Skillnader mellan versionerna 1 och 10 (sträcker sig över 9 versioner)
Version 1 vid datum 2009-11-01 00:00:18
Storlek: 40
Editor: JanNilsson
Kommentar:
Version 10 vid datum 2019-05-25 23:23:45
Storlek: 1080
Editor: JanNilsson
Kommentar:
Raderingar markeras som den här. Bidrag är markerade som den här.
Linje 1: Linje 1:
       '''JämtländskaRiksdagsmän'''                  '''JämtländskaRiksdagsmän'''
{{http://www.busvebacken.se/J%C3%A4mtl%C3%A4ndskaRiksdagsm%C3%A4n?action=AttachFile&do=get&target=HA+i+%C3%96P+790530+1.jpg}}{{http://www.busvebacken.se/J%C3%A4mtl%C3%A4ndskaRiksdagsm%C3%A4n?action=AttachFile&do=get&target=HA+i+%C3%96P+790530+2.jpg}}

Här är en kortfattad tidigare ÖP-artikel om HA

{{http://www.busvebacken.se/J%C3%A4mtl%C3%A4ndskaRiksdagsm%C3%A4n?action=AttachFile&do=get&target=HA+i+%C3%96P+1969.jpg}}


I Stugusläktboken noterade A J Hansson en tidigare riksdagsman för bondeståndet, Anders Nilsson i Stugubyn.

{{http://www.busvebacken.se/Politiken?action=AttachFile&do=get&target=Anders+Nilsson+Stugun+2.jpg|Bonderiksdagsmannen Anders Nilsson|width=600}}

Min historielärare från gymnasiet i Östersund, Hans Jacobsson skrev även en uppsats om en tidigare riksdagsman som tillhörde min pappas stugusläkt, Anders Nilsson i Stugubyn.

{{http://www.busvebacken.se/Politiken?action=AttachFile&do=get&target=Anders+Nilsson+Stugun.jpg|Bonderiksdagsmannen Anders Nilsson|width=1000}}
  • JämtländskaRiksdagsmän

http://www.busvebacken.se/JämtländskaRiksdagsmän?action=AttachFile&do=get&target=HA+i+ÖP+790530+1.jpghttp://www.busvebacken.se/JämtländskaRiksdagsmän?action=AttachFile&do=get&target=HA+i+ÖP+790530+2.jpg

Här är en kortfattad tidigare ÖP-artikel om HA

http://www.busvebacken.se/JämtländskaRiksdagsmän?action=AttachFile&do=get&target=HA+i+ÖP+1969.jpg

I Stugusläktboken noterade A J Hansson en tidigare riksdagsman för bondeståndet, Anders Nilsson i Stugubyn.

Bonderiksdagsmannen Anders Nilsson

Min historielärare från gymnasiet i Östersund, Hans Jacobsson skrev även en uppsats om en tidigare riksdagsman som tillhörde min pappas stugusläkt, Anders Nilsson i Stugubyn.

Bonderiksdagsmannen Anders Nilsson

Busvebacken: JämtländskaRiksdagsmän (senast redigerad 2019-05-25 23:23:45 av JanNilsson)