Skillnader mellan versionerna 1 och 3 (sträcker sig över 2 versioner)
Version 1 vid datum 2012-08-13 22:49:41
Storlek: 54
Editor: JanNilsson
Kommentar:
Version 3 vid datum 2012-08-13 22:57:01
Storlek: 323
Editor: JanNilsson
Kommentar:
Raderingar markeras som den här. Bidrag är markerade som den här.
Linje 2: Linje 2:


{{http://www.busvebacken.ath.cx/W%C3%A5ngenHistoria?action=AttachFile&do=get&target=W+100+%C3%A5r+10a.jpg|Jämten 1982 1|width=800}}
{{http://www.busvebacken.ath.cx/NilsAgerberg?action=AttachFile&do=get&target=J%C3%A4mten+1982+14a.jpg||Jämten 1982 1|width=800}}

Busvebacken: NilsAgerberg (senast redigerad 2020-04-21 23:21:54 av JanNilsson)