A J Hanssons hästavelshistoria 1917

AJH 1917 AJH 1917 AJH 1917 AJH 1917 AJH 1917 AJH 1917 AJH 1917 AJH 1917 AJH 1917 AJH 1917 AJH 1917 AJH 1917 AJH 1917 AJH 1917 AJH 1917

Här uteslöts sidor som redogör för Hushållningssällskapets prisbedömningar och premieutdelningar för förtjänstfulla avelsdjur under perioden

AJH 1917 AJH 1917

Här har ett antal sidor med uppgifter om organisation och resultat från alla officiella hästpremieringar i Jämtl län mellan 1875 till 1916 uteslutits

AJH 1917 AJH 1917 AJH 1917

Busvebacken: HästAfveln (senast redigerad 2020-04-21 23:20:02 av JanNilsson)