Skillnader mellan versionerna 7 och 8
Version 7 vid datum 2012-08-13 23:09:21
Storlek: 1089
Editor: JanNilsson
Kommentar:
Version 8 vid datum 2012-11-23 00:01:25
Storlek: 719
Editor: JanNilsson
Kommentar:
Raderingar markeras som den här. Bidrag är markerade som den här.
Linje 4: Linje 4:
{{http://www.busvebacken.ath.cx/W%C3%A5ngenHistoria?action=AttachFile&do=get&target=W+100+%C3%A5r+10a.jpg|Jämten 1982 1|width=700}}
Bilden är hämtad från Boken Wången 100 år. Om man ska vara petig så kom ingen regelrätt förvaltare till Wången förrän P O Ullberg anställdes 1925. Däremot fanns en förman och 7 - 8 anställda för jordbruk och stalltjänst.
   

Nils Agerbergs Wångenhistoria ur Jämten 1982

Jämten 1982 1 Jämten 1982 2 Jämten 1982 3 Jämten 1982 4 Jämten 1982 4

Busvebacken: NilsAgerberg (senast redigerad 2020-04-21 23:21:54 av JanNilsson)