Skillnader mellan versionerna 32 och 33
Version 32 vid datum 2008-06-19 22:09:23
Storlek: 29778
Editor: JanNilsson
Kommentar:
Version 33 vid datum 2008-11-18 22:09:15
Storlek: 29823
Editor: JanNilsson
Kommentar:
Raderingar markeras som den här. Bidrag är markerade som den här.
Linje 87: Linje 87:
 * Kristina, född 1836 d. 24 April. Gift 1863 med bondesonen Pål Pålsson i Lungre, född 1839 d. 14 sept, död 1929. Bonde å hemmanet Lungre no 2. Barn: Paulus, född 1864, död 1887. Jonas, född 1877, död 1972 = 95 år, Gift med Anna Maria Eriksdotter från Odensala, inga barn. Bonde på föräldragården ( ”Jonas Påls”).  * Kristina, född 1836 d. 24 April. Gift 1863 med bondesonen Pål Pålsson i Lungre, född 1839 d. 14 sept, död 1929. Bonde å hemmanet Lungre no 2. Barn: Paulus, född 1864, död 1887. Jonas, född 1877, död 1972 = 95 år, Gift med Anna Maria Eriksdotter från Odensala, inga barn. Bonde på föräldragården ''( ”Jonas Påls”)''.
Linje 91: Linje 91:
Hans Andersson,(son af Anders Larsson i Kläppe, se Tab 24)född 1826 den 6 Okt. Död 1900 den 24 April = 73 år 7 mån. 18 dag. Bonde å hemmanet 5/24 mantal Bringåsen no 2. War i yngre år sockenskrivare, samt kommunnalstämmoordförande i Kyrkås socken. Riksdagsman från och med 1870 till och med 1890 och bevistade 18 Riksdagar. Landstingsman i 30 år. R.W.O. (Riddare af Wasaorden) Gift 1853 den 19 Juni med bondedottern Brita Jonsdotter dotter till Jon Johansson från hemmanet no 1 i Lungre, född den 8de Februari. Död 1922 den 5 Juni= 96 år, 3 mån 27 dagar. Se tab 187(Det berättas att Brita år 1912(eller 1909?), när hon skulle titta på den då nybyggda lagården, föll i skulltrappan och ådrog sig lårbensbrott. Detta läkte aldrig utan hon fick resten av sitt liv släpa sig fram på kryckor. Hans och Brita övertog först faderns hemman i Kläppe men förmodligen p g a någon grannosämja överlämnade de detta till den yngre brodern Lasse efter ett par år och flyttade till Bringåsen.) Hans Andersson,(son af Anders Larsson i Kläppe, se Tab 24)född 1826 den 6 Okt. Död 1900 den 24 April = 73 år 7 mån. 18 dag. Bonde å hemmanet 5/24 mantal Bringåsen no 2. War i yngre år sockenskrivare, samt kommunnalstämmoordförande i Kyrkås socken. Riksdagsman från och med 1870 till och med 1890 och bevistade 18 Riksdagar. Landstingsman i 30 år. R.W.O. (Riddare af Wasaorden) Gift 1853 den 19 Juni med bondedottern Brita Jonsdotter dotter till Jon Johansson från hemmanet no 1 i Lungre, född den 8de Februari. Död 1922 den 5 Juni= 96 år, 3 mån 27 dagar. Se tab 187''(Det berättas att Brita år 1912(eller 1909?), när hon skulle titta på den då nybyggda lagården, föll i skulltrappan och ådrog sig lårbensbrott.'' ''Detta läkte aldrig utan hon fick resten av sitt liv släpa sig fram på kryckor.'' ''Hans och Brita övertog först faderns hemman i Kläppe men förmodligen p g a någon grannosämja överlämnade de detta till den yngre brodern Lasse efter ett par år och flyttade till Bringåsen.)''
Linje 96: Linje 96:
       1859, d. 1941, hemmansäg. Bringåsen no 3 <nuv. Bygdegården)> flyttade 1891        1859, d. 1941, hemmansäg. Bringåsen no 3 ''<nuv. Bygdegården>'') flyttade 1891
Linje 98: Linje 98:
       sparbank.,(Per och systern Emma Juliana var barn till bonden Erik Persson, f. 1828 i
       Bringåsen , d. 1898, gift 1858 med Stina Märta Persdotter, f. 1835 i Brynje, d. 1922)
       sparbank.,''(Per och systern Emma Juliana var barn till bonden Erik Persson, f. 1828 i
       Bringåsen , d. 1898, gift 1858 med Stina Märta Persdotter, f. 1835 i Brynje, d. 1922)''
Linje 210: Linje 210:
   Bringåsen. I januari 1908 flyttade dom tillbaka till Lungre och tillträdde fars
gård no 1 i Lungre. Barn:
   Bringåsen. I januari 1908 flyttade dom tillbaka till Lungre och tillträdde far Erik Jonssons gård no 1 i Lungre. Barn:
Linje 339: Linje 338:
Wid något över 30 års ålder blef Hans Andersson, efter sin fader, antagen till sockenskrivare i Kyrkås kommun, hvilken befattning afsåg att ombesörja de kommunala angelägenheterna, såsom debitering af utskylder m.m. Sedan de af riksdagen 1862 antagna nya komunal-författningarna skulle börja tillämpas blef Hans Andersson utsedd till kommunalstämmans och kommunalnämndens första ordförande inom Kyrkås socken, vilka befattningar af honom innehades åren 1863 – 1869, eller intilldess han sistnämnda år blef vald till riksdagsman för Offerdals- Lits- och Hammerdals tingslagslagar, vilka då utgjorde Jämtlands norra valkrets. Som riksdagsman bevistade han riksdagarna 1870 – 1883, samt åren 1887 - 1890 och var derunder i många år ledamot af statsutskottet. Wid något över 30 års ålder blef Hans Andersson, efter sin fader, antagen till sockenskrivare i Kyrkås kommun, hvilken befattning afsåg att ombesörja de kommunala angelägenheterna, såsom debitering af utskylder m.m. Sedan de af riksdagen 1862 antagna nya komunal-författningarna skulle börja tillämpas blef Hans Andersson utsedd till kommunalstämmans och kommunalnämndens första ordförande inom Kyrkås socken, vilka befattningar af honom innehades åren 1863 – 1869, eller intilldess han sistnämnda år blef vald till riksdagsman för Offerdals- Lits- och Hammerdals tingslagar, vilka då utgjorde Jämtlands norra valkrets. Som riksdagsman bevistade han riksdagarna 1870 – 1883, samt åren 1887 - 1890 och var derunder i många år ledamot af statsutskottet.
Linje 345: Linje 344:
Till riddare af kungl. Wasaorden blef Hans Andersson utnämnd något år på 1870-talet. (Enligt funnen brevväxling skedde denna utnämning 1896.) Till riddare af kungl. Wasaorden blef Hans Andersson utnämnd något år på 1870-talet. ''(Enligt funnen brevväxling skedde denna utnämning 1896.)''
Linje 352: Linje 351:
Gift 1887 d. 19 Juni(fel! skall vara 21 juni) med bondedottern Ingeborg Nilsdotter i Bringåsen, född 1866 d. 28 Nov., Död 1902 d. 28 Juni. Dotter till bonden Nils Persson derstädes(På Backmans)och hans hustru Anna Eriksdotter från Boda, Lit. Gift 1887 d. 19 Juni ''(fel! skall vara 21 juni)'' med bondedottern Ingeborg Nilsdotter i Bringåsen, född 1866 d. 28 Nov., Död 1902 d. 28 Juni. Dotter till bonden Nils Persson derstädes''(på Backmans)'' och hans hustru Anna Eriksdotter från Boda, Lit.

Släktregister

Komplettering till A.J. Hanssons släktbok

Ur Släktförteckning och register å Anders Johan Hanssons i Bringåsen och hans syskons fäderne och mödernesläkter från äldsta tider intill nuvarande tid. Samlad och utarbetad af A. J. Hansson i Bringåsen åren 1925 – 1930

Kompletterad fram till 1979 av L. J. Andersson , Skjör samt därefter av Jan Nilsson, Bringåsen.

Tab. 24

Anders Larsson(son af Lars Andersson i Söre, Lits socken, se tab 20) född 1796 den 29 Mars, Död 1869 d. 5 nov. Bonde och rusthållare å hemmanet No 1 i Kläppe. Sockenskrivare och kyrkovärd i Kyrkås församling. Företog under många år handelsresor till Stockholm och Norge. Gift 1822 d. 20 okt. med bondedottern Anna Hansdotter (från Kläppe No 1) född 1797 d. 24 nov. Död 1857 d. 27 juli i rödsot. Dotter till bonden Hans Olofsson derstädes. Barn:

 • Brita född 1823, död 1846 i lungsot.
 • Hans, född 1826 (se tab 28)
 • Lars, född 1829 bonde Kläppe No 1,död 1905, gift 1856 med Agnes,född 1832, död 1921, dotter till bonden Hans Eriksson i Lungre. Barn:
  • Anna, f. 1857, d. 1922 ogift.
  • Brita f. 1860,d.1958,2Sveriges äldsta telefonist, gift 1908 m bonden Göran Eriksson, Kläppe,f.1856 d.1925.
  • Kristina f.1862 d. 1922.
  • Karin f. 1865 d. 1866.
  • Karin f. 1867 d. 1941, gift 1897 m bonden Erik Bengtsson, Kläppe, f. 1872 d. 1952.
  • Anders(Ante) f. 1870 d.1957 gift 1904 m Margaretha Kristina Nilsdotter fr Brunflo,bonde Kläppe no 1, deras barn:
   • Lars f. 1906 d.1981, gift1935 m Brita Maria Jönsdotter fr Brevåg f.1907 d. 1994, bonde på Kläppe no 1, deras barn:
    • Anna-Greta(Margareta) f. 1936,d. 2005, gift med med Gunnar Karlsson fr Knivsta,tog namnet Weinoff, deras barn:
     • Mats f. 1969,
     • Anders f. 1971,
    • Lars Anders f. 1942, gift 1970 m Kerstin Andersson fr Fjäl,f. 1946, deras barn:
     • Karin f. 1972,
     • Margareta f.1974, gift 2000 med Fredrik Johansson Östersund, deras barn:
      • Tilde f. 2001,
      • Linn f. 2003,
     • Lars f. 1976 nuv bonde på hemgården,
    • Olle f. 1946, sambo med Gull-Britt Jakobsson från Vännäs f. 1948, deras barn:
     • Maria f. 1977,
     • Elisabeth f. 1980,
     • Tomas f. 1983,
    • Bertil f. 1948, gift med Margaretha Hjertberg från Ed i Värmland, deras barn:
     • Emma f. 1987,
     • Erik f. 1991.
  • Hans f. 1873.
  • Lars Otto f. 1877.
 • Anders, född 1835 bonde Kläppe No 4 d. 1920, gift 1858 m Anna Magnusdotter, Korsta. Barn:
  • Anna f. 1861, gift 1888 m bondesonen Jonas Jonsson, Lungre, bonde på Kläppe no 4, deras barn:
   • Karin f. 1890, d. 1966, ogift,
   • Anton f. 1892,d. 1965, bonde på Kläppe no 4, gift m Märta Erika f. 1891, d. 1962, dotter till Erik Mårtensson, Bringåsen, barn:
    • Maria Gunilla f. 1916,
    • Anna Gunborg f. 1921, d. 2003, gift m Erik Åkerman, Västerås f. 1912, hennes son -
     • Gunnar Jonsson f. 1943,
      • deras barn:
     • Gunilla f. 1961, sambo m Leo Kortelainen f. 1961, deras barn:
      • Linda f. 1983,
      • Gabriel f. 1986,
      • Hampus f. 1996.
     • Jonas Åkerman, f. 1963, gift 2001 m Rose-Marie Jansson.
    • Jonas Rudolf f. 1925, d. 1971, gift m Carin Johansson fr Lit, f. 1930, deras barn:
     • Bertil f. 1950,
     • Magnus f. 1953,
     • Jeanette f.1961,
     • Ann-Louise f. 1964.
  • Magnina, född 1865 död 1950, lärarinna i Odenslund, ogift.
  • Brita Kristina, f. 1869, d. 1922, gift med Anders Karlsson , Norderåsen, f. 1876, d.
   • (?), deras barn:
   • Karl Algot, f. 1903,gift m Erika, dotter till Per Jönsson i Kläppe.
 • Kerstin, född 1837, död 1852 i närvfeber.

Anteckning till tab. 24

Anders Larsson i Kläppe företog under många år handelsresor till Stockholm , medförande flera lass skogsfågel, renstekar, smör, talg m. m. varvid försäljningen försiggick å Hötorget i Stockholm. Dessa resor företogs på vintern i Januari eller Februari. Anders Larsson var en mycket skicklig fiolspelman, och eftersökt bröllopsspelman, som tillsammans med sin nästan jemnårige ungdomskamrat Anders Nilsson från Korsta spelade vid 303 stycken bröllop i deras yngre år.

Tab. 187

Jon Johansson (son af Johan Nilsson i Häste, Rödön) född 1792 d. 25 April. Död 1848 d. 9 Augusti=56 år. Född i Wike, Rödöns socken. Bonde å hemmanet no 1 i Lungre1820 – 1848. Kyrkvärd 1824 – 1848. Gift 1818 d. 8 November med bondedottern Brita Persdotter i Lungre född 1795 d. 20 April. Död 1880 d. 18 Juni = 85 år. Dotter till Per Eriksson i Lungre o h h Brita Persdotter från Greningen. Barn:

 • Johan, född 1820 d. 20 Januari Död 1822 d. 28 Aug.Död i kikhosta.
 • Per, född 1824 d. 4 Januari. Död 1913 d. 10 Februari = 89 år Ogift. Bevistade Frösö skola 1838 -1839. Hemmansegare å No 1 i Lungre 1855 – 1887. Kyrkovärd i Kyrkås församling åren 1861 – 1888. Gården överläts år 1887 till systersonen Jonas Hansson(Tab.28)
 • Brita, född 1826 d. 8 febr ( se Tab. 28)
 • Kristina, född 1836 d. 24 April. Gift 1863 med bondesonen Pål Pålsson i Lungre, född 1839 d. 14 sept, död 1929. Bonde å hemmanet Lungre no 2. Barn: Paulus, född 1864, död 1887. Jonas, född 1877, död 1972 = 95 år, Gift med Anna Maria Eriksdotter från Odensala, inga barn. Bonde på föräldragården ( ”Jonas Påls”).

Tab. 28.

Hans Andersson,(son af Anders Larsson i Kläppe, se Tab 24)född 1826 den 6 Okt. Död 1900 den 24 April = 73 år 7 mån. 18 dag. Bonde å hemmanet 5/24 mantal Bringåsen no 2. War i yngre år sockenskrivare, samt kommunnalstämmoordförande i Kyrkås socken. Riksdagsman från och med 1870 till och med 1890 och bevistade 18 Riksdagar. Landstingsman i 30 år. R.W.O. (Riddare af Wasaorden) Gift 1853 den 19 Juni med bondedottern Brita Jonsdotter dotter till Jon Johansson från hemmanet no 1 i Lungre, född den 8de Februari. Död 1922 den 5 Juni= 96 år, 3 mån 27 dagar. Se tab 187(Det berättas att Brita år 1912(eller 1909?), när hon skulle titta på den då nybyggda lagården, föll i skulltrappan och ådrog sig lårbensbrott. Detta läkte aldrig utan hon fick resten av sitt liv släpa sig fram på kryckor. Hans och Brita övertog först faderns hemman i Kläppe men förmodligen p g a någon grannosämja överlämnade de detta till den yngre brodern Lasse efter ett par år och flyttade till Bringåsen.)

Barn:

 • Anna. Född 1855 d 24 feb, d. 20 juli 1935,(gift 1884 m Per Eriksson född
  • 1859, d. 1941, hemmansäg. Bringåsen no 3 <nuv. Bygdegården>) flyttade 1891 och blev gårdsägare i Odenslund. Styrelseledamot i Jämtlands läns sparbank.,(Per och systern Emma Juliana var barn till bonden Erik Persson, f. 1828 i Bringåsen , d. 1898, gift 1858 med Stina Märta Persdotter, f. 1835 i Brynje, d. 1922)

  • Barn:
  • Brita Kristina, f. 1885,död 1969. Gift 1910 med bondesonen Per Jacobsson Stadig,
   • född 1883,död 1958,3 bonde i Edsåsen Undersåker socken. Deras barn:
   • Märta Kristina, f. 1911, död 1921 i difteri.
   • Anna Brita, f. 1913, död 1921 i difteri.
   • Emma Kristina(Kerstin), f.1914, gift 1943 m Thure Mattsson, Frösön, f.1914, d.1971
    • deras dotter
    • Brita Christina Mattsson, f.1947, gift 1981 med Per Michael Jobs Söderlund, f.1942.
     • Barn:
     • Hedda Kristina Jobs, f.1981.
   • Hans Olof Eugen, f. 1916,död 1995, gift 1941 med Elin Lovisa Eriksson
    • fr. Tångböle i Åre socken,f. 1915, död 1993. Barn:
    • Ann-Kristin, f. 1941.
    • Hans-Göran, f. 1942.
    • Ingrid Elisabet, f. 1955.
    • Elin Marie-Louise, f. 1957, dotter
     • Sara Lovisa f.1997 .
    • Per-Olof Anders, f. 1962, Gift m Dorota Gorska, deras barn:
     • Gunnar f. 1997,
     • Matylda f. 1999,
     • Magdalena f. 2003.
   • Per Jacob, f. 1920, död 1995.
   • Karl Gustaf, f. 1924, d. 1999, gift m Kerstin fr Brynjegård, deras
    • barn:
    • Margareta,
    • Lars Olof, f. 1958, först sambo m Katharina Larsson, deras barn:
     • Hanna f. 1986,
     • Henrik f. 1987, Sedan gift m 1996 med Marilia Da Silva fr Mocambique, deras barn:
     • Antonio f. 1995,
     • en son f. 1997.
   • Lars-Erik f.1928, gift 1955 m Maria Hallencreutz, f.1932.
    • Jan Håkan, f.1963
  • Hans Erik, född 1887, död 1950. Redaktionssekreterare vid tidningen Östersunds-
   • posten. Gift 1920 med Jenny Andersson,f. 1888, död 1960, dotter till Inspektoren Gustaf Andersson i Bye, Lit. Inga barn.
  • Per Andreas, född 1889, död 1973. Fick först ett barn med Karin Olivia Hedman, gift
   • Olsson från Alsen, f. 1885, d. 1957.
   • Per Rune Olsson, f. 1921, d. 2003. Bonde i Åsen, Lit, gift med Ingrid Elisabet
    • f.1930. Barn:
    • Karin Elisabeth, f. 1954, död 2008, hennes barn
     • Helen Trapp f. 1973.
     Senare gift med Sven Hellström i Mo. Deras barn:
     • Anders f. 1981.
     • Kristofer f. 1984.
    • Kerstin f. 1958.
    • Per-Erik f. 1965.
    Per A blev senare bonde i Nyby, Lits socken, gift med Ingeborg Sandberg, född 1899, död 1991, dotter till bonden Göran Sandberg, Nyby. Barn:
   • Per Göran Sixten, född 1926, lärare vid Krigshögskolan i Karlberg. Gift 1953 med
    • Irma Therezia från Ramsele, född 1920. Skild 1975 och gift 2:a gången 1985 med Alli Eeva Berg från Finland, f.1938, d.2000. Barn i första giftet:
    • Per Erik Stefan, f.1956, sambo med Gullvi Brigitti Åström, f.1960. Deras barn:
     • Karolina Viola Ingeborg Åström-Eriksson, f.1990.
     • Amanda Teresia Magdalena Åström-Eriksson, f.1992.
  • Jon Julius, född 1891. Död 1975, föreståndare för ålderdomshemmet i Lit. Gift 1921
   • med Hedvig(Hedda) Kristina Landgren, f 1893, d 1987, dotter till bonden Axel Landgren i Bye,Lit. Barn:
   • Per Åke, född 1922, död 1990, ogift.
 • Anders Johan, född 1857 d 7de Mars. (se Tab. 35)
 • Jonas , född 1859 d. 11 Febr 1939. Bonde å hemmanet no 1 i Lungre(nuv äg Gunnar
  • Jonsson)Nämndeman. Ogift.
 • Hans, född 1861 d 27 maj,d.1945. Gårdsägare i Bringåsen å en del av hemmanet no 2(vid
  • skolan, nuv äg. Olof Sjödin) Kyrkovärd. Hälftenägare till en fastighet Gård No 11, Järnvägsgatan i Odenslund. Var även under en tid s k resepredikant. Gift 1900 m Karin Jacobsdotter född den 1sta Maj 1882 i Äggen, Undersåker, d. 1952. Barn:
  • Hans Josef (Joe), f 1902 d. 16 Sept., gift 1928 m Maria(Maja) f 1906, dotter till
   • bonden Olof Karlsson, Lillsjöhögen. Josef dog 1985 och Maja dog 1990. Inga barn.
  • Hans Martin, f. 1905, gift 1931 med Florence Sundholm, f. 1912 i Botorp,Värmland.
   • Florence dog 2001 och Martin dog 2002. Barn:
   • Norma Joanne f. 1937, gift m Carl Showalter, bosatt i Issaquah, Seattle,
    • Washington. Barn:
    • Stephen f.1964, gift m Paige Dean, adopt hennes barn -Paisley, f. 1993.
    • Garth f. 1967, gift m Jody Dierking. Deras barn: -Evan, f. 1995, -Karlyn, f. 2001
     • (adopt).
   • Robert(Bob) Martin f. 1939,bosatt i Redmond, Washington, gift 1:a g 1960 m Sandy.
    • Deras barn:
    • Rod (Sandy´s) f. 1958,
    • Jeannie(Sandys´s) f. 1960,
    • Heidi, f.1962, gift m Ernie Farmer, barn: -Kathie, -Nicholas.
     • Bob gift 2:a g 1977 m Kathy. Deras barn:
    • Hans f.1978,
    • August(Augie), f. 1980,
    • Knut, f. 1982,
    • Calvin, f 1989.
   • Karin (Moran), f 1946, bosatt i Ontario, California .
  Hans var först över till Amerika ensam 1911-12, sedan utvandrade hela familjen 1914, strax före krigsutbrottet, till Iron River i Michigan där de hade ett litet jordbruk. 1919 återvände familjen till Bringåsen där Hans och Karin blev kvar livet ut. Våren 1928 emigrerade Martin igen för gott till High Point, Seattle på västkusten där han senare gifte sig. På hösten samma år följde Josef efter, tillsammans med Maja efter att dom gift sig i Östersund bara någon vecka innan båten till Amerika avlöpte. Dom hade varsitt hus intill varandra i High Point och försörjde sig som många andra svenskar med arbete i den stora sågverksindustrin på västkusten. Maja återvände, förmodligen tänkt som en kortare period, för att hjälpa sina anhöriga i Lillsjöhögen omkring 1937. Svag hälsa och så småningom andra världskriget hindrade henne från att fara tillbaka till Josef i Amerika. När så fadern Hans dog i slutet på 1945 måste även Josef åka hem för att i första hand ordna upp dödsboet. Efter en del funderande slutade det med att han sålde sin fastighet i High Point, löste ut Martins andel i hemgården och blev åter svensk för tredje och sista gången, även om Amerikadrömmen alltid liksom hos fadern fanns kvar till livets slut.
 • Brita Kristina f. 1867 d. 26 April.Död i tbc 1916. Gift 1898 med bondesonen Lars Olof
  • Eriksson i Lungre, Kyrkås socken, född 1873,död 1956. Bodde från 1900 i gård No 11, Järnvägsgatan, Odenslund, hälftenägd tillsammans med Britas bror Hans Hansson, Bringåsen. I januari 1908 flyttade dom tillbaka till Lungre och tillträdde far Erik Jonssons gård no 1 i Lungre. Barn:
  • Hildur Kristina, född mars 1898, död i maginflammation dec. 1898.
  • Brita Erika, född tvilling 1898, död 1992. Gift 1924 med bondesonen Nils Olof
   • Eriksson Storbränna, Häggenås. Född 1896, död 1963. Senare bonde å sitt fadershemman. Deras barn:
   • Karin Birgit f. 1925.
   • Astrid Laurina,född 1926, gift med Lars-Erik Eriksson från Norderåsen, Häggenås,
    • född 1926, död 1997. Barn:
    • Ann-Mari Eriksson-Öhman, gift med Per-Olov Öhman, född 1956.Deras barn:
     • Emeli, född 1991.
     • Daniel, född 1996.
   • Anna Helena född 1926(tvilling),gift med Gösta Persson, född 1932 från Gåxsjö.
    • Barn:
    • Rut Persson, född 1959, sambo med Lennart Beckman. Deras barn:
     • Therese Beckman, född 1995.
    • Per-Åke Persson, född 1962, gift med Maria Kempe. Deras barn:
     • Victoria, född 1996.
     • Joel, född 2002.
   • Lars Erik f. 1931, bonde å fadersgården. Gift med Maria Stjernström, född 1931,
    • från Sikås, Hammerdal. Barn:
    • Ingrid Nilsson, född 1971, gift med Axel Nilsson.
    • Birgitta Nilsson, född 1974.
  • Astrid, född 1904, död 1982. Gift med Carl Svensson-Vinnerlid från Vigge, Bergs
   • Kommun, född 1905, död 1986. Deras barn:
   • Elisabet(Lisa) Vinnerlid, född 1940, gift med Sven-Gösta Johansson, född 1929. Inga
    • barn.
   • Sven-Olov Vinnerlid, född 1942, död 1982. Inga barn.
   • Frank Vinnerlid, född 1947, gift med Ann-Britt Rådberg. Barn:
    • Jimmy, född 1977.
    • Victoria, född 1985.
 • Lars Petter, f. 1870 d. 20 febr, död 1954. Tagit efternamnet Hansander. Bonde i
  • Singsjöböle, Brunflo socken. Kyrko- och skolrådsledamot i Brunflo. Gift 1900 med Emma Kattarina född 1877,död 1970, dotter till bonden Lars Eriksson i Böle. Barn:
  • Helga Kattarina, född 1901, död 1988,
  • Lars Birger, född 1903, död 1999, ogifta.
  • Hans Emanuel född 1906, död 1984, gift 1936 med Märta Johanna född, 1903, död 1986,
   • dotter till bonden Olof Karlsson i Lillsjöhögen. Bonde på fadersgården fr 1938. Barn:
   • Hans Ivar född 1941, gift 1969 med Ruth Östman född 1940 i Själevad. Deras barn:
    • Katarina, född 1970, gift 1999 med Tomas Ljungkvist, född 1962 i Ärla, Södermanland
     • Barn:
     • Axel, född 2000,
     • Agnes, född 2002.
    • Daniel, född 1972, gift 1996 med Haifaa Maria Toma, född 1975 i Irak. Barn:
     • Vanessa, född 2000,
     • Melissa, född 2004.
     • Lucas, född 2006.
   • Maria (Maja) Elisabet, född 1942, gift 1977 med Lars Holmström, född 1948 i
    • Kungsgården Deras barn:
    • Anders, född 1978,
    • Ida, född 1979, gift med Markus Johansson, född 1972. Antagit namnet Hansander.
     • Barn:
     • Jonatan, född 2001,
     • Alma, född 2003
   • Olov(Olle) Erland, född 1944, (Nu äger och brukar fadersgården), gift 1979 med
    • Kerstin Gustafsson , född 1948 i Oviken Deras barn:
    • Johan, född 1977, gift 2006 med Annika Nylund född i Färila.
    • Anna, född 1980, gift med Simon Eriksson från Lit, född 1975 (Antagit namnet
     • Hansander)
    • Lars, född 1981,
    • Hans-Erik, född 1985,
    • Nils, född 1988,
    • Anders, född 1995.
   • Lars Sigvard(Sigge) född 1946. Gift 1993 med Lena Borgström, född 1956 i Edsbyn.
  • Erik Ingvar Andreas, född 1909, död 2000. Gift 1937 med Margit Hanna Elise Palmqvist
   • född 1911 i Valla, Frösön, död 1989. Målarmästare på Samariterhemmet i Uppsala. Barn:
   • Lars Einar(Eje), född 1938. Gift 1964 med Jenny f. Larsson från Järbo, född 1938,
    • död 2000. Deras barn:
    • Anna-Carin, född 1965, gift 1988 med Bahram Nazemroaya-Sedeh från Iran, född 1961.
     • Barn:
     • Arzhang, född 1990,
     • Manizeh född 1993,
     • Jasmin, född 1997,
     • Fardis, född 2001.
    • Helena, född 1967.
   • Inger Margareta, född 1941, död 2003. Gift 1963 med Göran Libell, född 1938 i
    • Lugnvik, Ångermanland. Deras barn:
    • Mattias, född 1964 , gift 1998 med Eva f. Nordstrand,
    • Jonas, född 1966, gift med Monica ?,
    • Carolina, född 1969,
    • Charlotta, född 1973,
    • Petter, född 1974, gift 1998 med Kajsa f. Sjödell.
  • Knut Johan, född 1911, död 1993. Gift 1941 med Helga Terese Olsson fr. Bodal,
   • Brunflo, född 1916. Sjukhusintendent på Samariterhemmet i Uppsala. Barn:
   • Olof Lennart, född 1942, död 1999, gift med Margareta f. Svensson, född 1946, död
    • Barn: Eric, född 1982,
    • Linnea, född 1983.
   • Ingrid Margareta, född 1944, gift med Jan Eriksson, född 1945. Barn:
    • Malin, född 1977,
    • Carl, född 1980,
    • Ida, född 1984.
   • Astrid Elisabet, född 1948, gift med Lennart Jönsson, född 1940. Barn:
    • Olof, född 1975,
    • Karin, född 1977,
    • Anna, född 1984,
    • Anders, född 1984. Barnen har tagit namnet Hansander.
  • Anna Brita, född 1914. Gift 1941 med hemmansägaren Erik Axel Nilsson i Gåije, född 1904,
   • död 1976. Barn:
   • Bengt Anders, född 1942, gift med Margareta Persson, född 1939 i Hammerdal. Deras
    • barn:
    • Cecilia, född 1971, gift med Richard Olsson. Barn
     • Jonathan, född 2001,
     • Emilia, född 2003.
    • Christina, född 1974, gift med Richard Martinsson, född 1970 i Storuman. Barn:
     • Nehemja, född 2002,
     • Benjamin, född 2004.
   • Kerstin Ingeborg, född 1943, gift 1973 med Anders Edvard Eriksson i Tuvattnet,
    • Laxsjö, född 1929, död 1988. Barn:
    • Ingrid Marianne, född 1974.
    • Anna- Karin Ingeborg, född 1978.
    • Erik Anders Ingemar, Född 1980.
   • Ingrid Birgitta, född 1949.

Anteckning till Tab 28.

Hans Andersson i Bringåsen var en mångsidigt utbildad man, skicklig i smidning, handaslöjd och snickring. War i sin medelålder en framstående elgjägare och en säker skytt. Hans karakteristik ooch lefnadsbana kan i öfrigt beskrivas på följande sätt.

Någon skolunderbyggnad har Hans Andersson aldrig fått utöver den undervisning som kunde erhållas i en småskola på 1830-talet. Folkskolor funnes då icke ännu, men då han under hela sitt lif hade en sällsynt stor läslust och godt minne förvärfvade han sig med tiden genom sjelfstudium rätt så omfattande kunskaper i olika ämnen. Det som särskilt intresserade honom voro historia, geografi och naturkunnighet. I astronomi var han betydligt hemmastadd, varföre han ock äfven på äldre dagar, noga följde planeternas gång och ställning på himla- valfvet under olika årstider. Skrivning, samt räkning i de fyra enkla räknesätten fick han tidigt lära sig af sin skriv- och räknekunnige fader. Hans Anderssons intellektuella begåfning var mycket mångsidig, han hade en ovanligt god uppfattningsförmåga, var snabbtänkt och egde ett klart förstånd i allt.

Särskildt kan antecknas att han egde ett högst ovanligt lokalsinne och orienteringsförmåga i skog och mark, som aldrig svek. Derjemte var han mycket skicklig i konsten att efter ögonmått kunna bedöma afstånd och höjdlägen. Till sin karaktär var Hans Andersson strängt rättrådig och tålde derför aldrig några orättvisor. Med sin klara uppfattning och sin skarpblick insåg han alltid det rätta och handlade derefter. Wid motsägelser kunde han lätt brusa upp och med stor skärpa framhålla sina egna synpunkter, som han ansåg vara de rätta.

Wid något över 30 års ålder blef Hans Andersson, efter sin fader, antagen till sockenskrivare i Kyrkås kommun, hvilken befattning afsåg att ombesörja de kommunala angelägenheterna, såsom debitering af utskylder m.m. Sedan de af riksdagen 1862 antagna nya komunal-författningarna skulle börja tillämpas blef Hans Andersson utsedd till kommunalstämmans och kommunalnämndens första ordförande inom Kyrkås socken, vilka befattningar af honom innehades åren 1863 – 1869, eller intilldess han sistnämnda år blef vald till riksdagsman för Offerdals- Lits- och Hammerdals tingslagar, vilka då utgjorde Jämtlands norra valkrets. Som riksdagsman bevistade han riksdagarna 1870 – 1883, samt åren 1887 - 1890 och var derunder i många år ledamot af statsutskottet.

Redan år 1863 blef Hans Andersson vald till landstingsman för Lits tingslag ooch fungerade som sådan i mer än 30 års tid.

Under många år var han äfven ledamot i bevillningsberedningar och bevillningstaxeringar. War styrelseledamot i Jämtlands Folkbank, samt i Sveriges riksbank i Östersund till några år före sin död år 1900. Att ej nämna en hel del andra befattningar och uppdrag af olika slag.

Till riddare af kungl. Wasaorden blef Hans Andersson utnämnd något år på 1870-talet. (Enligt funnen brevväxling skedde denna utnämning 1896.)

Till sitt yttre var Hans Andersson en storväxt man, men magerlagd tillfölje af kronisk magkatarr, som han led af i mycket lång tid och som slutligen blef hans död.

Tab. 35.

 • Anders Johan Hansson (son af Hans Andersson i Bringåsen, se Tab. 28) född 1857 d. 7de Mars. Hemmansegare å No 2 i Bringåsen. Död 23 juli 1932. Kommunalnämnds- och fattigvårdsstyrelseordförande i 24 år. Landstingsfullmäktige i 31 år. Direktör i aktiebolaget Jordbrukarbanken i Östersund. Sedermera styrelseledamot i Sv. Handelsbanken. R. W. O. från år 1906.

Gift 1887 d. 19 Juni (fel! skall vara 21 juni) med bondedottern Ingeborg Nilsdotter i Bringåsen, född 1866 d. 28 Nov., Död 1902 d. 28 Juni. Dotter till bonden Nils Persson derstädes(på Backmans) och hans hustru Anna Eriksdotter från Boda, Lit. Gift 2dra gången 1905 den 17 Juni med bondedottern Maria Erika Eriksdotter i Rösta, Ås socken, född 1870 den 4de Maj. Dotter till bonden Erik Mårtensson derstädes. Död 1942 den 31 mars. Barn i 1sta giftet:

 • Hans Petter, född 1888 d. 22 November1970. Hemmansägare i Smesta, Lits socken. Gift 1917 d. 29 Maj med Anna Kristina Nilsdotter, född 1894 d. 5 Juni, d 1978 dotter till bonden Nils Persson i Smedsta. Barn:
  • Bojan Paulina, född 1917 d. 14 Nov. d 2000. Gift med Ante Jonsson från Böle, Lit, född 1910 ,död 1998. Bönder i Smedsta. Deras Barn:
   • Arne , född 1943(nuv. ägare o brukare på hemgården, gift med Doris född Jonsson fr. Svensåsen, Oviken, Barn:
    • Åsa Maria, född 1974, bosatt i Uppsala,
    • Ulrika född 1976 gift med Isam Baydon från Libanon, bosatta i Märsta – barn
     • Nadja född 2002,
    • Lars född 1979 gift med Pratima Thapa Magar från Nepal, barn
     • Elise född 2004, bosatta i Smedsta.
   • Anna Hjördis, född 1947, gift med Håkan Andersson och bosatt i Hörnefors .Barn:
    • Leif Jonas, född 1969,sambo med Charlotte Dahlin från Härnösand Barn:
     • Jonatan född 1994 o.
     • Rasmus född 1996,
    2:a sambo Annica Johansson från Vilhelmina.
    • Marian Helena, född 1971, sambo med Mikael Bäckström från Umeå, barn:
     • Julia född 1997 och
     • Tove född 2000 bosatta i Mönsterås.
    • Fredrik född 1980 bosatt i Stockholm.
 • Anton Nikolaus, f. 1892 d. 21 febr. Gift1925 med Ingeborg Eriksdotter, född 1898, d. 1967 dotter till Bonden Erik Jonsson i Korsta, Lits Socken. (Köpte år 1925 halva hemgården, som nybyggts år1922-23. 1930 lämnades gården som senare (1938) köptes av systern Karin och hennes man Nils H Nilsson och Nikolaus flyttade till Korsta i Lit. Deras barn:
  • Hans, född 1940, död 2003).
  Senare flyttade Nikolaus till Östersund där han dog år 1982
 • Jonas Emil, f. 1894 d. 17 april. Död 1916 d. 3/10 i Stockholm.
 • Lars Julius, f. 1896 d. 15 febr. d. 1980. Bonde å hemmanet No 29 i Skjör, Kyrkås
  • socken, gift 1918 med Märta Elisabet Karlsdotter född 1893, dotter till bonden Karl Eriksson derstädes. Barn:
  • Ingeborg Elise, född 1919,gift 1943 med Erik Wiktor Jonsson född 1910 i Fjäl,Bonde
   • å fastigheten Lungre 1 från 1943. Barn:
   • Lars Gunnar, född 1945 , gift 1972 med Gulli Viola Johansson från Västerstad i
    • Skåne, bonde på hemgården från 1975. Deras barn:
    • Lars Tobias född 1973,
    • Per Jonny född 1976 och
    • Linda Elisabet född 1978.
   • Erik Anders Tore, född 1950, gift 1978 med Karin Berit Jonsson född 1944 från Lorås
    • Hammerdal.
  • Karl Edvard, född 1921 d. 29 september 2002. Gift med Signe Weider i Mo, Lit f.1915
  • Lars Anders, född 1924 d. 2 februari(tvilling med Märta Maria, död samma år). Gift
   • med Gurli Märta Persdotter fr Ramsele f. 1929. Bonde på hemgården 1962 till 2000. Barn:
   • Siv Märta, född 1961,bosatt i Skjör sambo med Hans Wahlström, f.1965 från
    • Häggenås.Deras barn
    • Johan, född 1997 och
    • Anton, född 2001.
   • Lars Albert Stefan,född 1967, nuv ägare av hemgården, sambo med Helena Lindell
    • född 1975 från Östersund (adopt Mexico).Hennes barn
    • Thomas, född 1997.
 • Brita, född 1897 d. 14 nov. Död 1912.
 • Anna, född 1900 d. 30 Maj 1973.(Växte upp hos sin moster Juliana och Jöns Backman på gården ”Backmans”).Gift 1933 med Erik Emanuel Eriksson f. 1891 d. 1967 och bonde å Kläppe No 4. Barn:
  • Ingegärd född 1935 d. 21/12 och gift med Axel Broman f. 1932 i Gäddede, nuv. bonde på Kläppe No 4. Deras barn:
   • Gerd Marianne, född 1959 och
   • Göte Per Erik, född 1964, sambo med Lamduan, född 1967 från Thailand.
 • Barn i 2dra giftet:
  • Karin. f. 1906 d. 29/7. Gift d. 2/7 1934 med Nils Halfdan Nilsson, född 1907 26/8 i Dusnäset, Stugun. Köpte halva Bringåsen No 2(blev Bringåsen 211 ) 1938 av brodern Erik. Nils H. dog 1963.Karin dog 2004.Barn:
   • Jan Anders född 1941, gift 1968 med Helena Katarina Larsson född 1944 i Hagsta, Torpa socken i Kungsör, Västmanland. Äger nu fastigheten Bringåsen 211 och brukar den tillsammans med den andra halvan samt ett antal andra fastigheter i Bringåsen och Lungre. Deras barn:
    • Lars Anders, född 1969, sambo med Lena Christina Persson, född 1968 i Bunkeflo. Bosatta i Bunkeflostrand, Malmö med barn:
     • Lena Amanda, född 1995 i Malmö,
     • Tilde Katarina, född 2005 i Bunkeflo.
    • Karl Johan(Forssén), född1972, gift 2001 med L inda Forssén född 1972 i Myckle, Skellefteå.Bosatta i Genvalla Frösön med barn:
     • Nils, född 2002,
     • Arvid och
     • Elias, födda 2005 .
    • Anna Katarina, född 1979, sambo med Johan Andersson född 1978 i Bua, Halland. Bosatta Uppsala. Barn:
     • Axel, född 2006.
   • Bernt Staffan, född 1943, Gift 1979 med Audfrid Ingeborg Lein född i Röra, Norge 1949. Bor på avstyckad tomt från Br. 211 med barn:
    • Ole Kristen född Lein år 1973 i Steinkjer, sambo i Uppsala med Marie Olsson född 1976 .
    • Nils Eskil , född 1981.
   • Inger Maria, född 1947, gift 1979 med Gränt Evert Wallin född 1942 i Rossön, Nyland i Ångermanland. Bosatta därstädes med barn:
    • Nils Olof, född 1976,
    • Tor Are född 1978,
    • Ravn Egil född 1979,
    • Liv Inger född 1982,
    • Eva Maria född 1984,
    • Sven Emil född 1987,
    • Elin Anna-Karin, född 1989.
  • Erik f. 1908 d. 24/4. Gift 1938 med Elsa Svensson från Wad i Vingåker (född i Degerfors), f. 1912, d. 1975. Bonde på halva hemgården Bringåsen No 2 (Br.2 2) från 1938. Barn:
   • Erik Anders, född 1941, gift 1970 med Ingrid Yvonne Nilsson, född 1945 från Ånn. Död 2002. Deras barn:
    • Nils Anders Sören, född 1974 och
    • Per Erik Örjan, född 1977.
   • Lars Åke, född 1945, gift 1968 med Anna Birgitta Salomonsson, född 1947 på Frösön, uppväxt i Silje Rödön. Deras barn:
    • Björn Åke, född 1970, gift 2000 med Anna-Carin Margareta Persson, född 1970 i Kaxås, och deras barn
     • Anders Johan Fredrik, född 2000,
     • Per Erik Adrian, född 2002,
     • Anna Elise Dorothea, född 2004.
    • Lars Rikard, född 1972.
    Gift 2:a gången 1979 med Margareta Elisabet Strindlund, född 1948 i Krokom. Gift 3:e gången 1995 med Sally Vivianne Jonsson, född 1949 i Borgvattnet.

Busvebacken: SlaktRegister (senast redigerad 2019-04-08 13:38:18 av JanNilsson)