Skillnader mellan versionerna 15 och 17 (sträcker sig över 2 versioner)
Version 15 vid datum 2016-09-26 21:26:02
Storlek: 1646
Editor: JanNilsson
Kommentar:
Version 17 vid datum 2019-03-18 14:35:51
Storlek: 1762
Editor: JanNilsson
Kommentar:
Raderingar markeras som den här. Bidrag är markerade som den här.
Linje 7: Linje 7:

[[http://www.busvebacken.se/BusveBacken?action=AttachFile&do=get&target=Mejeriskola+i+Fäviken.pdf|Mejeriskola i Fäviken 1885]]
Linje 19: Linje 21:
{{http://busvebacken.se/JordbrukiJ%C3%A4mtland?action=AttachFile&do=get&target=100-gammal+v%C3%A4xtf%C3%B6ljd.jpg|Anders Hanssons växtföljder och gödsling i Jämtland 1889|AJH växtodling|width=900}} {{http://busvebacken.se/JordbrukiJ%C3%A4mtland?action=AttachFile&do=get&target=100-gammal+v%C3%A4xtf%C3%B6ljd.jpg|Anders Hanssons växtföljder och gödsling i Jämtland 1889|width=900}}
  • JordbrukiJämtland

Några olika ögonvittnens skildringar av jordbruket i länet 1886 och 2006

Jordbruket i Jämtland 2006 Agneta Andersson har en längre tid varit husdjursrådgivare på länsstyrelsen i Jämtland och sammanfattar förutsättningar och produktion i länets jordbruk i början av 2000-talet. Uppsatsen innehåller också en specialartikel om länets fårskötselhistoria från 1700-talet till våra dagar av tre andra författare.

Mejeriskola i Fäviken 1885

Hans Andersson biografi

Hans A om skogspolitik

Hans A insändare om tullfrågan

Hans A insändare om skyddstull mm

Så här beskriver Hans Anderssons son Anders J Hansson sitt jordbrukande något år efter att han formellt övertagit hemmanet från sin far. (Några sorter: 1 mäling är ungefär 0,1 hektar, 6 mälingar = 1 tunnland, 1 säck = 100 kg, 1 lass hö = 1 hässja = 200 kg, 1 lass myrjord eller gödsel ~400 kg)

Anders Hanssons växtföljder och gödsling i Jämtland 1889

Busvebacken: JordbrukiJämtland (senast redigerad 2019-03-18 14:35:51 av JanNilsson)