Skillnader mellan versionerna 14 och 17 (sträcker sig över 3 versioner)
Version 14 vid datum 2012-08-14 20:54:39
Storlek: 2496
Editor: JanNilsson
Kommentar:
Version 17 vid datum 2021-05-21 21:44:01
Storlek: 2464
Editor: JanNilsson
Kommentar:
Raderingar markeras som den här. Bidrag är markerade som den här.
Linje 3: Linje 3:
hämtad ur jubileumsboken ''Wången 100 år''. hämtad ur jubileumsboken ''Wången 100 år'' son utgavs år 2003.
Linje 6: Linje 6:
{{http://www.busvebacken.ath.cx/Nilsg%C3%85slings?action=AttachFile&do=get&target=W+100+%C3%A5r+10a.jpg|Wången 100 år|width=§1000}}
{{http://www.busvebacken.ath.cx/Nilsg%C3%85slings?action=AttachFile&do=get&target=W+100+%C3%A5r+1a.jpg|Wången 100 år 1|width=1000}}
{{http://www.busvebacken.ath.cx/Nilsg%C3%85slings?action=AttachFile&do=get&target=W+100+%C3%A5r+2a.jpg|Wången 100 år 2|width=1000}}
{{http://www.busvebacken.ath.cx/Nilsg%C3%85slings?action=AttachFile&do=get&target=W+100+%C3%A5r+3a.jpg|Wången 100 år 3|width=1000}}
{{http://www.busvebacken.ath.cx/Nilsg%C3%85slings?action=AttachFile&do=get&target=W+100+%C3%A5r+5a.jpg|Wången 100 år 4|width=1000}}
{{http://www.busvebacken.ath.cx/Nilsg%C3%85slings?action=AttachFile&do=get&target=W+100+%C3%A5r+6a.jpg|Wången 100 år 5|width=1000}}
{{http://www.busvebacken.ath.cx/Nilsg%C3%85slings?action=AttachFile&do=get&target=W+100+%C3%A5r+7a.jpg|Wången 100 år 6|width=1000}}
{{http://www.busvebacken.ath.cx/Nilsg%C3%85slings?action=AttachFile&do=get&target=W+100+%C3%A5r+9a.jpg|Wången 100 år 7|width=1000}}
{{http://www.busvebacken.ath.cx/Nilsg%C3%85slings?action=AttachFile&do=get&target=W+100+%C3%A5r+11a.jpg|Wången 100 år 8|width=1000}}
{{http://www.busvebacken.ath.cx/Nilsg%C3%85slings?action=AttachFile&do=get&target=W+100+%C3%A5r+12a.jpg|Wången 100 år 9|width=1000}}
{{http://www.busvebacken.ath.cx/Nilsg%C3%85slings?action=AttachFile&do=get&target=W+100+%C3%A5r+13a.jpg|Wången 100 år 10|width=1000}}
{{http://www.busvebacken.ath.cx/Nilsg%C3%85slings?action=AttachFile&do=get&target=W+100+%C3%A5r+14a.jpg|Wången 100 år 11|width=1000}}
{{http://www.busvebacken.se/Nilsg%C3%85slings?action=AttachFile&do=get&target=W+100+%C3%A5r+10a.jpg|Wången 100 år|width=§1000}}
{{http://www.busvebacken.se/Nilsg%C3%85slings?action=AttachFile&do=get&target=W+100+%C3%A5r+1a.jpg|Wången 100 år 1|width=1000}}
{{http://www.busvebacken.se/Nilsg%C3%85slings?action=AttachFile&do=get&target=W+100+%C3%A5r+2a.jpg|Wången 100 år 2|width=1000}}
{{http://www.busvebacken.se/Nilsg%C3%85slings?action=AttachFile&do=get&target=W+100+%C3%A5r+3a.jpg|Wången 100 år 3|width=1000}}
{{http://www.busvebacken.se/Nilsg%C3%85slings?action=AttachFile&do=get&target=W+100+%C3%A5r+5a.jpg|Wången 100 år 4|width=1000}}
{{http://www.busvebacken.se/Nilsg%C3%85slings?action=AttachFile&do=get&target=W+100+%C3%A5r+6a.jpg|Wången 100 år 5|width=1000}}
{{http://www.busvebacken.se/Nilsg%C3%85slings?action=AttachFile&do=get&target=W+100+%C3%A5r+7a.jpg|Wången 100 år 6|width=1000}}
{{http://www.busvebacken.se/Nilsg%C3%85slings?action=AttachFile&do=get&target=W+100+%C3%A5r+9a.jpg|Wången 100 år 7|width=1000}}
{{http://www.busvebacken.se/Nilsg%C3%85slings?action=AttachFile&do=get&target=W+100+%C3%A5r+11a.jpg|Wången 100 år 8|width=1000}}
{{http://www.busvebacken.se/Nilsg%C3%85slings?action=AttachFile&do=get&target=W+100+%C3%A5r+12a.jpg|Wången 100 år 9|width=1000}}
{{http://www.busvebacken.se/Nilsg%C3%85slings?action=AttachFile&do=get&target=W+100+%C3%A5r+13a.jpg|Wången 100 år 10|width=1000}}
{{http://www.busvebacken.se/Nilsg%C3%85slings?action=AttachFile&do=get&target=W+100+%C3%A5r+14a.jpg|Wången 100 år 11|width=1000}}
Linje 21: Linje 21:
{{http://www.busvebacken.ath.cx/Nilsg%C3%85slings?action=AttachFile&do=get&target=W+100+%C3%A5r+20a.jpg|Wången 100 år 12|width=1000}} {{http://www.busvebacken.se/Nilsg%C3%85slings?action=AttachFile&do=get&target=W+100+%C3%A5r+20a.jpg|Wången 100 år 12|width=1000}}

2003 Nils G Åslings Wångenhistoria

hämtad ur jubileumsboken Wången 100 år son utgavs år 2003.

Wången 100 år Wången 100 år 1 Wången 100 år 2 Wången 100 år 3 Wången 100 år 4 Wången 100 år 5 Wången 100 år 6 Wången 100 år 7 Wången 100 år 8 Wången 100 år 9 Wången 100 år 10 Wången 100 år 11

Här har jag lämnat en lucka på 25 sidor som handlar om utvecklingen efter 1930 då travintressena mer och mer konkurrerade om avelsinriktningen, samtidigt som det blev mer och mer uppenbart att den här hästtypens gamla roll som närmast allenarådande dragkraftalternativ i familjejordbruk och i armén var ifrågasatt. Ändå var det många gamla hästvänner med stort samhällsinflytande som stretade emot i det längsta och lyckades vidmakthålla åtminstone en del av den gamla samhällsfinansierade brukshästaveln nästan ända fram till hundraårsjubileet. Jag avslutar med sista sidan och Åslings sammanfattning.

Wången 100 år 12

Busvebacken: NilsgÅslings (senast redigerad 2021-05-21 21:44:01 av JanNilsson)