Skillnader mellan versionerna 2 och 4 (sträcker sig över 2 versioner)
Version 2 vid datum 2012-08-13 22:54:54
Storlek: 192
Editor: JanNilsson
Kommentar:
Version 4 vid datum 2012-08-13 22:58:57
Storlek: 452
Editor: JanNilsson
Kommentar:
Raderingar markeras som den här. Bidrag är markerade som den här.
Linje 5: Linje 5:
{{http://www.busvebacken.ath.cx/NilsAgerberg?action=AttachFile&do=get&target=J%C3%A4mten+1982+13a.jpg|Jämten 1982 1|width=800}}
{{http://www.busvebacken.ath.cx/NilsAgerberg?action=AttachFile&do=get&target=J%C3%A4mten+1982+14a.jpg|Jämten 1982 2|width=800}}

Nils Agerbergs Wångenhistoria ur Jämten 1982

Jämten 1982 1 Jämten 1982 1 Jämten 1982 2

Busvebacken: NilsAgerberg (senast redigerad 2020-04-21 23:21:54 av JanNilsson)