Skillnader mellan versionerna 3 och 4
Version 3 vid datum 2009-05-12 07:09:55
Storlek: 552
Editor: localhost
Kommentar: converted to 1.6 markup
Version 4 vid datum 2011-03-13 01:26:25
Storlek: 984
Editor: JanNilsson
Kommentar:
Raderingar markeras som den här. Bidrag är markerade som den här.
Linje 1: Linje 1:
Nedanstående utredning gjordes och skrevs av riksdagsmannen Hans Andersson i Bringåsen. Han lät också trycka om den en gång då han var missnöjd med den första tryckningen. Han använde broschyren som en del av argumentationen för sina motioner inför beslut om sträckningen av norra stambanebygget. Hans förslag förlorade i konkurrens mot starkare intressen från Sundsvallsregionen och i viss mån Östersunds stad.

Nedanstående utredning gjordes och skrevs av riksdagsmannen Hans Andersson i Bringåsen. Han lät också trycka om den en gång då han var missnöjd med den första tryckningen. Han använde broschyren som en del av argumentationen för sina motioner inför beslut om sträckningen av norra stambanebygget. Hans förslag förlorade i konkurrens mot starkare intressen från Sundsvallsregionen och i viss mån Östersunds stad.

SkannadeOriginal2/sida_01.jpg SkannadeOriginal2/sida_02.jpg SkannadeOriginal2/sida_03.jpg SkannadeOriginal2/sida_04.jpg SkannadeOriginal2/sida_05.jpg SkannadeOriginal2/sida_06.jpg SkannadeOriginal2/sida_07.jpg SkannadeOriginal2/sida_08.jpg SkannadeOriginal2/sida_09.jpg SkannadeOriginal2/sida_10.jpg SkannadeOriginal2/sida_11.jpg SkannadeOriginal2/sida_12.jpg

Busvebacken: JarnvagsBroschyr (senast redigerad 2011-03-13 01:26:25 av JanNilsson)