Skillnader mellan versionerna 1 och 30 (sträcker sig över 29 versioner)
Version 1 vid datum 2008-03-02 21:18:12
Storlek: 64
Kommentar:
Version 30 vid datum 2012-04-15 23:52:48
Storlek: 8250
Editor: JanNilsson
Kommentar:
Raderingar markeras som den här. Bidrag är markerade som den här.
Linje 1: Linje 1:
Beskriv HansEricssonFoton/OlErsoPerJakobs här. = Per Jakobs, Bringåsen No 1 =
Linje 3: Linje 3:
[[Gallery]] Den här gården, som låg på kullen är det första och äldsta gårdstunet i byn Bringåsen. Där har funnits flera gårdar "vägg i vägg", som efterhand flyttats ut. Den sista gården, som 1858 köptes och drevs av Per Jakobsson (f 1821, d 1904 )och hustrun Karin Larsdotter (f 1829 d 1908) från Brynjegård. Gården innehades 1905 av sonen Anders Norstedt f 1871, att döma av Hans Ericssons anteckningar. Av kyrkböckerna framgår att äldste sonen Nils Petter (f 1868) frikallades från militärtjänst, och förmodligen även ansågs oförmögen att ta över gården, så den skrevs över på yngre sonen Anders, så fort han gjort sin militärtjänst 1893. Det verkar dock inte som om Anders (tog namnet Norstedt) arbetade på gården, utan Nils Petter var hemmavarande som arbetare och tog längre fram på 1900-talet efter föräldrarnas död över som formell hemmansägare. Han kom på obestånd i början på 1940-talet, och gården köptes av Bengt Wadsby, som då rev det ganska förfallna byggnadsbeståndet. Nils Petters son var Pimp-Erik Nilsson, vilken då förvärvade den mindre fastigheten Björklid norr om Per Jakobs, där det nu ligger ett litet villaområde.

Per Jakobsson hade också till in på 1870-talet ett födoråd på gården i form av änkan efter den föregående ägaren. Hon hette Magdalena Andersdotter, även hon från Brynjegård. Hon nämns några gånger i Hans Anderssons brevväxling, eftersom Per Jakobsson hade svårt att klara hennes försörjning, och hon därmed orsakade socknen en del omsorgsbekymmer.{{http://www.busvebacken.ath.cx/HansEricssonFoton/OlErsoPerJakobs?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.backmans_o_perjakobs_22.jpg}}

Ett onumrerat Hans Ericssonfoto, där man ser en stor del av Per Jakobsgården bortom Backmans.
[[attachment:backmans_o_perjakobs_22.jpeg|originalstorlek]]

<<PageBreak>>
oooooooooooooooo

{{http://www.busvebacken.ath.cx/HansEricssonFoton/OlErsoPerJakobs?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.030_a_norstedts_g_rd_byggn_bring_sen_d_18_8_-05.jpg}}

Bild 030 Fotografens notering: "A. Norstedts gårdsbyggnad Bringåsen d. 18.8.-05"
[[attachment:030_a_norstedts_g_rd_byggn_bring_sen_d_18_8_-05.jpeg|originalstorlek]]

{{http://www.busvebacken.ath.cx/HansEricssonFoton/OlErsoPerJakobs?action=AttachFile&do=get&target=11.++a++Grupp+fr%C3%A5n+P+Jakobsson+h%C3%B6h%C3%A4ssjn.+05.jpg|Grupp fr P Jakobsson höhässjn 05|width=600}} [[http://www.busvebacken.ath.cx/NyaBilder?action=AttachFile&do=get&target=11.+Bring%C3%A5sen++Grupp+fr%C3%A5n+P+Jakobsson+h%C3%B6h%C3%A4ssjn.+05.jpg|originalstorlek]]

Bild 11. Här är alldeles tydligt hässjan på gårdstunet en ren bakgrund. Gruppen av okända är finklädda och försedda med lite redskap, och den enda jag kan se som tillhör gårdsfolket är Nils Petter som står till höger med spettet.<<PageBreak>>
oooooooooooooooo

{{http://www.busvebacken.ath.cx/HansEricssonFoton/OlErsoPerJakobs?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.ante_nordstedt_perjakobs_.jpg}} {{http://www.busvebacken.ath.cx/HansEricssonFoton/OlErsoPerJakobs?action=AttachFile&do=get&target=12.++a++Per+Jacobs%C3%A1+Kari.jpg|Per Jakobsa-Kari|width=400}}

Från papperskopia ur Hans Ericssons samlingar. På kortet stod: "Ante Norstedt"
[[attachment:ante_nordstedt_perjakobs_.jpeg|originalstorlek]] Det andra kortet, bild 12. är på brödernas mor, Karin, och bör också vara taget omkr 1905. Här, liksom på fotona av grannen Ol.Salmonsson (Ljunggården) är det tydligt att Hans E experimenterat med porträttfotgrafering.

<<PageBreak>>
oooooooooooooooo

{{http://www.busvebacken.ath.cx/HansEricssonFoton/OlErsoPerJakobs?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.perjakobs_1943.jpg}}

På detta Hans Ericssonfoto, troligen omkr 1940, ser man ett par herrar som kan vara Nils Petter Persson och Pimp-Erik Nilsson framför den förfallna mangårdsbyggnaden.
[[attachment:perjakobs_1943.jpeg|originalstorlek]]
.

<<PageBreak>>
ooooooooooooooooo

{{http://www.busvebacken.ath.cx/HansEricssonFoton/OlErsoPerJakobs?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.perjakobs_lag_rd.jpg}}

Foto troligen från runt 1940 av Hans Ericsson, föreställande lagården på Per Jakobs.
[[attachment:perjakobs_lag_rd.jpeg|originalstorlek]]

<<PageBreak>>
ooooooooooooooooo

{{http://www.busvebacken.ath.cx/HansEricssonFoton/OlErsoPerJakobs?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.Brita+K.+Eriksson+j%C3%A4mte+Erik+Nilsson+juli+1943.jpg}} [[attachment:Brita_K_._Eriksson_jamte_Erik_Nilsson_juli_1943.jpg|originalstorlek]]


Hans Ericssons notering:''Brita K Eriksson jämte Erik Nilsson, juli 1943''. Fotot taget på Backmans. Brita K Eriksson f 1877 i Häggenås kom till Per Jakobs som piga 1907 och bodde kvar här och på Björklid som ogift till sin död 1948. Erik föddes 1912 som hennes oäkta son. Av efternamnet att döma erkändes han i praktiken som den ogifte Nils Petter Perssons son. Erik gifte sig med Frida 1945 och dog 1988. Dom fick flera barn som dom hade svårt att ta hand om själva. En av dessa, Tore, var tillbaka i byn runt 1970 med högtflygande men ofinansierade planer både på jordbruk och andra projekt, vilket ställde till en hel del besvär för bl a maskinhandlarna. Tore valde så småningom själv att fly från problemen genom att ta sitt liv.


<<PageBreak>>

ooooooooooooooooo

= Gården Ol Ers i Bringåsen =

Den är en del av Bringåsen No 1 som flyttades ut i mitten av 1700-talet. Ägdes nog vid fototillfället av en Eric Mårtensson, född i Kläppe 1857 och gift med Maria Kristina Olofsdotter, f 1859. Deras son Olov Eriksson, född 1883 övertog gården in på 1900-talet och drev den till slutet av 1930-talet. Gården har bytt ägare många gånger både före och efter dessa två, och ägs numera av Hillegården AB som där driver ett vårdhem för ungdomar.{{http://www.busvebacken.ath.cx/HansEricssonFoton/OlErsoPerJakobs?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.239_olers_i_bring_sen_ldre.jpg}}

Bild 239 Detta bör vara från 1905 med den gamla parstugan som fortfarande finns kvar, samt stenlagården som revs före nästa foto.
[[attachment:239_olers_i_bring_sen_ldre.jpeg|originalstorlek]]

<<PageBreak>>
ooooooooooooooooo

{{http://www.busvebacken.ath.cx/HansEricssonFoton/OlErsoPerJakobs?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.235_olers_i_bring_sen.jpg}}

Bild 235 Kan vara från omkr 1912. Ny mangårdsbyggnad t h och ny trälagård t v, och stenlagården är borta. Så här ser gården ut fortfarande, så när som att det stora härbret flyttas från norra till södra sidan av gården.
[[attachment:235_olers_i_bring_sen.jpeg|originalstorlek]]

{{http://www.busvebacken.ath.cx/HansEricssonFoton/OlErsoPerJakobs?action=AttachFile&do=get&target=13.+a++Ungdomarna+i+Eric+M%C3%A5rssas.jpg|Ungdomarna i Eric Mårssas|width=600}} [[http://www.busvebacken.ath.cx/NyaBilder?action=AttachFile&do=get&target=13.+++Bring%C3%A5sen-Ol+Ers%2C+Ungdomarna+i+Eric+M%C3%A5rssas.jpg|originalstorlek]]

Bild 13. Denna och nästa bild bör vara från 1905 eftersom Eric tog sitt liv 1910. Han och hustrun Maria sitter till höger medan två av de tre döttrarna (Anna, Maria eller Märta) står till vänster. I mitten troligen någon piga med barn eller hyresgäster.


{{http://www.busvebacken.ath.cx/HansEricssonFoton/OlErsoPerJakobs?action=AttachFile&do=get&target=14.++a++H%C3%B6sl%C3%A5tter+hos+Eric+M%C3%A5rtensson+%28Invid+ladan+i+Bj%C3%B6rklid%29.jpg|Höslåtter hos Eric Mårtensson(Invid ladan i Björklid)|width=600}} [[http://www.busvebacken.ath.cx/NyaBilder?action=AttachFile&do=get&target=14.+++H%C3%B6sl%C3%A5tter+hos+Eric+M%C3%A5rtensson+%28Invid+ladan+i+Bj%C3%B6rklid%29.jpg|originalstorlek]]

Bild 14. Höslåtter norr på gården vid Björklid (mitt emot Valls). Här är sönerna Olof och Magnus (f 1883 och 1885) med, plus en av döttrarna från föreg bild. Den lilla grabben liksom mannen i bakgrunden är troligen dagamän. Den mindre gården eller odelstorpet vid Björklid byggdes upp av sonen Magnus (som ändrade sitt efternamn till Erbring) samtidigt som Olof blev hemmansägare på huvudgården.

Per Jakobs, Bringåsen No 1

Den här gården, som låg på kullen är det första och äldsta gårdstunet i byn Bringåsen. Där har funnits flera gårdar "vägg i vägg", som efterhand flyttats ut. Den sista gården, som 1858 köptes och drevs av Per Jakobsson (f 1821, d 1904 )och hustrun Karin Larsdotter (f 1829 d 1908) från Brynjegård. Gården innehades 1905 av sonen Anders Norstedt f 1871, att döma av Hans Ericssons anteckningar. Av kyrkböckerna framgår att äldste sonen Nils Petter (f 1868) frikallades från militärtjänst, och förmodligen även ansågs oförmögen att ta över gården, så den skrevs över på yngre sonen Anders, så fort han gjort sin militärtjänst 1893. Det verkar dock inte som om Anders (tog namnet Norstedt) arbetade på gården, utan Nils Petter var hemmavarande som arbetare och tog längre fram på 1900-talet efter föräldrarnas död över som formell hemmansägare. Han kom på obestånd i början på 1940-talet, och gården köptes av Bengt Wadsby, som då rev det ganska förfallna byggnadsbeståndet. Nils Petters son var Pimp-Erik Nilsson, vilken då förvärvade den mindre fastigheten Björklid norr om Per Jakobs, där det nu ligger ett litet villaområde.

Per Jakobsson hade också till in på 1870-talet ett födoråd på gården i form av änkan efter den föregående ägaren. Hon hette Magdalena Andersdotter, även hon från Brynjegård. Hon nämns några gånger i Hans Anderssons brevväxling, eftersom Per Jakobsson hade svårt att klara hennes försörjning, och hon därmed orsakade socknen en del omsorgsbekymmer.

http://www.busvebacken.ath.cx/HansEricssonFoton/OlErsoPerJakobs?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.backmans_o_perjakobs_22.jpg

Ett onumrerat Hans Ericssonfoto, där man ser en stor del av Per Jakobsgården bortom Backmans. originalstorlek

oooooooooooooooo

http://www.busvebacken.ath.cx/HansEricssonFoton/OlErsoPerJakobs?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.030_a_norstedts_g_rd_byggn_bring_sen_d_18_8_-05.jpg

Bild 030 Fotografens notering: "A. Norstedts gårdsbyggnad Bringåsen d. 18.8.-05" originalstorlek

Grupp fr P Jakobsson höhässjn 05 originalstorlek

Bild 11. Här är alldeles tydligt hässjan på gårdstunet en ren bakgrund. Gruppen av okända är finklädda och försedda med lite redskap, och den enda jag kan se som tillhör gårdsfolket är Nils Petter som står till höger med spettet.

oooooooooooooooo

http://www.busvebacken.ath.cx/HansEricssonFoton/OlErsoPerJakobs?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.ante_nordstedt_perjakobs_.jpg Per Jakobsa-Kari

Från papperskopia ur Hans Ericssons samlingar. På kortet stod: "Ante Norstedt" originalstorlek Det andra kortet, bild 12. är på brödernas mor, Karin, och bör också vara taget omkr 1905. Här, liksom på fotona av grannen Ol.Salmonsson (Ljunggården) är det tydligt att Hans E experimenterat med porträttfotgrafering.

oooooooooooooooo

http://www.busvebacken.ath.cx/HansEricssonFoton/OlErsoPerJakobs?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.perjakobs_1943.jpg

På detta Hans Ericssonfoto, troligen omkr 1940, ser man ett par herrar som kan vara Nils Petter Persson och Pimp-Erik Nilsson framför den förfallna mangårdsbyggnaden. originalstorlek .

ooooooooooooooooo

http://www.busvebacken.ath.cx/HansEricssonFoton/OlErsoPerJakobs?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.perjakobs_lag_rd.jpg

Foto troligen från runt 1940 av Hans Ericsson, föreställande lagården på Per Jakobs. originalstorlek

ooooooooooooooooo

http://www.busvebacken.ath.cx/HansEricssonFoton/OlErsoPerJakobs?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.Brita+K.+Eriksson+jämte+Erik+Nilsson+juli+1943.jpg originalstorlek

Hans Ericssons notering:Brita K Eriksson jämte Erik Nilsson, juli 1943. Fotot taget på Backmans. Brita K Eriksson f 1877 i Häggenås kom till Per Jakobs som piga 1907 och bodde kvar här och på Björklid som ogift till sin död 1948. Erik föddes 1912 som hennes oäkta son. Av efternamnet att döma erkändes han i praktiken som den ogifte Nils Petter Perssons son. Erik gifte sig med Frida 1945 och dog 1988. Dom fick flera barn som dom hade svårt att ta hand om själva. En av dessa, Tore, var tillbaka i byn runt 1970 med högtflygande men ofinansierade planer både på jordbruk och andra projekt, vilket ställde till en hel del besvär för bl a maskinhandlarna. Tore valde så småningom själv att fly från problemen genom att ta sitt liv.

ooooooooooooooooo

Gården Ol Ers i Bringåsen

Den är en del av Bringåsen No 1 som flyttades ut i mitten av 1700-talet. Ägdes nog vid fototillfället av en Eric Mårtensson, född i Kläppe 1857 och gift med Maria Kristina Olofsdotter, f 1859. Deras son Olov Eriksson, född 1883 övertog gården in på 1900-talet och drev den till slutet av 1930-talet. Gården har bytt ägare många gånger både före och efter dessa två, och ägs numera av Hillegården AB som där driver ett vårdhem för ungdomar.

http://www.busvebacken.ath.cx/HansEricssonFoton/OlErsoPerJakobs?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.239_olers_i_bring_sen_ldre.jpg

Bild 239 Detta bör vara från 1905 med den gamla parstugan som fortfarande finns kvar, samt stenlagården som revs före nästa foto. originalstorlek

ooooooooooooooooo

http://www.busvebacken.ath.cx/HansEricssonFoton/OlErsoPerJakobs?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.235_olers_i_bring_sen.jpg

Bild 235 Kan vara från omkr 1912. Ny mangårdsbyggnad t h och ny trälagård t v, och stenlagården är borta. Så här ser gården ut fortfarande, så när som att det stora härbret flyttas från norra till södra sidan av gården. originalstorlek

Ungdomarna i Eric Mårssas originalstorlek

Bild 13. Denna och nästa bild bör vara från 1905 eftersom Eric tog sitt liv 1910. Han och hustrun Maria sitter till höger medan två av de tre döttrarna (Anna, Maria eller Märta) står till vänster. I mitten troligen någon piga med barn eller hyresgäster.

Höslåtter hos Eric Mårtensson(Invid ladan i Björklid) originalstorlek

Bild 14. Höslåtter norr på gården vid Björklid (mitt emot Valls). Här är sönerna Olof och Magnus (f 1883 och 1885) med, plus en av döttrarna från föreg bild. Den lilla grabben liksom mannen i bakgrunden är troligen dagamän. Den mindre gården eller odelstorpet vid Björklid byggdes upp av sonen Magnus (som ändrade sitt efternamn till Erbring) samtidigt som Olof blev hemmansägare på huvudgården.

Busvebacken: HansEricssonFoton/OlErsoPerJakobs (senast redigerad 2019-02-23 14:00:48 av JanNilsson)