Skillnader mellan versionerna 1 och 3 (sträcker sig över 2 versioner)
Version 1 vid datum 2012-08-14 17:06:59
Storlek: 94
Editor: JanNilsson
Kommentar:
Version 3 vid datum 2012-08-14 20:17:58
Storlek: 369
Editor: JanNilsson
Kommentar:
Raderingar markeras som den här. Bidrag är markerade som den här.
Linje 4: Linje 4:


{{http://www.busvebacken.ath.cx/Nilsg%C3%85slings?action=AttachFile&do=get&target=W+100+%C3%A5r+10a.jpg|Wången 100 år|width=§1000}}
{{http://www.busvebacken.ath.cx/Nilsg%C3%85slings?action=AttachFile&do=get&target=W+100+%C3%A5r+1a.jpg|Wången 100 år 1|width=1000}}

2003 Nils G Åslings Wångenhistoria

hämtad ur jubileumsboken Wången 100 år.

Wången 100 år Wången 100 år 1

Busvebacken: NilsgÅslings (senast redigerad 2021-05-21 21:44:01 av JanNilsson)