Bankhistoria

Här ska jag rekapitulera lite mer om AJH:s och fadern Hans Anderssons ganska intensiva engagemang för framför allt jordbrukets kapitalförsörjning under den snabba utveckling som pågick från 1870-talet och fram till första världskriget och de därpå följande konjunkturproblemen fram till Kreugerkraschen i början på 1930talet.

Svenska Lantmännens Bank 1917-1924 SLBfoto baksida

Bankhuset, Stortorget Östersund

Foton från A J Hanssons hemmakontor i Bringåsen med hans handstil på interiörfotots baksida. Fönsterraden på interiören överensstämmer med fasadens fönsterrad på andra våningen. Man kan också utläsa att första våningen innehöll Haqvin Lindbergs affär, och att en "Fotografiatelier" huserade på översta våningen - kanske dom som svarat för dessa foton. Till höger ligger Saluhallshuset som fortfarande finns kvar.

AJH:s inträde i bankvärlden uppstod som en följd av att han, ända sedan han formellt blivit skattskyldig hemmansägare år 1887, engagerat sej i olika former av lokala kooperativa verksamheter, tjurföreningar, hingstaveln på Wången, lantmannaförening för jordbrukets försörjning av handelsgödsel och utsäde, mm.

Under första världskrigets starkt inflationsdrivna nationalekonomi (fram till krigsslutet hade penningvärdet halverat jämfört med åren strax innan) bestämde sej Svenska Lantmännens riksorganisation för att komplettera sin redan tidigare mycket omfattande affärsverksamhet i olika bolag med att också starta en egen bank med uppgift att försörja landets vid den tiden absolut största näringsverksamhet, lantbrukets produktion, med investerings- och driftskapital.