Skillnader mellan versionerna 19 och 20
Version 19 vid datum 2008-08-20 21:04:51
Storlek: 4953
Editor: JanNilsson
Kommentar:
Version 20 vid datum 2009-05-12 07:09:40
Storlek: 5001
Editor: localhost
Kommentar: converted to 1.6 markup
Raderingar markeras som den här. Bidrag är markerade som den här.
Linje 9: Linje 9:
http://www.busvebacken.ath.cx/HansEricssonFoton/OlErsoPerJakobs?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.backmans_o_perjakobs_22.jpg {{http://www.busvebacken.ath.cx/HansEricssonFoton/OlErsoPerJakobs?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.backmans_o_perjakobs_22.jpg}}
Linje 12: Linje 12:
[attachment:backmans_o_perjakobs_22.jpeg originalstorlek] [[attachment:backmans_o_perjakobs_22.jpeg|originalstorlek]]
Linje 14: Linje 14:
[[PageBreak]] <<PageBreak>>
Linje 17: Linje 17:
http://www.busvebacken.ath.cx/HansEricssonFoton/OlErsoPerJakobs?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.030_a_norstedts_g_rd_byggn_bring_sen_d_18_8_-05.jpg {{http://www.busvebacken.ath.cx/HansEricssonFoton/OlErsoPerJakobs?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.030_a_norstedts_g_rd_byggn_bring_sen_d_18_8_-05.jpg}}
Linje 20: Linje 20:
[attachment:030_a_norstedts_g_rd_byggn_bring_sen_d_18_8_-05.jpeg originalstorlek] [[attachment:030_a_norstedts_g_rd_byggn_bring_sen_d_18_8_-05.jpeg|originalstorlek]]
Linje 22: Linje 22:
[[PageBreak]] <<PageBreak>>
Linje 25: Linje 25:
http://www.busvebacken.ath.cx/HansEricssonFoton/OlErsoPerJakobs?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.ante_nordstedt_perjakobs_.jpg {{http://www.busvebacken.ath.cx/HansEricssonFoton/OlErsoPerJakobs?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.ante_nordstedt_perjakobs_.jpg}}
Linje 28: Linje 28:
[attachment:ante_nordstedt_perjakobs_.jpeg originalstorlek] [[attachment:ante_nordstedt_perjakobs_.jpeg|originalstorlek]]
Linje 30: Linje 30:
[[PageBreak]] <<PageBreak>>
Linje 33: Linje 33:
http://www.busvebacken.ath.cx/HansEricssonFoton/OlErsoPerJakobs?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.perjakobs_1943.jpg {{http://www.busvebacken.ath.cx/HansEricssonFoton/OlErsoPerJakobs?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.perjakobs_1943.jpg}}
Linje 36: Linje 36:
[attachment:perjakobs_1943.jpeg originalstorlek] [[attachment:perjakobs_1943.jpeg|originalstorlek]]
Linje 39: Linje 39:
[[PageBreak]] <<PageBreak>>
Linje 42: Linje 42:
http://www.busvebacken.ath.cx/HansEricssonFoton/OlErsoPerJakobs?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.perjakobs_lag_rd.jpg {{http://www.busvebacken.ath.cx/HansEricssonFoton/OlErsoPerJakobs?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.perjakobs_lag_rd.jpg}}
Linje 45: Linje 45:
[attachment:perjakobs_lag_rd.jpeg originalstorlek] [[attachment:perjakobs_lag_rd.jpeg|originalstorlek]]
Linje 47: Linje 47:
[[PageBreak]] <<PageBreak>>
Linje 50: Linje 50:
http://www.busvebacken.ath.cx/HansEricssonFoton/OlErsoPerJakobs?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.Brita+K.+Eriksson+j%C3%A4mte+Erik+Nilsson+juli+1943.jpg {{http://www.busvebacken.ath.cx/HansEricssonFoton/OlErsoPerJakobs?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.Brita+K.+Eriksson+j%C3%A4mte+Erik+Nilsson+juli+1943.jpg}}
Linje 53: Linje 53:
[attachment:Brita_K_._Eriksson_jamte_Erik_Nilsson_juli_1943.jpg originalstorlek] [[attachment:Brita_K_._Eriksson_jamte_Erik_Nilsson_juli_1943.jpg|originalstorlek]]
Linje 56: Linje 56:
[[PageBreak]] <<PageBreak>>
Linje 66: Linje 66:
http://www.busvebacken.ath.cx/HansEricssonFoton/OlErsoPerJakobs?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.239_olers_i_bring_sen_ldre.jpg {{http://www.busvebacken.ath.cx/HansEricssonFoton/OlErsoPerJakobs?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.239_olers_i_bring_sen_ldre.jpg}}
Linje 69: Linje 69:
[attachment:239_olers_i_bring_sen_ldre.jpeg originalstorlek] [[attachment:239_olers_i_bring_sen_ldre.jpeg|originalstorlek]]
Linje 71: Linje 71:
[[PageBreak]] <<PageBreak>>
Linje 74: Linje 74:
http://www.busvebacken.ath.cx/HansEricssonFoton/OlErsoPerJakobs?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.235_olers_i_bring_sen.jpg {{http://www.busvebacken.ath.cx/HansEricssonFoton/OlErsoPerJakobs?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.235_olers_i_bring_sen.jpg}}
Linje 77: Linje 77:
[attachment:235_olers_i_bring_sen.jpeg originalstorlek] [[attachment:235_olers_i_bring_sen.jpeg|originalstorlek]]

Per Jakobs, Bringåsen No 1

Den här gården, som låg på kullen är det första gårdsläget i Bringåsen. Där har funnits flera gårdar "vägg i vägg", som efterhand flyttats ut. Den sista gården, som 1858 köptes och drevs av Per Jakobsson (f 1821)och hustrun Karin Larsdotter (f 1829) från Brynjegård, innehades 1905 av sonen Anders Norstedt f 1871, att döma av Hans Ericssons anteckningar. Längre fram på 1900-talet var det dock den andre sonen Nils Petter Persson f 1868 som var hemmansägaren. Han kom på obestånd i början på 1940-talet, och gården köptes av Bengt Wadsby, som då rev det ganska förfallna byggnadsbeståndet. Nils Petters son var Pimp-Erik Nilsson, vilken förvärvade den mindre fastigheten Björklid norr om Per Jakobs, där det nu ligger ett litet villaområde.

Per Jakobsson hade också till in på 1870-talet ett födoråd på gården i form av änkan efter den föregående ägaren. Hon hette Magdalena Andersdotter, även hon från Brynjegård. Hon nämns några gånger i Hans Anderssons brevväxling, eftersom Per Jakobsson hade svårt att klara hennes försörjning, och hon därmed orsakade socknen en del omsorgsbekymmer.

http://www.busvebacken.ath.cx/HansEricssonFoton/OlErsoPerJakobs?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.backmans_o_perjakobs_22.jpg

Ett onumrerat Hans Ericssonfoto, där man ser en stor del av Per Jakobsgården bortom Backmans. originalstorlek

oooooooooooooooo

http://www.busvebacken.ath.cx/HansEricssonFoton/OlErsoPerJakobs?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.030_a_norstedts_g_rd_byggn_bring_sen_d_18_8_-05.jpg

Bild 030 Fotografens notering: "A. Norstedts gårdsbyggnad Bringåsen d. 18.8.-05" originalstorlek

oooooooooooooooo

http://www.busvebacken.ath.cx/HansEricssonFoton/OlErsoPerJakobs?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.ante_nordstedt_perjakobs_.jpg

Från papperskopia ur Hans Ericssons samlingar. På kortet stod: "Ante Norstedt" originalstorlek

oooooooooooooooo

http://www.busvebacken.ath.cx/HansEricssonFoton/OlErsoPerJakobs?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.perjakobs_1943.jpg

På detta Hans Ericssonfoto, troligen omkr 1940, ser man ett par herrar som kan vara Nils Petter Persson och Pimp-Erik Nilsson framför den förfallna mangårdsbyggnaden. originalstorlek .

ooooooooooooooooo

http://www.busvebacken.ath.cx/HansEricssonFoton/OlErsoPerJakobs?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.perjakobs_lag_rd.jpg

Foto troligen från runt 1940 av Hans Ericsson, föreställande lagården på Per Jakobs originalstorlek

ooooooooooooooooo

http://www.busvebacken.ath.cx/HansEricssonFoton/OlErsoPerJakobs?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.Brita+K.+Eriksson+jämte+Erik+Nilsson+juli+1943.jpg

Hans Ericssons notering:Brita K Eriksson jämte Erik Nilsson, juli 1943. Fotot taget på Backmans. Brita K Eriksson f 1877 i Häggenås kom till Per Jakobs som piga 1907 och bodde kvar här och på Björklid som ogift till sin död 1948. Erik föddes 1912 som hennes oäkta son. Av efternamnet att döma erkändes han i praktiken som den ogifte Nils Petter Perssons son. Erik gifte sig med Frida 1945 och dog 1988. originalstorlek

ooooooooooooooooo

Gården Ol Ers i Bringåsen

Den är en del av Bringåsen No 1 som flyttades ut i mitten av 1700-talet. Ägdes nog vid fototillfället av en Erik Mårtensson, född i Kläppe 1857 och gift med Maria Kristina Olofsdotter, f 1859. Deras son Olov Eriksson, född omkr 1887 övertog gården in på 1900-talet och drev den till slutet av 1930-talet. Gården har bytt ägare många gånger både före och efter dessa två, och ägs numera av Hillegården AB som där driver ett vårdhem för ungdomar.

http://www.busvebacken.ath.cx/HansEricssonFoton/OlErsoPerJakobs?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.239_olers_i_bring_sen_ldre.jpg

Bild 239 Detta bör vara från 1905 med den gamla parstugan som fortfarande finns kvar, samt stenlagården som revs före nästa foto. originalstorlek

ooooooooooooooooo

http://www.busvebacken.ath.cx/HansEricssonFoton/OlErsoPerJakobs?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.235_olers_i_bring_sen.jpg

Bild 235 Kan vara från omkr 1912. Ny mangårdsbyggnad t h och ny trälagård t v, och stenlagården är borta. Så här ser gården ut fortfarande, så när som att det stora härbret flyttas från norra till södra sidan av gården. originalstorlek

Busvebacken: HansEricssonFoton/OlErsoPerJakobs (senast redigerad 2019-02-23 14:00:48 av JanNilsson)