Skillnader mellan versionerna 7 och 8
Version 7 vid datum 2008-04-02 22:17:52
Storlek: 2793
Editor: JanNilsson
Kommentar:
Version 8 vid datum 2008-04-02 22:43:41
Storlek: 3647
Editor: JanNilsson
Kommentar:
Raderingar markeras som den här. Bidrag är markerade som den här.
Linje 46: Linje 46:


= Gården Ol Ers i Bringåsen =

Den är en del av Bringåsen No 1 som flyttades ut i mitten av 1700-talet. Ägdes nog vid fototillfället av en Erik Mårtensson, född i Kläppe 1857 och gift med Maria Kristina Olofsdotter, f 1859. Deras son Olov Eriksson, född omkr 1887 övertog gården in på 1900-talet och drev den till slutet av 1930-talet. Gården har bytt ägare många gånger både före och efter dessa två, och ägs numera av Hillegården AB som där driver ett vårdhem för ungdomar.

http://www.busvebacken.ath.cx/HansEricssonFoton/OlErsoPerJakobs?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.239_olers_i_bring_sen_ldre.jpg

Bild 239 Detta bör vara från 1905 med den gamla parstugan som fortfarande finns kvar, samt stenlagården som revs före nästa foto.
[attachment:239_olers_i_bring_sen_ldre.jpeg originalstorlek]

Per Jakobs, Bringåsen No 1

Den här gården, som låg på kullen är det första gårdsläget i Bringåsen. Där har funnits flera gårdar "vägg i vägg", som efterhand flyttats ut. Den sista gården, som 1858 köptes och drevs av Per Jakobsson (f 1821) från Brynjegård, innehades 1905 av sonen Anders Norstedt f 1871, att döma av Hans Ericssons anteckningar. Längre fram på 1900-talet var det dock den andre sonen Nils Petter Persson f 1868 som var hemmansägaren. Han kom på obestånd i början på 1940-talet, och gården köptes av Bengt Wadsby, som då rev de ganska förfallna byggnadsbeståndet. Nils Petters son var Pimp-Erik Nilsson, vilken förvärvade den mindre fastigheten Björklid norr om Per Jakobs, där det nu ligger ett litet villaområde.

Per Jakobsson hade också till in på 1870-talet ett födoråd på gården i form av änkan efter den föregående ägaren. Hon hette Magdalena Andersdotter, även hon från Brynjegård. Hon nämns några gånger i Hans Anderssons brevväxling, eftersom Per Jakobsson hade svårt att klara hennes försörjning, och hon därmed orsakade socknen en del omsorgsbekymmer.

http://www.busvebacken.ath.cx/HansEricssonFoton/OlErsoPerJakobs?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.backmans_o_perjakobs_22.jpg

Ett onumrerat Hans Ericssonfoto, där man ser en stor del av Per Jakobsgården bortom Backmans. [attachment:backmans_o_perjakobs_22.jpeg originalstorlek]

oooooooooooooooo

http://www.busvebacken.ath.cx/HansEricssonFoton/OlErsoPerJakobs?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.030_a_norstedts_g_rd_byggn_bring_sen_d_18_8_-05.jpg

Bild 030 Fotografens notering: "A. Norstedts gårdsbyggnad Bringåsen d. 18.8.-05" [attachment:030_a_norstedts_g_rd_byggn_bring_sen_d_18_8_-05.jpeg originalstorlek]

oooooooooooooooo

http://www.busvebacken.ath.cx/HansEricssonFoton/OlErsoPerJakobs?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.ante_nordstedt_perjakobs_.jpg

Från papperskopia ur Hans Ericssons samlingar. På kortet stod: "Ante Norstedt" [attachment:ante_nordstedt_perjakobs_.jpeg originalstorlek]

oooooooooooooooo

http://www.busvebacken.ath.cx/HansEricssonFoton/OlErsoPerJakobs?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.perjakobs_1943.jpg

På detta Hans Ericssonfoto, troligen omkr 1940, ser man ett par herrar som kan vara Nils Petter Persson och Pimp-Erik Nilsson framför den förfallna mangårdsbyggnaden. [attachment:perjakobs_1943.jpeg originalstorlek]

ooooooooooooooooo

http://www.busvebacken.ath.cx/HansEricssonFoton/OlErsoPerJakobs?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.perjakobs_lag_rd.jpg

Foto troligen från runt 1940 av Hans Ericsson, föreställande lagården på Per Jakobs [attachment:perjakobs_lag_rd.jpeg originalstorlek]

Gården Ol Ers i Bringåsen

Den är en del av Bringåsen No 1 som flyttades ut i mitten av 1700-talet. Ägdes nog vid fototillfället av en Erik Mårtensson, född i Kläppe 1857 och gift med Maria Kristina Olofsdotter, f 1859. Deras son Olov Eriksson, född omkr 1887 övertog gården in på 1900-talet och drev den till slutet av 1930-talet. Gården har bytt ägare många gånger både före och efter dessa två, och ägs numera av Hillegården AB som där driver ett vårdhem för ungdomar.

http://www.busvebacken.ath.cx/HansEricssonFoton/OlErsoPerJakobs?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.239_olers_i_bring_sen_ldre.jpg

Bild 239 Detta bör vara från 1905 med den gamla parstugan som fortfarande finns kvar, samt stenlagården som revs före nästa foto. [attachment:239_olers_i_bring_sen_ldre.jpeg originalstorlek]

Busvebacken: HansEricssonFoton/OlErsoPerJakobs (senast redigerad 2019-02-23 14:00:48 av JanNilsson)