta brev för jag har inte tid. Jag skall på posten med det nu, innan han går te Kläpp. Nu skall jag gå in och äta, skriv flera gånger så att jag får höra hur du mår. Adjö med dig nu.

  • Många hälsningar från syster Brita Andersson

P.S. Salmen Olsson i Skör har farit till Amerika. D. S.


Brev från Hans Petter när han just börjat på Birka h 1907

Birka o Täng den 16 Okt 1907

Bästa pappa! Jag är nu här på skolan och det går bra. I dag har vi hållit på att köpa böcker men pengarna räcker inte till, vi har betalat 55 kr i förskott så jag har inget att köpa böcker för, jag har lånat 30 kronor af Karolina men det räcker inte tror jag. Böckerna kostar mellan 40 a 50 kronor. Så jag vill att du skall skicka mig litet så jag får betala Karolina och böckerna som jag fått. Jag har varit till mormor och Karolina nu och har hälsa att det är skralt med henne. Jag får nu sluta för vi skall börja nu. (Vi har bara låf en kvart nu). Kanske ni vill skicka mig pengarna så fort som det går för jag måste låna annars. Vi skall till o hjelpa till att odla nu en timme. I största hast af Hans A.

Birka den 10 nov. 1907.

Snälla Pappa!

Jag får nu skriva och tala om att det går bra här på skolan på torsdag var vi till staden alla eleverna och Greven med. Där besåg vi fängelset Artillerit och ”Brandkåren som hade övning”. Greven har sagt att vi skall få fara till Hovermo och se grottan där när det blir vackert väder. Vi får skriva uppsatser över utfärden. Varje morgon dursar vi i en balja som finnes här. Kl. Kvart över 7 äter vi frukost mellan 8. 9 har vi modersmålet sedan Gymnastik i 20 minuter därefter ha vi Kommunalkunskap och räkning m m. kl. 12.45 äter vi middag sedan har vi kroppsarbete i timme. Förra veckan var jag och en till städare nu blev jag utnämd till kalkare denna vecka. Det är fem sysslor som vi får sköta om 1 vecka var. Neml: Städare, Kalkare som skola kalka ladugården vedhuggare, Gullgrävare som skall sköta om tunnorna under (dasset). Skogsarbetarna som skall dra hem ved o.s.a. Det har ännu inte fallit någon snö här sedan men det har varit litet kallt här om nätterna. Den 15 nov. skall vi betala månadsavgiften så kanske ni vill skicka mig litet mera pengar för jag har nog inte så mycket att det räcker till jag tror det är 35 kr som skall betalas nu. Jag får väl sluta nu för det ringer, vi skall ner och äta. (Jag mår bra här)

  • Många hälsningar från
    • Hans

Birka Täng den 12 maj 1908.

Snälla pappa!

Tack för brevet, som jag erhöll på fredan. Jag får tala om att examen börjar kl 11 om fredag, men vi hinner nog icke fara härifrån förr än på lördags morgon. Vi har nu ganska brått om dagarna, i går kväll var vi oppe till kl 12 och slöjdade, ty vi skall ha färdig våra byråar till examen. Här är det bart på ägorna för länge sedan. Vill ni ta med er en säck som jag får stoppa kläderna i när ni far hit. Jag har inte tid att skriva mera, ty posten skall gå nu. Välkommen hit om fredag. Många hälsningar från din son

  • Hans

Brev från Nicolaus som är inkallad till militärtjänstgöring

Långsele den 2 Nov. 1914.

Bästa pappa!

Har nu flyttat från Sundsvall och befinner oss nu i Långsele vid Faxälven. Här avlöste vi landstormen att bevaka järnvägsbron över Faxälven. Vi äro 23 man, inkvarterade i ett torp invid bron. Här ha vi det så bra så vi kan inte önska oss bättre, vi äro indelta så att vi ha vakten var 3dje dag, annars göra vi ingenting. Det är ganska kallt här nu om nätterna, en natt var det ända till 12 gr. Vi blir här inte längre än till den 12 i denna mån. Då vi fara till Östersund. Innan vi foro ifrån Sundsvall uppdelades kompaniet i flera avdelningar, som skickades åt olika håll, till Alby, till Forsmobron och flera ställen. En pluton for till Solefteå. Vi mår alla bra här.

  • Hälsningar Nicolaus.

Adress. V. Korpral 16 Andersson I. 23. Långsele.

Busvebacken: IngeborgNilsdotterHanssons (senast redigerad 2016-01-05 18:06:11 av JanNilsson)