Skillnader mellan versionerna 1 och 5 (sträcker sig över 4 versioner)
Version 1 vid datum 2015-04-05 22:10:45
Storlek: 306
Editor: JanNilsson
Kommentar:
Version 5 vid datum 2015-04-05 22:19:49
Storlek: 768
Editor: JanNilsson
Kommentar:
Raderingar markeras som den här. Bidrag är markerade som den här.
Linje 5: Linje 5:


{{http://busvebacken.se/FranskaF%C3%A5r?action=AttachFile&do=get&target=Frankrike+1.jpg|Fårresan 1|width=700}}
{{http://busvebacken.se/FranskaF%C3%A5r?action=AttachFile&do=get&target=Frankrike+++4.jpg|Fårresan 1|width=700}}
{{http://busvebacken.se/FranskaF%C3%A5r?action=AttachFile&do=get&target=Frankrike+++5.jpg|Fårresan 1|width=700}}
{{http://busvebacken.se/FranskaF%C3%A5r?action=AttachFile&do=get&target=Frankrike+++6.jpg|Fårresan 1|width=700}}
  • FranskaFår

Får i EU

På hösten 1988 kunde jag delta i en 14 dagars rundtur med buss genom stora delar av det franska jordbrukslandskapet med Erik Sjödin som reseledare. Jag och Kaj Kristensson skrev var sin reserapport från detta, som publicerades i tidningen Fårskötsel nr 1-2 1989.

Fårresan 1 Fårresan 1 Fårresan 1 Fårresan 1

Busvebacken: FranskaFår (senast redigerad 2021-02-08 12:44:34 av JanNilsson)