Skillnader mellan versionerna 5 och 7 (sträcker sig över 2 versioner)
Version 5 vid datum 2012-08-13 23:00:40
Storlek: 585
Editor: JanNilsson
Kommentar:
Version 7 vid datum 2012-08-13 23:09:21
Storlek: 1089
Editor: JanNilsson
Kommentar:
Raderingar markeras som den här. Bidrag är markerade som den här.
Linje 5: Linje 5:
Bilden är hämtad från Boken Wången 100 år. Om man ska vara petig så kom ingen regelrätt förvaltare till Wången förrän P O Ullberg anställdes 1925. Däremot fanns en förman och 7 - 8 anställda för jordbruk och stalltjänst.
Linje 8: Linje 10:
{{http://www.busvebacken.ath.cx/NilsAgerberg?action=AttachFile&do=get&target=J%C3%A4mten+1982+16a.jpg|Jämten 1982 4|width=1000}}
{{http://www.busvebacken.ath.cx/NilsAgerberg?action=AttachFile&do=get&target=J%C3%A4mten+1982+17a.jpg|Jämten 1982 4|width=500}}

Nils Agerbergs Wångenhistoria ur Jämten 1982

Jämten 1982 1 Bilden är hämtad från Boken Wången 100 år. Om man ska vara petig så kom ingen regelrätt förvaltare till Wången förrän P O Ullberg anställdes 1925. Däremot fanns en förman och 7 - 8 anställda för jordbruk och stalltjänst.

Jämten 1982 1 Jämten 1982 2 Jämten 1982 3 Jämten 1982 4 Jämten 1982 4

Busvebacken: NilsAgerberg (senast redigerad 2020-04-21 23:21:54 av JanNilsson)