Bankhistoria

Här ska jag rekapitulera lite mer om AJH:s och fadern Hans Anderssons ganska intensiva engagemang för framför allt jordbrukets kapitalförsörjning under den snabba utveckling som pågick från 1870-talet och fram till första världskriget och de därpå följande konjunkturproblemen fram till Kreugerkraschen i början på 1930talet.

Svenska Lantmännens Bank 1917-1924 SLBfoto baksida

Bankhuset, Stortorget Östersund