Bifogade filer

För att referera till bilagor på en sida, använd attachment:filename, som visas nedan i listan av filer. Använd INTE [get] länkens URL, eftersom den inte är permanent och kan ändras.
 • [hämta | visa] (2012-03-30 10:20:32, 36.2 KB) [[attachment:100 HÅLLBAR UTVECKLING - debet och kredit bör balansera i både smått och stort.jpg]]
 • [hämta | visa] (2012-03-30 10:21:17, 357.4 KB) [[attachment:101 Bringåsen No 2 - Busvebacken, gård med utvecklingshistoria.jpg]]
 • [hämta | visa] (2012-03-30 10:43:17, 35.5 KB) [[attachment:102 Bringåsen byn med nyttjade arealer.jpg]]
 • [hämta | visa] (2012-02-16 15:16:30, 373.7 KB) [[attachment:111 7006 Jordbrukslandskap.jpg]]
 • [hämta | visa] (2012-03-30 22:25:36, 475.6 KB) [[attachment:119 Morfarsfars samhällstjänst, först´n på gården som byggdes från grunden m start 1855.jpg]]
 • [hämta | visa] (2012-03-30 10:43:46, 179.2 KB) [[attachment:120 1920-tal Morfar A J Hansson på väg till Vången, Alsen eller Jordbrukarbanken i Östersund.jpg]]
 • [hämta | visa] (2012-03-30 14:17:14, 66.5 KB) [[attachment:121 1964 Hingstuppfödningsanstalten Vången startade 1903, Morfar starkt engagerad i 30 första årens arbete för effektiva nordsvenska dragare, fåren sambetade.jpg]]
 • [hämta | visa] (2012-03-30 13:54:03, 56.6 KB) [[attachment:122 Vången, en av årskullarna unghingstar 1964 men verksamheten pågick fram till 1980talet.jpg]]
 • [hämta | visa] (2012-03-30 22:04:26, 221.7 KB) [[attachment:124 1920 Svenska Lantmännens Banks länskontor vid Stortorget Ösd, morfar som ordf i Lantm Jämtland trol nödsakad ta på sig vd-skapet fr start 1917 tills nedläggn 1924.jpeg]]
 • [hämta | visa] (2012-03-30 13:16:36, 63.9 KB) [[attachment:160 1901 Lungre, morfars bror Jonas till h (bonde och kreaturshandlare) visar upp stamtjur och praktko för fotografen.jpg]]
 • [hämta | visa] (2012-03-30 22:44:28, 41.8 KB) [[attachment:161 1905 Jonas H med sitt arbetslag slår på kommungården-Bygdegården, som han köpt till av sin syster och svåger.jpg]]
 • [hämta | visa] (2009-05-12 21:20:00, 703.0 KB) [[attachment:170 Backen 20-tal.jpg]]
 • [hämta | visa] (2010-03-12 22:55:30, 68.5 KB) [[attachment:180 Bringåsen 1942.jpg]]
 • [hämta | visa] (2009-11-16 23:13:28, 67.3 KB) [[attachment:200 Backen 1944.jpg]]
 • [hämta | visa] (2007-07-31 20:43:12, 225.6 KB) [[attachment:210 Fordson-27 år 1955.jpg]]
 • [hämta | visa] (2012-02-06 17:20:56, 96.3 KB) [[attachment:300 Jordbruk Z år 800.jpg]]
 • [hämta | visa] (2009-07-12 20:21:18, 564.6 KB) [[attachment:310 Bringåsen 1765 4.jpeg]]
 • [hämta | visa] (2011-08-19 22:12:36, 183.1 KB) [[attachment:320 Bringåsen 1779.jpg]]
 • [hämta | visa] (2011-08-19 22:33:30, 153.3 KB) [[attachment:330 Bringåsen 1855.jpg]]
 • [hämta | visa] (2011-12-18 13:44:04, 953.4 KB) [[attachment:340 Bringåsen 1963.jpg]]
 • [hämta | visa] (2011-04-05 21:00:30, 134.1 KB) [[attachment:342 Nyodling.jpg]]
 • [hämta | visa] (2011-05-25 21:02:36, 583.3 KB) [[attachment:343 Nyodling.jpg]]
 • [hämta | visa] (2008-12-02 23:02:36, 651.1 KB) [[attachment:344.jpg]]
 • [hämta | visa] (2012-01-30 12:55:38, 1374.9 KB) [[attachment:345 Nyodlingen Bringåsen -89.jpg]]
 • [hämta | visa] (2012-01-23 14:23:20, 643.7 KB) [[attachment:359 7105.jpg]]
 • [hämta | visa] (2012-01-18 23:05:56, 713.6 KB) [[attachment:360 1969.jpg]]
 • [hämta | visa] (2012-03-30 23:06:59, 890.9 KB) [[attachment:361 1969 Hässjning bort - min första hötork, i bakgr betar lammen nya grödan foderraps.jpg]]
 • [hämta | visa] (2012-02-16 13:02:44, 395.2 KB) [[attachment:362 Bringåsen 1970 b.jpg]]
 • [hämta | visa] (2012-02-16 12:59:32, 374.4 KB) [[attachment:363 Bringåsen 1970 a.jpg]]
 • [hämta | visa] (2012-01-18 22:47:14, 887.5 KB) [[attachment:365 1970.jpg]]
 • [hämta | visa] (2011-05-26 08:48:48, 250.3 KB) [[attachment:366 1979.jpg]]
 • [hämta | visa] (2012-03-30 22:56:52, 57.4 KB) [[attachment:367 2005 slår jag samma fält och gröda som Jonas H (bild 161) men precis 100 år senare.jpg]]
 • [hämta | visa] (2012-02-15 22:19:58, 1513.4 KB) [[attachment:368 Bringåsen -60.jpg]]
 • [hämta | visa] (2011-10-29 14:42:56, 131.0 KB) [[attachment:390 Spannmål.jpg]]
 • [hämta | visa] (2008-09-21 20:29:38, 246.4 KB) [[attachment:400 fårklippning 1920-tal Anna och pigan på Backmans.jpg]]
 • [hämta | visa] (2010-02-14 10:53:14, 117.8 KB) [[attachment:410 Karin och Alma m lamm.jpg]]
 • [hämta | visa] (2012-02-07 22:18:32, 70.6 KB) [[attachment:420 Columella 2.jpg]]
 • [hämta | visa] (2012-02-11 21:39:02, 727.4 KB) [[attachment:430 6505 Bringåsen.jpg]]
 • [hämta | visa] (2012-02-14 22:55:54, 536.0 KB) [[attachment:431 6608 303 Kapten 3 år.jpg]]
 • [hämta | visa] (2012-02-07 22:29:50, 84.4 KB) [[attachment:432 Columella 6.jpg]]
 • [hämta | visa] (2011-05-26 09:02:38, 400.6 KB) [[attachment:440.jpg]]
 • [hämta | visa] (2012-02-12 17:54:56, 653.2 KB) [[attachment:450 7400 Bringåsen.jpg]]
 • [hämta | visa] (2010-11-11 08:55:24, 187.6 KB) [[attachment:460 Fårforskarens får 1978.jpg]]
 • [hämta | visa] (2011-10-29 20:18:14, 118.8 KB) [[attachment:470 Får-vinbär.jpg]]
 • [hämta | visa] (2008-12-02 22:39:34, 586.9 KB) [[attachment:471.jpg]]
 • [hämta | visa] (2012-01-28 00:37:18, 144.6 KB) [[attachment:472 Fårhistoria.jpg]]
 • [hämta | visa] (2012-01-27 13:41:16, 1935.2 KB) [[attachment:482 1979.jpg]]
 • [hämta | visa] (2012-01-27 16:44:02, 737.1 KB) [[attachment:483 Bringåsen -80.jpg]]
 • [hämta | visa] (2012-02-12 18:05:34, 630.1 KB) [[attachment:484 8000.jpg]]
 • [hämta | visa] (2008-11-30 23:43:48, 108.3 KB) [[attachment:485 1990.jpg]]
 • [hämta | visa] (2008-12-01 23:23:10, 525.6 KB) [[attachment:486 2006.JPG]]
 • [hämta | visa] (2010-02-14 00:30:20, 922.8 KB) [[attachment:487 2006.JPG]]
 • [hämta | visa] (2006-02-02 13:43:38, 1448.2 KB) [[attachment:488 2006.JPG]]
 • [hämta | visa] (2012-02-03 15:37:08, 669.9 KB) [[attachment:489.JPG]]
 • [hämta | visa] (2012-03-30 16:11:17, 222.1 KB) [[attachment:490 1995 Senaste bygget verkstad o nöthall, återanvänd bussgaragedel fr Ösd.jpg]]
 • [hämta | visa] (2011-05-25 21:55:28, 278.4 KB) [[attachment:491 Gårdsprodukt.jpg]]
 • [hämta | visa] (2012-02-13 15:19:34, 518.3 KB) [[attachment:493 7705.jpg]]
 • [hämta | visa] (2012-02-12 16:38:20, 1126.1 KB) [[attachment:494 7705.jpg]]
 • [hämta | visa] (2012-02-12 15:30:04, 1418.4 KB) [[attachment:495 7206 Trolmen.jpg]]
 • [hämta | visa] (2012-02-12 16:56:50, 1916.5 KB) [[attachment:496 7206 Stenfors.jpg]]
 • [hämta | visa] (2012-02-15 00:04:48, 99.3 KB) [[attachment:497 Avel.jpg]]
 • [hämta | visa] (2012-02-12 16:20:02, 1039.8 KB) [[attachment:498 7107 Sollefteå.jpg]]
 • [hämta | visa] (2012-02-08 22:54:08, 129.2 KB) [[attachment:499 OFDA -07.jpg]]
 • [hämta | visa] (2011-05-26 09:09:00, 217.4 KB) [[attachment:500 1978.jpg]]
 • [hämta | visa] (2011-10-29 20:13:46, 46.0 KB) [[attachment:501 Mjölk.jpg]]
 • [hämta | visa] (2012-01-31 23:09:06, 836.5 KB) [[attachment:502 Mejeri.jpg]]
 • [hämta | visa] (2012-01-27 17:24:56, 830.9 KB) [[attachment:503 Lammnäring.jpg]]
 • [hämta | visa] (2012-02-07 22:22:02, 26.8 KB) [[attachment:504 Columella 30.jpg]]
 • [hämta | visa] (2012-02-07 22:25:06, 49.6 KB) [[attachment:505 Columella 80.jpg]]
 • [hämta | visa] (2012-02-03 23:19:04, 1287.2 KB) [[attachment:506 Aus 2000.jpg]]
 • [hämta | visa] (2012-02-03 22:38:54, 620.2 KB) [[attachment:507 Aus 2000.jpg]]
 • [hämta | visa] (2012-02-04 09:58:10, 752.2 KB) [[attachment:508 Aus 2000.jpg]]
 • [hämta | visa] (2011-05-21 10:58:36, 526.4 KB) [[attachment:601 Aus -00.jpg]]
 • [hämta | visa] (2011-05-30 22:21:10, 376.2 KB) [[attachment:602 aus -00.jpg]]
 • [hämta | visa] (2012-02-03 22:42:22, 475.4 KB) [[attachment:603 Aus -00.jpg]]
 • [hämta | visa] (2012-02-04 10:05:46, 586.6 KB) [[attachment:604 Aus -00.jpg]]
 • [hämta | visa] (2011-05-30 22:25:26, 280.9 KB) [[attachment:605 aus -00.jpg]]
 • [hämta | visa] (2012-02-04 09:37:36, 554.9 KB) [[attachment:606 Aus -00.jpg]]
 • [hämta | visa] (2012-02-04 18:21:30, 458.0 KB) [[attachment:607 Aus -00.jpg]]
 • [hämta | visa] (2012-02-06 09:58:32, 662.7 KB) [[attachment:607 B.jpg]]
 • [hämta | visa] (2012-02-03 22:39:26, 511.9 KB) [[attachment:608 Aus -00.jpg]]
 • [hämta | visa] (2012-02-04 21:16:30, 604.0 KB) [[attachment:609 Aus -00.jpg]]
 • [hämta | visa] (2012-02-04 21:25:14, 193.8 KB) [[attachment:610 Aus -00.jpg]]
 • [hämta | visa] (2004-04-16 12:05:04, 1106.2 KB) [[attachment:611 första merinolammen 2004.jpg]]
 • [hämta | visa] (2012-02-12 17:01:52, 1431.3 KB) [[attachment:700 7210 Örbäck.jpg]]
 • [hämta | visa] (2008-12-02 22:33:52, 348.3 KB) [[attachment:708.jpg]]
 • [hämta | visa] (2012-03-31 10:40:35, 46.9 KB) [[attachment:709 2002 stor jylländsk svingård som importerat merinofår.jpg]]
 • [hämta | visa] (2012-02-16 14:54:16, 287.3 KB) [[attachment:710 Kolagergaard 2.jpg]]
 • [hämta | visa] (2005-10-03 19:36:28, 1326.8 KB) [[attachment:711 Fårfrissan 2005.jpg]]
 • [hämta | visa] (2005-10-03 19:36:22, 1349.4 KB) [[attachment:712 Fårfrissan.jpg]]
 • [hämta | visa] (2008-11-25 22:37:32, 100.8 KB) [[attachment:720 minimillen kommer 2008.jpg]]
 • [hämta | visa] (2012-02-08 16:59:10, 275.6 KB) [[attachment:800 Aus 2000.jpg]]
 • [hämta | visa] (2012-02-11 21:57:26, 713.1 KB) [[attachment:802 Sovjet Ukraina1967.jpg]]
 • [hämta | visa] (2012-02-12 17:30:26, 767.5 KB) [[attachment:804 7108 Island.jpg]]
 • [hämta | visa] (2012-01-27 15:54:48, 1097.1 KB) [[attachment:805 7100Island600får.jpg]]
 • [hämta | visa] (2012-01-27 16:48:26, 1124.4 KB) [[attachment:806 7100Island600får.jpg]]
 • [hämta | visa] (2012-02-12 17:30:36, 475.2 KB) [[attachment:807 7108 Island.jpg]]
 • [hämta | visa] (2009-11-24 11:51:02, 1158.5 KB) [[attachment:810 20091124.jpg]]
 • [hämta | visa] (2009-11-28 10:13:12, 972.0 KB) [[attachment:811 20091128.jpg]]
 • [hämta | visa] (2012-04-02 23:41:18, 1210.2 KB) [[attachment:812 200911 Gambia rensning av jordnötter, svag obevattnad produktion.jpg]]
 • [hämta | visa] (2012-04-02 23:15:06, 1419.8 KB) [[attachment:816 201106 Italien Puglia klassisk bevattnad o gödslad olivodling.jpg]]
 • [hämta | visa] (2011-06-10 12:45:06, 1395.1 KB) [[attachment:817 Puglia 2011.jpg]]
 • [hämta | visa] (2007-03-06 00:07:16, 114.2 KB) [[attachment:818 Dad and Joseph 1929.jpg]]
 • [hämta | visa] (2006-10-27 19:42:52, 1346.7 KB) [[attachment:820 Amerikaresa okt -06.jpg]]
 • [hämta | visa] (2012-04-02 23:02:08, 696.9 KB) [[attachment:821 201101 Yucatan Mayagård m litet jordbruk och slöjd.JPG]]
 • [hämta | visa] (2012-04-02 23:02:30, 329.2 KB) [[attachment:822 201101 Broderar på 100årig raksömsmaskin.JPG]]
 • [hämta | visa] (2012-04-02 23:02:45, 370.1 KB) [[attachment:823 201101 Daglig bakning av familjens tortillas-majsbrödbehov tar flera timmar.JPG]]
 • [hämta | visa] (2012-04-02 22:20:39, 357.7 KB) [[attachment:824 201203 Rödafloddeltat Vietnam intensiv lågmekanisk risodl, plantskola och nyplanterat.jpg]]
 • [hämta | visa] (2012-04-02 22:22:14, 1435.3 KB) [[attachment:825 201001 Gyanshou i södra Kina lågmekaniserad våtrisskörd.JPG]]
 • [hämta | visa] (2012-03-29 23:28:30, 1141.4 KB) [[attachment:830 201203 Bergsjordbruk Vietnam, våtris, te och kulturskog.jpg]]
 • [hämta | visa] (2012-03-29 23:29:03, 661.4 KB) [[attachment:831 201203 Vietnam teodling olika stadier.jpg]]
 • [hämta | visa] (2012-03-29 23:29:46, 436.6 KB) [[attachment:832 201203 Vietnam teodlare med skörd.jpg]]
 • [hämta | visa] (2012-03-29 23:30:35, 1324.4 KB) [[attachment:833 201203 Vietnam, skogsbrukare i 5-årig massavedskog.jpg]]
 • [hämta | visa] (2012-03-29 23:46:04, 754.4 KB) [[attachment:834 201203 Vietnam Bai Bang svenskbyggt pappersbruk, bondeodlad råvara in.jpg]]
 • [hämta | visa] (2012-03-29 23:46:56, 828.8 KB) [[attachment:835 201203 Bai Bang, manuell utpackning i slutet av stora maskinhallen.jpg]]
 • [hämta | visa] (2012-04-02 22:05:52, 1055.6 KB) [[attachment:836 201203 Vietnam mot Kinagränsen, tidig vår i intensivt våt- o torrjordbruk plus skogsbruk på bergstopparna.jpg]]
 • [hämta | visa] (2012-03-31 10:27:46, 1386.7 KB) [[attachment:837 201203 Ny bergsgård.jpg]]
 • [hämta | visa] (2012-03-31 10:28:34, 701.2 KB) [[attachment:838 201203 vardagsrummet.jpg]]
 • [hämta | visa] (2012-04-02 22:06:35, 354.3 KB) [[attachment:839 rymligt kök, långvedeldad öppen spis mm.jpg]]
 • [hämta | visa] (2012-03-31 10:29:17, 1425.7 KB) [[attachment:840 Enda vägen uppe på berget.jpg]]
 • [hämta | visa] (2012-03-31 10:31:12, 4679.7 KB) [[attachment:841 201203 Vietnam, bilvägen till Kina.JPG]]
 • [hämta | visa] (2012-04-02 22:07:41, 690.3 KB) [[attachment:842 201203 5 km ner till byn och landsvägen.jpg]]
 • [hämta | visa] (2012-02-12 17:32:20, 607.9 KB) [[attachment:870 7400 Röbdalen.jpg]]
 • [hämta | visa] (2012-02-13 15:09:04, 874.6 KB) [[attachment:880 6800Näveredebuan.jpg]]
 • [hämta | visa] (2012-02-11 00:18:50, 564.1 KB) [[attachment:890.jpg]]
 • [hämta | visa] (2012-02-09 17:46:38, 722.1 KB) [[attachment:900 7310Repövn.jpg]]
 • [hämta | visa] (2012-04-02 23:24:30, 510.5 KB) [[attachment:909 201201 Lanzarote vinodling på lava m vindskydd o enbart daggbevattning.JPG]]
 • [hämta | visa] (2011-12-05 14:14:36, 1495.6 KB) [[attachment:910 Lanzarote 2011.jpg]]
 • [hämta | visa] (2012-04-02 23:32:24, 553.6 KB) [[attachment:920 Lanzarote Cochenillodling på kaktus.jpg]]
 • [hämta | visa] (2011-11-07 22:23:30, 278.5 KB) [[attachment:930 Lungre utanför Per Jons. Hemm.äg. Hemming Larsson i Brynje & Per Orssa i Östersund..jpg]]
 • [hämta | visa] (2011-11-07 22:07:16, 139.0 KB) [[attachment:940 Cadillac 1904.jpg]]
 All files | Selected Files: delete move to page copy to page

Du får inte bifoga en fil till den här sidan.