Skillnader mellan versionerna 53 och 54
Version 53 vid datum 2014-09-09 21:13:25
Storlek: 13692
Editor: JanNilsson
Kommentar:
Version 54 vid datum 2014-09-09 21:25:38
Storlek: 13878
Editor: JanNilsson
Kommentar:
Raderingar markeras som den här. Bidrag är markerade som den här.
Linje 5: Linje 5:
I efterskriften längst ner hämtade jag några klipp från wikipedia för att få in lite nutida perspektiv på den utveckling som vi kanske trodde på eller befarade när vi besökte en mängd olika biståndsprojekt från olika givare världen runt. Där finns bl a några siffror på andel av befolkningen som är sysselsatta med jordbruk, vilket enligt min uppfattning är den tydligaste indikatorn på folkets genomsnittliga levnadsstandard. När den siffran som här fortfarande ligger runt 3/4 av folket i matproduktion, så är mat för allmänheten mycket kostsam och svälten finns bara runt hörnet. Nivån är sannolikt oförändrad eller kanske sämre än den var 1970, och dessa Afrikaländer ligger numera mycket långt efter ett antal asiatiska "tigerekonomier" som startade från ett liknande läge på 60-talet.'' I efterskriften längst ner hämtade jag några klipp från wikipedia för att få in lite nutida perspektiv på den utveckling som vi kanske trodde på eller befarade när vi besökte en mängd olika biståndsprojekt från olika givare världen runt. Där finns bl a några siffror på andel av befolkningen som är sysselsatta med jordbruk, vilket enligt min uppfattning är den tydligaste indikatorn på folkets genomsnittliga levnadsstandard. När den siffran som här fortfarande ligger runt 3/4 av folket i matproduktion, så är mat för allmänheten mycket kostsam och svälten finns bara runt hörnet. Nivån är sannolikt oförändrad eller kanske sämre än den var 1970, och dessa Afrikaländer ligger numera mycket långt efter ett antal asiatiska "tigerekonomier" som startade från ett liknande läge på 60-talet. Jag har utvecklat detta närmare i länken OdlingsTeknik där jag jämför erfarenheter av äldre och nyare metoder och teknik i relation till urbaniseringen på olika håll i världen.''
 • Ostafrikas lantbruk och biståndspolitik så som det upplevdes och beskrevs av en årskurs lantbruksstudenter på safari och studieresa i Kenya och Tanzania i juni-juli 1970.

Reserapportens tillkomst beskrivs närmare i förordet. Nu har jag letat fram den ur bokhyllan och skannat densamma i gråskalaprogram. För ett tag sedan skannade jag hela vårt skåp med gamla diabilder och fick bl a fram färgbilderna nedan som Lena och jag tog med var sin kamera under resan. Diorna hade börjat chansera, så jag har efter ringa förmåga försökt fräscha upp dem med Gimps fotoshop. På den gamla tiden när tidningen gjordes kunde vi bara trycka foton i svartvitt från dom som tagit med negativ film.

I efterskriften längst ner hämtade jag några klipp från wikipedia för att få in lite nutida perspektiv på den utveckling som vi kanske trodde på eller befarade när vi besökte en mängd olika biståndsprojekt från olika givare världen runt. Där finns bl a några siffror på andel av befolkningen som är sysselsatta med jordbruk, vilket enligt min uppfattning är den tydligaste indikatorn på folkets genomsnittliga levnadsstandard. När den siffran som här fortfarande ligger runt 3/4 av folket i matproduktion, så är mat för allmänheten mycket kostsam och svälten finns bara runt hörnet. Nivån är sannolikt oförändrad eller kanske sämre än den var 1970, och dessa Afrikaländer ligger numera mycket långt efter ett antal asiatiska "tigerekonomier" som startade från ett liknande läge på 60-talet. Jag har utvecklat detta närmare i länken OdlingsTeknik där jag jämför erfarenheter av äldre och nyare metoder och teknik i relation till urbaniseringen på olika håll i världen.

Reserapport

Innehåll och förord

Safari 0 Karta

Safari 1 Safari 2

Nyckeln till framtiden, Tanzanias geografi, natur och klimat

Safari 3

Tanzanias historia fram till 1964

Safari 4

Östafrikansk samhällskultur

Safari 5

Undervisning i Östafrika

Safari 6

Sociala förhållanden

Safari 7 Safari 8 Möte Marknad

(Annons) Varför inte biståndsarbete?

Safari 9

Näringsliv

Safari 10

Kommunikationer

Safari 11 Iringa airport Kopparvägen

Östafrikanska samarbetet, OAU, Ujamaabyar

Safari 12 Safari 13 Ujamaa med lerhus Vägkanten

Växtodling i Kenya

By i Aberdare

Safari 14

Safari 15

Växtodling i Tanzania

Gård i inlandet Gård m te och bananer

Safari 16 Safari 17 Safari 18

Animalisk produktion

Safari 19 Safari 20 Kor på svedjebruk Kor på kulturbete, kokos

Safari 21 Safari 22 Får högstäpp Får, engelsk modell

Safari 23 Safari 24

Teknik och arbetsmetoder

Safari 25 Invägning av te

Teplockning Kaffebuske Kaffejäsning o tork Stig under kakao

Safari 26

Safari 27

Safari 28 Östafrikadag

Ekonomi

Safari 29 Sockerrör i Kahe, Moshi ger skugga åt Lena

Sockerplantager fanns då och har fortfarande aktualitet i svenska kommunala bioenergiprojekt.

Safari 30 Safari 31

Safari 32

Resan dag för dag

Gänget Kvällsmöte Ingrid J på väg Ingemar J begrundar

Kenya

Safari 33

Tanzania

Safari 34

Mwanza

Safari 35

Bukoba, Musoma

Safari 36

Songea

Safari 37

Mbeya

Safari 38

Safari 39

Efterskift 2014

För att få lite perspektiv till vad vi studenter trodde och tänkte kring de här ländernas status och kommande utveckling, har jag hämtatt några klipp ur wikipedias beskrivningar över ländernas nutida status.

Kenya

Kenyas fungerande ekonomi är en av de värsta i Afrika, även om man hade en ekonomisk tillväxt under tre år från 2004 till 2007. Ekonomin är marknadsbaserad, med några statligt ägda infrastrukturföretag, och bibehåller ett liberaliserat externt handelssystem. Ekonomin är mycket beroende av jordbruk och turism. Jordbrukssektorn anställer nästan 75% av landets 37 miljoner invånare. Hälften av sektorns produktion är för det egna hushållet.

Kenya is still a poor developing country with a Human Development Index (HDI) of 0.519, putting the country at position 145 out of 186 – one of the lowest in the world and about 38% of Kenyans live in absolute poverty. The important agricultural sector is one of the least developed and largely inefficient, employing 75% of the workforce compared to less than 3% in the food secure developed countries.

The principal cash crops are tea, horticultural produce, and coffee. Horticultural produce and tea are the main growth sectors and the two most valuable of all of Kenya's exports. The production of major food staples such as corn is subject to sharp weather-related fluctuations. Production downturns periodically necessitate food aid—for example, in 2004 aid for 1.8 million people because of one of Kenya's intermittent droughts.

Tea, coffee, sisal, pyrethrum, corn, and wheat are grown in the fertile highlands, one of the most successful agricultural production regions in Africa. Livestock predominates in the semi-arid savanna to the north and east. Coconuts, pineapples, cashew nuts, cotton, sugarcane, sisal, and corn are grown in the lower-lying areas.

Unfortunately, the country has not attained the level of investment and efficiency in agriculture that can guarantee food security and coupled with resulting poverty (53% of the population lives below the poverty line), a significant portion of the population regularly starves and is heavily dependent on food aid. Poor roads, an inadequate railway network, under-used water transport and expensive air transport have isolated mostly arid and semi-arid areas and farmers in other regions often leave food to rot in the fields because they cannot access markets. This was last seen in August and September 2011 prompting the Kenyans for Kenya initiative by the Red Cross.

Tanzania

Efter självständigheten 1961 kom en svår ekonomisk nedgång. I den socialistiskt styrda ekonomin ägde staten alla större företag och kontrollerade ekonomin. Priser som inte följde prismekanismen ledde till dålig export och låg reell tillväxt, samtidigt som en hög inflation. Slutligen minskade produktionen från jordbruket, som hade kollektiviserats av Nyerere under den inhemska kommunistiska varianten Ujamaa, stadigt. Efter Nyereres avgång 1986 liberaliserades ekonomin med delvis marknadsorienterade reformer, såsom ett nytt jordbrukssystem, priser mer enligt prismekanismen och en finanssystemreform. Trots detta var tillväxten låg ända fram till 1995. Strukturförändringar sedan dess har förbättrat ekonomin: ett finansdepartement med stöd av bland annat IMF för att rehabilitera den gammalmodiga ekonomiska infrastrukturen.

Jordbruket i Tanzania är landets viktigaste sektor, och motsvarar 26,6 % av BNP, med produkter som kaffe, bomull, te, nejlika, sisal och cashewnötter, vilka utgör en stor majoritet av exportintäkterna. Jordbruket utgör dessutom 85 % av exporten och sysselsätter 80 % av arbetskraften. Stora delar av jordbruksprodukterna når aldrig marknaden, vilket frustrerar jordbrukssektorns tillväxt. Landets topografi och klimat begränsar odlingen till endast 4 % av landets yta.

1957 hade landet 8,7 miljoner invånare, och 1969 12 231 000. 1978 låg invånarantalet på 17 527 562 invånare. I juli 2011 beräknades folkmängden uppgå till 42 746 620 invånare.[

Busvebacken: OstAfrika (senast redigerad 2015-10-24 21:55:28 av JanNilsson)