Bifogade filer

För att referera till bilagor på en sida, använd attachment:filename, som visas nedan i listan av filer. Använd INTE [get] länkens URL, eftersom den inte är permanent och kan ändras.
  • [hämta | visa] (2011-08-02 21:19:26, 0.6 KB) [[attachment:myexample.draw]]
  • [hämta | visa] (2011-08-02 21:19:26, 1.3 KB) [[attachment:myexample.png]]
 All files | Selected Files: delete move to page copy to page

Du får inte bifoga en fil till den här sidan.