Skillnader mellan versionerna 12 och 13
Version 12 vid datum 2012-08-14 20:29:32
Storlek: 1588
Editor: JanNilsson
Kommentar:
Version 13 vid datum 2012-08-14 20:52:05
Storlek: 2357
Editor: JanNilsson
Kommentar:
Raderingar markeras som den här. Bidrag är markerade som den här.
Linje 17: Linje 17:
{{http://www.busvebacken.ath.cx/Nilsg%C3%85slings?action=AttachFile&do=get&target=W+100+%C3%A5r+14a.jpg|Wången 100 år 11|width=1000}}

Här har jag lämnat en lucka på 25 sidor som handlar om utvecklingen efter 1930 då travintressena mer och mer konkurrerade om avelsinriktningen, samtidigt som det blev mer och mer uppenbart att den här hästtypens gamla roll som närmast allenarådande dragkraftalternativ i familjejordbruk och i armén var ifrågasatt. Ändå var det många gamla hästvänner med stort samhällsinflytande som stretade emot i det längsta och lyckades vidmakthålla åtminstone en del av den gamla samhällsfinansierade brukshästaveln nästan ända fram till hundraårsjubileet. Jag avslutar med sista sidan och Åslings sammanfattning.

2003 Nils G Åslings Wångenhistoria

hämtad ur jubileumsboken Wången 100 år.

Wången 100 år Wången 100 år 1 Wången 100 år 2 Wången 100 år 3 Wången 100 år 4 Wången 100 år 5 Wången 100 år 6 Wången 100 år 7 Wången 100 år 8 Wången 100 år 9 Wången 100 år 10 Wången 100 år 11

Här har jag lämnat en lucka på 25 sidor som handlar om utvecklingen efter 1930 då travintressena mer och mer konkurrerade om avelsinriktningen, samtidigt som det blev mer och mer uppenbart att den här hästtypens gamla roll som närmast allenarådande dragkraftalternativ i familjejordbruk och i armén var ifrågasatt. Ändå var det många gamla hästvänner med stort samhällsinflytande som stretade emot i det längsta och lyckades vidmakthålla åtminstone en del av den gamla samhällsfinansierade brukshästaveln nästan ända fram till hundraårsjubileet. Jag avslutar med sista sidan och Åslings sammanfattning.

Busvebacken: NilsgÅslings (senast redigerad 2021-05-21 21:44:01 av JanNilsson)